C
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
C
double cabs (complex double z)
complex.h (ISO): Mutlak Değer.
float cabsf (complex float z)
complex.h (ISO): Mutlak Değer.
long double cabsl (complex long double z)
complex.h (ISO): Mutlak Değer.
complex double cacos (complex double z)
complex float cacosf (complex float z)
complex double cacosh (complex double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex float cacoshf (complex float z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double cacoshl (complex long double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double cacosl (complex long double z)
void * calloc (size_t count, size_t eltsize)
malloc.h, stdlib.h (ISO): Temizlenmiş Bellek Ayırma.
char * canonicalize_file_name (const char *name)
stdlib.h (GNU): Sembolik Bağlar.
double carg (complex double z)
float cargf (complex float z)
long double cargl (complex long double z)
complex double casin (complex double z)
complex float casinf (complex float z)
complex double casinh (complex double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex float casinhf (complex float z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double casinhl (complex long double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double casinl (complex long double z)
complex double catan (complex double z)
complex float catanf (complex float z)
complex double catanh (complex double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex float catanhf (complex float z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double catanhl (complex long double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double catanl (complex long double z)
nl_catd catopen (const char *cat_name, int flag)
nl_types.h (X/Open): catgets İşlevleri.
int cbc_crypt (char *key, char *blocks, unsigned len, unsigned mode, char *ivec)
rpc/des_crypt.h (SUNRPC): DES Şifreleme.
double cbrt (double x)
float cbrtf (float x)
long double cbrtl (long double x)
complex double ccos (complex double z)
complex.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
complex float ccosf (complex float z)
complex.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
complex double ccosh (complex double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex float ccoshf (complex float z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double ccoshl (complex long double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double ccosl (complex long double z)
complex.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
cc_t
termios.h (POSIX.1): Uçbirim Kipi Veri Türleri.
tcflag_t CCTS_OFLOW
termios.h (BSD): Denetim Kipleri.
double ceil (double x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
float ceilf (float x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
long double ceill (long double x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
complex double cexp (complex double z)
complex float cexpf (complex float z)
complex long double cexpl (complex long double z)
speed_t cfgetispeed (const struct termios *termios-p)
termios.h (POSIX.1): Hat Hızı.
speed_t cfgetospeed (const struct termios *termios-p)
termios.h (POSIX.1): Hat Hızı.
void cfmakeraw (struct termios *termios-p)
termios.h (BSD): Kuralsız Girdi.
void cfree (void *ptr)
int cfsetispeed (struct termios *termios-p, speed_t speed)
termios.h (POSIX.1): Hat Hızı.
int cfsetospeed (struct termios *termios-p, speed_t speed)
termios.h (POSIX.1): Hat Hızı.
int cfsetspeed (struct termios *termios-p, speed_t speed)
termios.h (BSD): Hat Hızı.
CHAR_BIT
CHAR_MAX
CHAR_MIN
int chdir (const char *filename)
unistd.h (POSIX.1): Çalışma dizini.
int CHILD_MAX
limits.h (POSIX.1): Genel Sınırlar.
int chmod (const char *filename, mode_t mode)
sys/stat.h (POSIX.1): Dosya İzinlerinin Atanması.
int chown (const char *filename, uid_t owner, gid_t group)
unistd.h (POSIX.1): Dosya İyeliği.
tcflag_t CIGNORE
termios.h (BSD): Denetim Kipleri
double cimag (complex double z)
float cimagf (complex float z)
long double cimagl (complex long double z)
int clearenv (void)
stdlib.h (GNU): Ortama Erişim.
void clearerr (FILE *stream)
stdio.h (ISO): Hatalardan Kurtulma.
void clearerr_unlocked (FILE *stream)
stdio.h (GNU): Hatalardan Kurtulma.
int CLK_TCK
tcflag_t CLOCAL
termios.h (POSIX.1): Denetim Kipleri.
clock_t clock (void)
int CLOCKS_PER_SEC
clock_t
complex double clog (complex double z)
complex double clog10 (complex double z)
complex float clog10f (complex float z)
complex long double clog10l (complex long double z)
complex float clogf (complex float z)
complex long double clogl (complex long double z)
int close (int filedes)
int closedir (DIR *dirstream)
void closelog (void)
syslog.h (BSD): closelog.
