E
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
E
int E2BIG
errno.h (POSIX.1: Argüman listesi çok uzun): Hata Kodları.
int EACCES
errno.h (POSIX.1: İzinler yetersiz): Hata Kodları.
int EADDRINUSE
errno.h (BSD: İstenen soket adresi kullanımda): Hata Kodları.
int EADDRNOTAVAIL
errno.h (BSD: İstenen soket adresi kullanıma uygun değil): Hata Kodları.
int EADV
errno.h (Linux???: Dikkat çekme hatası): Hata Kodları.
int EAFNOSUPPORT
errno.h (BSD: Soket için belirtilen adres ailesi desteklenmiyor): Hata Kodları.
int EAGAIN
errno.h (POSIX.1: Özkaynak geçici olarak kullanımdışı): Hata Kodları.
int EALREADY
errno.h (BSD: Engellenmemesi öngörülmüş nesne üzerindeki işlem hala sürüyor): Hata Kodları.
int EAUTH
errno.h (BSD: Kimlik kanıtlama hatası): Hata Kodları.
int EBACKGROUND
errno.h (GNU: Artalan süreci için ilgisiz işlem): Hata Kodları.
int EBADE
errno.h (Linux???: Geçersiz değişim): Hata Kodları.
int EBADF
errno.h (POSIX.1: Dosya tanımlayıcı hatalı): Hata Kodları.
int EBADFD
errno.h (Linux???: Dosya tanımlayıcı hatalı durumda): Hata Kodları.
int EBADMSG
errno.h (XOPEN: Hatalı ileti): Hata Kodları.
int EBADR
errno.h (Linux???: İstek tanımlayıcı hatalı): Hata Kodları.
int EBADRPC
errno.h (BSD: RPC yapısı hatalı): Hata Kodları.
int EBADRQC
errno.h (Linux???: İstek kodu geçersiz): Hata Kodları.
int EBADSLT
errno.h (Linux???: Yuva geçersiz): Hata Kodları.
int EBFONT
errno.h (Linux???: Yazıtipi dosyasının biçimi hatalı): Hata Kodları.
int EBUSY
errno.h (POSIX.1: Aygıt ya da özkaynak meşgul): Hata Kodları.
int ECANCELED
errno.h (POSIX.1: İşlem iptal edildi): Hata Kodları.
int ecb_crypt (char *key, char *blocks, unsigned len, unsigned mode)
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
int ECHILD
errno.h (POSIX.1: Hiç alt süreç yok): Hata Kodları.
tcflag_t ECHO
termios.h (POSIX.1): Yerel Kipler.
tcflag_t ECHOCTL
termios.h (BSD): Yerel Kipler.
tcflag_t ECHOE
termios.h (POSIX.1): Yerel Kipler.
tcflag_t ECHOK
termios.h (POSIX.1): Yerel Kipler.
tcflag_t ECHOKE
termios.h (BSD): Yerel Kipler.
tcflag_t ECHONL
termios.h (POSIX.1): Yerel Kipler.
tcflag_t ECHOPRT
termios.h (BSD): Yerel Kipler.
int ECHRNG
errno.h (Linux???: Kanal numarası aralık dışında): Hata Kodları.
int ECOMM
errno.h (Linux???: Gönderme sırasında iletişim hatası): Hata Kodları.
int ECONNABORTED
errno.h (BSD: Ağ bağlantısı yerel olarak sonlandırıldı): Hata Kodları.
int ECONNREFUSED
errno.h (BSD: Karşı konak ağ bağlantısına izin vermedi): Hata Kodları.
int ECONNRESET
errno.h (BSD: Ağ bağlantısı yerel konağın denetimi dışında kapandı): Hata Kodları.
char * ecvt (double value, int ndigit, int *decpt, int *neg)
int ecvt_r (double value, int ndigit, int *decpt, int *neg, char *buf, size_t len)
int ED
errno.h (GNU: ?): Hata Kodları.
int EDEADLK
errno.h (POSIX.1: Kısırdöngü önlendi): Hata Kodları.
int EDEADLOCK
errno.h (Linux???: Dosya kilitlemede kısırdöngü hatası): Hata Kodları.
int EDESTADDRREQ
errno.h (BSD: Sokete öntanımlı hedef adresi belirtilmemiş): Hata Kodları.
int EDIED
errno.h (GNU: Dosya dönüştürücü öldü): Hata Kodları.
