G
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
G
double gamma (double x)
math.h (SVID): Özel İşlevler.
float gammaf (float x)
math.h (SVID): Özel İşlevler.
long double gammal (long double x)
math.h (SVID): Özel İşlevler.
void (*__gconv_end_fct) (struct gconv_step *)
gconv.h (GNU): glibc iconv Gerçeklemesi.
int (*__gconv_fct) (struct __gconv_step *, struct __gconv_step_data *, const char **, const char *, size_t *, int)
gconv.h (GNU): glibc iconv Gerçeklemesi.
int (*__gconv_init_fct) (struct __gconv_step *)
gconv.h (GNU): glibc iconv Gerçeklemesi.
char * gcvt (double value, int ndigit, char *buf)
long int get_avphys_pages (void)
int getc (FILE *stream)
int getchar (void)
int getchar_unlocked (void)
int getcontext (ucontext_t *ucp)
ucontext.h (SVID): Bütünsel Bağlam Denetimi.
int getc_unlocked (FILE *stream)
char * get_current_dir_name (void)
unistd.h (GNU): Çalışma dizini.
char * getcwd (char *buffer, size_t size)
unistd.h (POSIX.1): Çalışma dizini.
struct tm * getdate (const char *string)
getdate_err
int getdate_r (const char *string, struct tm *tp)
ssize_t getdelim (char **lineptr, size_t *n, int delimiter, FILE *stream)
stdio.h (GNU): Satır Yönlenimli Girdi.
int getdomainnname (char *name, size_t length)
unistd.h (???): Konak İsimlendirmesi.
gid_t getegid (void)
char * getenv (const char *name)
stdlib.h (ISO): Ortama Erişim.
uid_t geteuid (void)
struct fstab * getfsent (void)
fstab.h (BSD): fstab.
struct fstab * getfsfile (const char *name)
fstab.h (BSD): fstab.
struct fstab * getfsspec (const char *name)
fstab.h (BSD): fstab.
gid_t getgid (void)
struct group * getgrent (void)
grp.h (SVID, BSD): Grup Listesinin Taranması.
int getgrent_r (struct group *result_buf, char *buffer, size_t buflen, struct group **result)
struct group * getgrgid (gid_t gid)
int getgrgid_r (gid_t gid, struct group *result_buf, char *buffer, size_t buflen, struct group **result)
struct group * getgrnam (const char *name)
int getgrnam_r (const char *name, struct group *result_buf, char *buffer, size_t buflen, struct group **result)
int getgrouplist (const char *user, gid_t group, gid_t *groups, int *ngroups)
int getgroups (int count, gid_t *groups)
struct hostent * gethostbyaddr (const char *addr, size_t length, int format)
netdb.h (BSD): Konak İsimleri.
int gethostbyaddr_r (const char *addr, size_t length, int format, struct hostent *restrict result_buf, char *restrict buf, size_t buflen, struct hostent **restrict result, int *restrict h_errnop)
netdb.h (GNU): Konak İsimleri.
struct hostent * gethostbyname (const char *name)
netdb.h (BSD): Konak İsimleri.
struct hostent * gethostbyname2 (const char *name, int af)
netdb.h (IPv6 Basic API): Konak İsimleri.
int gethostbyname2_r (const char *name, int af, struct hostent *restrict result_buf, char *restrict buf, size_t buflen, struct hostent **restrict result, int *restrict h_errnop)
netdb.h (GNU): Konak İsimleri.
int gethostbyname_r (const char *restrict name, struct hostent *restrict result_buf, char *restrict buf, size_t buflen, struct hostent **restrict result, int *restrict h_errnop)
netdb.h (GNU): Konak İsimleri.
struct hostent * gethostent (void)
netdb.h (BSD): Konak İsimleri.
long int gethostid (void)
unistd.h (BSD): Konak İsimlendirmesi.
int gethostname (char *name, size_t size)
unistd.h (BSD): Konak İsimlendirmesi.
int getitimer (int which, struct itimerval *old)
sys/time.h (BSD): Bir Alarmın Ayarlanması.
ssize_t getline (char **lineptr, size_t *n, FILE *stream)
stdio.h (GNU): Satır Yönlenimli Girdi.
int getloadavg (double loadavg[], int nelem)
stdlib.h (BSD): İşlemci Özkaynakları.
char * getlogin (void)
unistd.h (POSIX.1): Oturumu Açan Kim?.
struct mntent * getmntent (FILE *stream)
mntent.h (BSD): mtab.
struct mntent * getmntent_r (FILE *stream, struct mentent *result, char *buffer, int bufsize)
mntent.h (BSD): mtab.
struct netent * getnetbyaddr (unsigned long int net, int type)
netdb.h (BSD): Ağ İsimleri Veritabanı.
struct netent * getnetbyname (const char *name)
netdb.h (BSD): Ağ İsimleri Veritabanı.
struct netent * getnetent (void)
netdb.h (BSD): Ağ İsimleri Veritabanı.
int getnetgrent (char **hostp, char **userp, char **domainp)
int getnetgrent_r (char **hostp, char **userp, char **domainp, char *buffer, int buflen)
int get_nprocs (void)
sys/sysinfo.h (GNU): İşlemci Özkaynakları.
int get_nprocs_conf (void)
sys/sysinfo.h (GNU): İşlemci Özkaynakları.
int getopt (int argc, char **argv, const char *options)
unistd.h (POSIX.2): getopt Kullanımı.
int getopt_long (int argc, char *const *argv, const char *shortopts, const struct option *longopts, int *indexptr)
int getopt_long_only (int argc, char *const *argv, const char *shortopts, const struct option *longopts, int *indexptr)
int getpagesize (void)
char * getpass (const char *prompt)
unistd.h (BSD): Parolaların Okunması.