int COLL_WEIGHTS_MAX
size_t confstr (int parameter, char *buf, size_t len)
unistd.h (POSIX.2): Dizge Değerli Parametreler.
complex double conj (complex double z)
complex float conjf (complex float z)
complex long double conjl (complex long double z)
int connect (int socket, struct sockaddr *addr, socklen_t length)
cookie_close_function
cookie_io_functions_t
cookie_read_function
cookie_seek_function
cookie_write_function
double copysign (double x, double y)
float copysignf (float x, float y)
long double copysignl (long double x, long double y)
double cos (double x)
math.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
float cosf (float x)
math.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
double cosh (double x)
math.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
float coshf (float x)
math.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
long double coshl (long double x)
math.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
long double cosl (long double x)
math.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
complex double cpow (complex double base, complex double power)
complex float cpowf (complex float base, complex float power)
complex long double cpowl (complex long double base, complex long double power)
complex double cproj (complex double z)
complex float cprojf (complex float z)
complex long double cprojl (complex long double z)
void CPU_CLR (int cpu, cpu_set_t *set)
int CPU_ISSET (int cpu, const cpu_set_t *set)
void CPU_SET (int cpu, cpu_set_t *set)
int CPU_SETSIZE
cpu_set_t
void CPU_ZERO (cpu_set_t *set)
tcflag_t CREAD
termios.h (POSIX.1): Denetim Kipleri.
double creal (complex double z)
float crealf (complex float z)
long double creall (complex long double z)
int creat (const char *filename, mode_t mode)
int creat64 (const char *filename, mode_t mode)
tcflag_t CRTS_IFLOW
termios.h (BSD): Denetim Kipleri.
char * crypt (const char *key, const char *salt)
crypt.h (BSD, SVID): Parolaların Şifrelenmesi.
char * crypt_r (const char *key, const char *salt, struct crypt_data * data)
tcflag_t CS5
termios.h (POSIX.1): Denetim Kipleri.
tcflag_t CS6
termios.h (POSIX.1): Denetim Kipleri.
tcflag_t CS7
termios.h (POSIX.1): Denetim Kipleri.
tcflag_t CS8
termios.h (POSIX.1): Denetim Kipleri.
complex double csin (complex double z)
complex.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
complex float csinf (complex float z)
complex.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
complex double csinh (complex double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex float csinhf (complex float z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double csinhl (complex long double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double csinl (complex long double z)
complex.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
tcflag_t CSIZE
termios.h (POSIX.1): Denetim Kipleri.
_CS_LFS64_CFLAGS
unistd.h (Unix98): Dizge Değerli Parametreler.
_CS_LFS64_LDFLAGS
unistd.h (Unix98): Dizge Değerli Parametreler.
_CS_LFS64_LIBS
unistd.h (Unix98): Dizge Değerli Parametreler.
_CS_LFS64_LINTFLAGS
unistd.h (Unix98): Dizge Değerli Parametreler.
_CS_LFS_CFLAGS
unistd.h (Unix98): Dizge Değerli Parametreler.
_CS_LFS_LDFLAGS
unistd.h (Unix98): Dizge Değerli Parametreler.
_CS_LFS_LIBS
unistd.h (Unix98): Dizge Değerli Parametreler.
_CS_LFS_LINTFLAGS
unistd.h (Unix98): Dizge Değerli Parametreler.
_CS_PATH
unistd.h (POSIX.2): Dizge Değerli Parametreler.
complex double csqrt (complex double z)
complex float csqrtf (complex float z)
complex long double csqrtl (complex long double z)
tcflag_t CSTOPB
termios.h (POSIX.1): Denetim Kipleri.
complex double ctan (complex double z)
complex.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
complex float ctanf (complex float z)
complex.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
complex double ctanh (complex double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex float ctanhf (complex float z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double ctanhl (complex long double z)
complex.h (ISO): Hiperbolik İşlevler.
complex long double ctanl (complex long double z)
complex.h (ISO): Trigonometrik İşlevler.
char * ctermid (char *string)
char * ctime (const time_t *time)
char * ctime_r (const time_t *time, char *buffer)
char * cuserid (char *string)
stdio.h (POSIX.1): Oturumu Açan Kim?.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç D
Bir Linux Kitaplığı Sayfası