int EDOM
errno.h (ISO: Sayısal argüman alan dışı): Hata Kodları.
int EDOTDOT
errno.h (Linux???: RFS'e özgü hata): Hata Kodları.
int EDQUOT
errno.h (BSD: Kullanıcının disk kotası aşıldı): Hata Kodları.
int EEXIST
errno.h (POSIX.1: Dosya var): Hata Kodları.
int EFAULT
errno.h (POSIX.1: Hatalı adres): Hata Kodları.
int EFBIG
errno.h (POSIX.1: Dosya çok büyük): Hata Kodları.
int EFTYPE
errno.h (BSD: İlgisiz dosya türü ya da biçimi): Hata Kodları.
int EGRATUITOUS
errno.h (GNU: Gereksiz hata): Hata Kodları.
int EGREGIOUS
errno.h (GNU: Bu kez onu gerçekten harcadınız): Hata Kodları.
int EHOSTDOWN
errno.h (BSD: İstenen ağ bağlantısındaki uzak konak çökük): Hata Kodları.
int EHOSTUNREACH
errno.h (BSD: İstenen ağ bağlantısındaki uzak konak erişilebilir değil): Hata Kodları.
int EIDRM
errno.h (XOPEN: Belirteç kaldırıldı): Hata Kodları.
int EIEIO
errno.h (GNU: Bilgisayar çiftlik oldu): Hata Kodları.
int EILSEQ
errno.h (ISO: Çok baytlı ya da geniş karakter tamamlanmamış ya da geçersiz): Hata Kodları.
int EINPROGRESS
errno.h (BSD: Engellenmemesi öngörülmüş bir nesne üzerinde başlatılmış bir işlem tamamlanmadı): Hata Kodları.
int EINTR
errno.h (POSIX.1: İşlev çağrısı engellendi): Hata Kodları.
int EINVAL
errno.h (POSIX.1: Geçersiz argüman): Hata Kodları.
int EIO
errno.h (POSIX.1: Giriş/Çıkış hatası): Hata Kodları.
int EISCONN
errno.h (BSD: Zaten bağlı olan bir sokete bağlanmayı denediniz): Hata Kodları.
int EISDIR
errno.h (POSIX.1: Dosya bir dizin): Hata Kodları.
int EISNAM
errno.h (Linux???: Bir isimli dosya mı): Hata Kodları.
int EKEYEXPIRED
errno.h (Linux: Key has expired): Hata Kodları.
int EKEYREJECTED
errno.h (Linux: Key was rejected by service): Hata Kodları.
int EKEYREVOKED
errno.h (Linux: Key has been revoked): Hata Kodları.
int EL2HLT
errno.h (Obsolete: 2. seviye kapandı): Hata Kodları.
int EL2NSYNC
errno.h (Obsolete: 2. seviye eşzamanlı değil): Hata Kodları.
int EL3HLT
errno.h (Obsolete: 3. seviye kapandı): Hata Kodları.
int EL3RST
errno.h (Obsolete: 3. seviye sıfırlandı): Hata Kodları.
int ELIBACC
errno.h (Linux???: Gerekli bir paylaşımlı kütüphaneye erişilemiyor): Hata Kodları.
int ELIBBAD
errno.h (Linux???: Bozulmuş bir paylaşımlı kütüphaneye erişim): Hata Kodları.
int ELIBEXEC
errno.h (Linux???: Bir paylaşımlı kütüphane doğrudan çalıştırılamaz): Hata Kodları.
int ELIBMAX
errno.h (Linux???: Çok fazla paylaşımlı kütüphane ilintilenmeye çalışılıyor): Hata Kodları.
int ELIBSCN
errno.h (Linux???: a.out içindeki .lib bölümü bozulmuş): Hata Kodları.
int ELNRNG
errno.h (Linux???: Bağ numarası aralık dışında): Hata Kodları.
int ELOOP
errno.h (BSD: Bir dosya ismine bakılırken çok seviyeli sembolik bağlar saptandı): Hata Kodları.
int EMEDIUMTYPE
errno.h (Linux???: Ortam türü yanlış): Hata Kodları.
int EMFILE
errno.h (POSIX.1: Mevcut süreç çok fazla dosya açmış ve daha fazlasını açamaz): Hata Kodları.
int EMLINK
errno.h (POSIX.1: Çok fazla bağ var): Hata Kodları.
