D
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
D
int daylight
DBL_DIG
DBL_EPSILON
DBL_MANT_DIG
DBL_MAX
DBL_MAX_10_EXP
DBL_MAX_EXP
DBL_MIN
DBL_MIN_10_EXP
DBL_MIN_EXP
char * dcgettext (const char *domainname, const char *msgid, int category)
libintl.h (GNU): gettext ile Çeviri.
char * dcngettext (const char *domain, const char *msgid1, const char *msgid2, unsigned long int n, int category)
libintl.h (GNU): Gelişkin gettext işlevleri.
DEAD_PROCESS
DEAD_PROCESS
DES_DECRYPT
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
DES_ENCRYPT
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
DESERR_BADPARAM
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
DESERR_HWERROR
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
DESERR_NOHWDEVICE
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
DESERR_NONE
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
int DES_FAILED (int err)
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
DES_HW
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
void des_setparity (char *key)
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
DES_SW
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
dev_t
sys/types.h (POSIX.1): Dosya Özniteliklerinin Anlamları.
char * dgettext (const char *domainname, const char *msgid)
libintl.h (GNU): gettext ile Çeviri.
double difftime (time_t time1, time_t time0)
time.h (ISO): Süre.
DIR
dirent.h (POSIX.1): Bir Dizin Akımının Açılması.
int dirfd (DIR *dirstream)
char * dirname (char *path)
div_t div (int numerator, int denominator)
stdlib.h (ISO): Tamsayı Bölme.
div_t
stdlib.h (ISO): Tamsayı Bölme.
char * dngettext (const char *domain, const char *msgid1, const char *msgid2, unsigned long int n)
libintl.h (GNU): Gelişkin gettext işlevleri.
double drand48 (void)
int drand48_r (struct drand48_data *buffer, double *result)
double drem (double numerator, double denominator)
math.h (BSD): Kalan İşlevleri.
float dremf (float numerator, float denominator)
math.h (BSD): Kalan İşlevleri.
long double dreml (long double numerator, long double denominator)
math.h (BSD): Kalan İşlevleri.
mode_t DTTOIF (int dtype)
dirent.h (BSD): Dizin Girdileri.
int dup (int old)
unistd.h (POSIX.1): Tanıtıcıların Çoğullanması.
int dup2 (int old, int new)
unistd.h (POSIX.1): Tanıtıcıların Çoğullanması.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç E
Bir Linux Kitaplığı Sayfası