1.Doküman

Linux Nedir ?

Konu Etiketleri

Linux , çekirdek , kernel , linus torvalds , gnu , açık kaynak , unix

Dokümana Git
2.Doküman

Çalışma Ortamı

Konu Etiketleri

usb persistence , live usb , kurulum metodları , sanal linux , vps..

Dokümana Git
3.Doküman

Komut Satırı

Konu Etiketleri

kernel , komut satırı , shell , bash , terminal..

Dokümana Git
4.Doküman

Kısayollar

Konu Etiketleri

kısayollar , terminal kısayolları , sistem kısayolları..

Dokümana Git
5.Doküman

Yardım Alma

Konu Etiketleri

yardım alma , help , man , manuel , whatis , apropos

Dokümana Git
6.Doküman

Bilgi Alma

Konu Etiketleri

bilgi alma , uname , hostname , lsb_release , whoami..

Dokümana Git
7.Doküman

Dosya Sistemi

Konu Etiketleri

dosya sistemi , hiyerarşi , kök dizin , ana dizin..

Dokümana Git
8.Doküman

Dizinler Hakkında

Konu Etiketleri

pwd , cd , ls , dizin oluşturma , dizin silme , mkdir , rm

Dokümana Git
9.Doküman

Dosya İşlemleri

Konu Etiketleri

touch , cat , tac , rev , echo , more , less..

Dokümana Git
10.Doküman

Dosya Arşivleme

Konu Etiketleri

tar , gzip , bzip2 , zcat , zgrep , bzcat, bzgrep..

Dokümana Git
11.Doküman

Erişim Yetkileri

Konu Etiketleri

yetkilendirme , chmod , chattr, okuma, yazma, çalıştırma

Dokümana Git
12.Doküman

Kullanıcı İşlemleri

Konu Etiketleri

grup yönetimi , id , groupadd , kullanıcı yönetimi..

Dokümana Git
13.Doküman

Süreçler

Konu Etiketleri

process , süreçler , ps , pstree , top , pgrep..

Dokümana Git
14.Doküman

Disk İşlemleri

Konu Etiketleri

fdisk , primary partition , extended partition..

Dokümana Git
15.Doküman

Çalışma Seviyeleri

Konu Etiketleri

runlevels , halt , shutdown , service

Dokümana Git
16.Doküman

Sembolik-Katı Link

Konu Etiketleri

sembolik link , katı link , inode..

Dokümana Git
17.Doküman

Kurulum-Güncelleme

Konu Etiketleri

güncelleme , apt-cache , apt-get..

Dokümana Git
18.Doküman

Joker Karakterler

Konu Etiketleri

wildcard , joker Karakter , globbing

Dokümana Git
19.Doküman

Ağ Komutları

Konu Etiketleri

ağ komutları , network , ifconfig..

Dokümana Git
20.Doküman

Vim Editörü

Konu Etiketleri

vi , vim , gvim , editor

Dokümana Git
21.Doküman

Dosya İndirmek

Konu Etiketleri

wget , konsoldan dosya indirmek..

Dokümana Git
22.Doküman

Görev Zamanlama

Konu Etiketleri

zamanlanmış görevler , cron , crontab

Dokümana Git
23.Doküman

Log Kayıtları

Konu Etiketleri

log kayıtları , log , dmesg , last

Dokümana Git
24.Doküman

Arayüz Özelleştirme

Konu Etiketleri

arayüz özelleştirme , tema değişimi..

Dokümana Git