EMPTY
EMPTY
int EMSGSIZE
errno.h (BSD: Bir sokete gönderilen iletinin uzunluğu desteklenenden fazla): Hata Kodları.
int EMULTIHOP
errno.h (XOPEN: Çoklu sıçrama denendi): Hata Kodları.
int ENAMETOOLONG
errno.h (POSIX.1: Dosya ismi çok uzun): Hata Kodları.
int ENAVAIL
errno.h (Linux???: Kullanılabilir bir XENIX semaforu yok): Hata Kodları.
void encrypt (char *block, int edflag)
crypt.h (BSD, SVID): DES Şifreleme.
void encrypt_r (char *block, int edflag, struct crypt_data * data)
crypt.h (GNU): DES Şifreleme.
void endfsent (void)
fstab.h (BSD): fstab.
void endgrent (void)
grp.h (SVID, BSD): Grup Listesinin Taranması.
void endhostent (void)
netdb.h (BSD): Konak İsimleri.
int endmntent (FILE *stream)
mntent.h (BSD): mtab.
void endnetent (void)
netdb.h (BSD): Ağ İsimleri Veritabanı.
void endnetgrent (void)
void endprotoent (void)
netdb.h (BSD): Protokol Veritabanı.
void endpwent (void)
void endservent (void)
netdb.h (BSD): Servis Veritabanı.
void endutent (void)
void endutxent (void)
int ENEEDAUTH
errno.h (BSD: Kimlik kanıtlayıcı gerekli): Hata Kodları.
int ENETDOWN
errno.h (BSD: Ağ çökük olduğundan soket işlemi başarısız oldu): Hata Kodları.
int ENETRESET
errno.h (BSD: Uzak konak çöktüğünden ağ bağlantısı sıfırlandı): Hata Kodları.
int ENETUNREACH
errno.h (BSD: Uzak konağı içeren alt ağ erişilemez olduğundan soket işlemi başarısız oldu): Hata Kodları.
int ENFILE
errno.h (POSIX.1: Sistemin bütününde çok fazla farklı dosya açılışı var): Hata Kodları.
int ENOANO
errno.h (Linux???: Anot yok): Hata Kodları.
int ENOBUFS
errno.h (BSD: Çekirdeğin G/Ç tamponlarının hepsi kullanımda): Hata Kodları.
int ENOCSI
errno.h (Linux???: Kullanılabilir bir CSI yapısı yok): Hata Kodları.
int ENODATA
errno.h (XOPEN: Kullanılabilir veri yok): Hata Kodları.
int ENODEV
errno.h (POSIX.1: Belli bir aygıtın verilmesi umulan bir işleve yanlış aygıt türü verildi): Hata Kodları.
int ENOENT
errno.h (POSIX.1: Böyle bir dosya ya da dizin yok): Hata Kodları.
int ENOEXEC
errno.h (POSIX.1: Çalıştırılabilir dosya biçimi geçersiz): Hata Kodları.
int ENOKEY
errno.h (Linux: Required key not available): Hata Kodları.
int ENOLCK
errno.h (POSIX.1: Kullanılabilir bir kilit yok): Hata Kodları.
int ENOLINK
errno.h (XOPEN: Bağ kopmuştu): Hata Kodları.
int ENOMEDIUM
errno.h (Linux???: Ortam bulunamadı): Hata Kodları.
int ENOMEM
errno.h (POSIX.1: Yeterli bellek yok): Hata Kodları.
int ENOMSG
errno.h (XOPEN: İstenen türde ileti yok): Hata Kodları.
int ENONET
errno.h (Linux???: Makine ağ üzerinde değil): Hata Kodları.
int ENOPKG
errno.h (Linux???: Paket kurulu değil): Hata Kodları.
int ENOPROTOOPT
errno.h (BSD: Belirttiğiniz soket seçeneği protokol için uygun değil): Hata Kodları.
int ENOSPC
errno.h (POSIX.1: Aygıt üzerinde yer yok): Hata Kodları.
int ENOSR
errno.h (XOPEN: Akımdışı özkaynaklar): Hata Kodları.
int ENOSTR
errno.h (XOPEN: Aygıt bir akım değil): Hata Kodları.
int ENOSYS
errno.h (POSIX.1: İşlev henüz gerçeklenmedi): Hata Kodları.
int ENOTBLK
errno.h (BSD: Blok aygıtı gerekli): Hata Kodları.
int ENOTCONN
errno.h (BSD: Soket hiçbir şeye bağlı değil): Hata Kodları.
int ENOTDIR
errno.h (POSIX.1: Bir dizin gerekliyken belirtilen dosya bir dizin değil): Hata Kodları.
int ENOTEMPTY
errno.h (POSIX.1: Dizin boş değil, işlem için dizin boş olmalı): Hata Kodları.
int ENOTNAM
errno.h (Linux???: İsimli türde bir XENIX dosyası değil): Hata Kodları.
int ENOTRECOVERABLE
errno.h (Linux: State not recoverable): Hata Kodları.
int ENOTSOCK
errno.h (BSD: Bir soket gerektiği halde belirtilen dosya bir soket değil): Hata Kodları.
int ENOTSUP
errno.h (POSIX.1: Desteklenmiyor): Hata Kodları.
int ENOTTY
errno.h (POSIX.1: İlgisiz G/Ç denetimi işlemi): Hata Kodları.
int ENOTUNIQ
errno.h (Linux???: İsim ağ üzerinde eşsiz değil): Hata Kodları.
char ** environ
unistd.h (POSIX.1): Ortama Erişim.
error_t envz_add (char **envz, size_t *envz_len, const char *name, const char *value)
envz.h (GNU): Envz İşlevleri.
char * envz_entry (const char *envz, size_t envz_len, const char *name)
envz.h (GNU): Envz İşlevleri.
char * envz_get (const char *envz, size_t envz_len, const char *name)
envz.h (GNU): Envz İşlevleri.
error_t envz_merge (char **envz, size_t *envz_len, const char *envz2, size_t envz2_len, int override)
envz.h (GNU): Envz İşlevleri.
void envz_strip (char **envz, size_t *envz_len)
envz.h (GNU): Envz İşlevleri.
int ENXIO
errno.h (POSIX.1: Böyle bir adres ya da aygıt yok.): Hata Kodları.
int EOF
stdio.h (ISO): Dosya Sonu ve Hatalar.
int EOPNOTSUPP
errno.h (BSD: İstediğiniz işlem desteklenmiyor): Hata Kodları.
int EOVERFLOW
errno.h (XOPEN: Tanımlı veri türü için değer çok büyük): Hata Kodları.
int EOWNERDEAD
errno.h (Linux: Owner died): Hata Kodları.
int EPERM
errno.h (POSIX.1: İşleme izin verilmedi): Hata Kodları.
int EPFNOSUPPORT
errno.h (BSD: İstediğiniz soket iletişim protokolü ailesi desteklenmiyor): Hata Kodları.
int EPIPE
errno.h (POSIX.1: Kırık boruhattı): Hata Kodları.
int EPROCLIM
errno.h (BSD: Süreç üzerindeki kullanıcı başına sınır fork ile aşıldı): Hata Kodları.
int EPROCUNAVAIL
errno.h (BSD: RPC, uygulama için hatalı yordam yürüttü): Hata Kodları.
int EPROGMISMATCH
errno.h (BSD: RPC uygulaması sürümü yanlış): Hata Kodları.
int EPROGUNAVAIL
errno.h (BSD: RPC uygulaması kullanılabilir değil): Hata Kodları.
int EPROTO
errno.h (XOPEN: Protokol hatası): Hata Kodları.
int EPROTONOSUPPORT
errno.h (BSD: Soket istenen iletişim protokolünü desteklemiyor): Hata Kodları.
int EPROTOTYPE
errno.h (BSD: İstenen protokol bu soket türünü desteklemiyor): Hata Kodları.
int EQUIV_CLASS_MAX
double erand48 (unsigned short int xsubi[3])
int erand48_r (unsigned short int xsubi[3], struct drand48_data *buffer, double *result)
int ERANGE
errno.h (ISO: Sayısal sonuç aralığın dışında): Hata Kodları.
int EREMCHG
errno.h (Linux???: Uzak adres değişti): Hata Kodları.
int EREMOTE
errno.h (BSD: Bir uzak dosya sistemi zaten kullanımda olan NFS bağlama dosyası ismi ile sisteme bağlanmaya çalışıldı): Hata Kodları.
int EREMOTEIO
errno.h (Linux???: Uzak G/Ç hatası): Hata Kodları.
int ERESTART
errno.h (Linux???: Engellenen sistem çağrısı yeniden başlatılmalı): Hata Kodları.
double erf (double x)
math.h (SVID): Özel İşlevler.
double erfc (double x)
math.h (SVID): Özel İşlevler.
float erfcf (float x)
math.h (SVID): Özel İşlevler.
long double erfcl (long double x)
math.h (SVID): Özel İşlevler.
float erff (float x)
math.h (SVID): Özel İşlevler.
long double erfl (long double x)
math.h (SVID): Özel İşlevler.
int EROFS
errno.h (POSIX.1: Salt okunur dosya sisteminde birşeyler değiştirilmeye çalışıldı): Hata Kodları.
int ERPCMISMATCH
errno.h (BSD: RPC sürümü yanlış): Hata Kodları.
void err (int status, const char *format, …)
err.h (BSD): Hata İletileri.
volatile int errno
errno.h (ISO): Hata Denetimi.
void error (int status, int errnum, const char *format, …)
error.h (GNU): Hata İletileri.
void error_at_line (int status, int errnum, const char *fname, unsigned int lineno, const char *format, …)
error.h (GNU): Hata İletileri.
unsigned int error_message_count
error.h (GNU): Hata İletileri.
int error_one_per_line
error.h (GNU): Hata İletileri.
void (* error_print_progname ) (void)
error.h (GNU): Hata İletileri.
void errx (int status, const char *format, …)
err.h (BSD): Hata İletileri.
int ESHUTDOWN
errno.h (BSD: Soket zaten kapatılmış): Hata Kodları.
int ESOCKTNOSUPPORT
errno.h (BSD: Soket türü desteklenmiyor): Hata Kodları.
int ESPIPE
errno.h (POSIX.1: Konumlama işlemi geçersiz): Hata Kodları.
int ESRCH
errno.h (POSIX.1: Belirtilen süreç kimliği ile eşleşen bir süreç yok): Hata Kodları.
int ESRMNT
errno.h (Linux???: Srmount hatası): Hata Kodları.
int ESTALE
errno.h (BSD: Eskimiş NFS dosya kaydı): Hata Kodları.
int ESTRPIPE
errno.h (Linux???: Akımlarda boruhattı hatası): Hata Kodları.
int ETIME
errno.h (XOPEN: Timer zamanaşımına uğradı): Hata Kodları.
int ETIMEDOUT
errno.h (BSD: Soket işlemine zamanaşımı süresinde bir yanıt gelmedi): Hata Kodları.
int ETOOMANYREFS
errno.h (BSD: Çok fazla başvuru: uçlar birbirine bağlanamıyor): Hata Kodları.
int ETXTBSY
errno.h (BSD: Metin dosyası meşgul): Hata Kodları.
int EUCLEAN
errno.h (Linux???: Yapı temizlik gerektiriyor): Hata Kodları.
int EUNATCH
errno.h (Linux???: Protokol sürücüsü bağlı değil): Hata Kodları.
int EUSERS
errno.h (BSD: Çok fazla kullanıcı olduğundan dosya kotası sistemi bozuldu): Hata Kodları.
int EWOULDBLOCK
errno.h (BSD: Özkaynak geçici olarak kullanımdışı): Hata Kodları.
int EXDEV
errno.h (POSIX.1: Dosya sistemlerine uygunsuz bir bağ oluşturulmaya çalışılıyor): Hata Kodları.
int execl (const char *filename, const char *arg0, …)
int execle (const char *filename, const char *arg0, char *const env[], …)
int execlp (const char *filename, const char *arg0, …)
int execv (const char *filename, char *const argv[])
int execve (const char *filename, char *const argv[], char *const env[])
int execvp (const char *filename, char *const argv[])
int EXFULL
errno.h (Linux???: Değişim kotası doldu): Hata Kodları.
void _Exit (int status)
void _exit (int status)
unistd.h (POSIX.1): Sonlandırmanın İçyapısı.
int EXIT_FAILURE (int status)
stdlib.h (ISO): Çıkış Durumu.
int EXIT_SUCCESS
stdlib.h (ISO): Çıkış Durumu.
void exit (int status)
stdlib.h (ISO): Normal Sonlandırma.
double exp (double x)
double exp10 (double x)
float exp10f (float x)
long double exp10l (long double x)
double exp2 (double x)
float exp2f (float x)
long double exp2l (long double x)
float expf (float x)
long double expl (long double x)
double expm1 (double x)
float expm1f (float x)
long double expm1l (long double x)
int EXPR_NEST_MAX
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç F
Bir Linux Kitaplığı Sayfası