int getpeername (int socket, struct sockaddr *addr, socklen_t *length-ptr)
sys/socket.h (BSD): Bana Kim Bağlı?.
int getpgid (pid_t pid)
unistd.h (SVID): Süreç Grubu İşlevleri.
pid_t getpgrp (pid_t pid)
unistd.h (BSD): Süreç Grubu İşlevleri.
pid_t getpgrp (void)
unistd.h (POSIX.1): Süreç Grubu İşlevleri.
long int get_phys_pages (void)
pid_t getpid (void)
unistd.h (POSIX.1): Süreç Kimliği.
pid_t getppid (void)
unistd.h (POSIX.1): Süreç Kimliği.
int getpriority (int class, int id)
sys/resource.h (BSD,POSIX): Geleneksel Zamanlama İşlevleri.
struct protoent * getprotobyname (const char *name)
netdb.h (BSD): Protokol Veritabanı.
struct protoent * getprotobynumber (int protocol)
netdb.h (BSD): Protokol Veritabanı.
struct protoent * getprotoent (void)
netdb.h (BSD): Protokol Veritabanı.
int getpt (void)
stdlib.h (GNU): Uçbirimsilerin Ayrılması.
struct passwd * getpwent (void)
int getpwent_r (struct passwd *result_buf, char *buffer, int buflen, struct passwd **result)
struct passwd * getpwnam (const char *name)
int getpwnam_r (const char *name, struct passwd *result_buf, char *buffer, size_t buflen, struct passwd **result)
struct passwd * getpwuid (uid_t uid)
int getpwuid_r (uid_t uid, struct passwd *result_buf, char *buffer, size_t buflen, struct passwd **result)
int getrlimit (int resource, struct rlimit *rlp)
int getrlimit64 (int resource, struct rlimit64 *rlp)
sys/resource.h (Unix98): Özkaynak Kullanımın Sınırlanması.
int getrusage (int processes, struct rusage *rusage)
sys/resource.h (BSD): Özkaynak Kullanımı.
char * gets (char *s)
stdio.h (ISO): Satır Yönlenimli Girdi.
struct servent * getservbyname (const char *name, const char *proto)
netdb.h (BSD): Servis Veritabanı.
struct servent * getservbyport (int port, const char *proto)
netdb.h (BSD): Servis Veritabanı.
struct servent * getservent (void)
netdb.h (BSD): Servis Veritabanı.
pid_t getsid (pid_t pid)
unistd.h (SVID): Süreç Grubu İşlevleri.
int getsockname (int socket, struct sockaddr *addr, socklen_t *length-ptr)
sys/socket.h (BSD): Adresin Okunması.
int getsockopt (int socket, int level, int optname, void *optval, socklen_t *optlen-ptr)
sys/socket.h (BSD): Soket Seçenek İşlevleri.
int getsubopt (char **optionp, const char* const *tokens, char **valuep)
stdlib.h (stdlib.h): Suboptions Example.
char * gettext (const char *msgid)
libintl.h (GNU): gettext ile Çeviri.
int gettimeofday (struct timeval *tp, struct timezone *tzp)
uid_t getuid (void)
mode_t getumask (void)
sys/stat.h (GNU): Dosya İzinlerinin Atanması.
struct utmp * getutent (void)
int getutent_r (struct utmp *buffer, struct utmp **result)
struct utmp * getutid (const struct utmp *id)
int getutid_r (const struct utmp *id, struct utmp *buffer, struct utmp **result)
struct utmp * getutline (const struct utmp *line)
int getutline_r (const struct utmp *line, struct utmp *buffer, struct utmp **result)
int getutmp (const struct utmpx *utmpx, struct utmp *utmp)
int getutmpx (const struct utmp *utmp, struct utmpx *utmpx)
struct utmpx * getutxent (void)
struct utmpx * getutxid (const struct utmpx *id)
struct utmpx * getutxline (const struct utmpx *line)
int getw (FILE *stream)
wint_t getwc (FILE *stream)
wint_t getwchar (void)
wint_t getwchar_unlocked (void)
wint_t getwc_unlocked (FILE *stream)
char * getwd (char *buffer)
unistd.h (BSD): Çalışma dizini.
gid_t
sys/types.h (POSIX.1): Bir Sürecin Aidiyetinin Okunması.
int glob (const char *pattern, int flags, int (*errfunc) (const char *filename, int error-code), glob_t *vector-ptr)
glob.h (POSIX.2): glob çağrısı.
int glob64 (const char *pattern, int flags, int (*errfunc) (const char *filename, int error-code), glob64_t *vector-ptr)
glob.h (GNU): glob çağrısı.
glob64_t
glob.h (GNU): glob çağrısı.
GLOB_ABORTED
glob.h (POSIX.2): glob çağrısı.
GLOB_ALTDIRFUNC
GLOB_APPEND
glob.h (POSIX.2): Genelleme Seçenekleri.
GLOB_BRACE
GLOB_DOOFFS
glob.h (POSIX.2): Genelleme Seçenekleri.
GLOB_ERR
glob.h (POSIX.2): Genelleme Seçenekleri.
void globfree (glob_t *pglob)
glob.h (POSIX.2): Diğer Genelleme Seçenekleri.
void globfree64 (glob64_t *pglob)
GLOB_MAGCHAR
GLOB_MARK
glob.h (POSIX.2): Genelleme Seçenekleri.
GLOB_NOCHECK
glob.h (POSIX.2): Genelleme Seçenekleri.
GLOB_NOESCAPE
glob.h (POSIX.2): Genelleme Seçenekleri.
GLOB_NOMAGIC
GLOB_NOMATCH
glob.h (POSIX.2): glob çağrısı.
GLOB_NOSORT
glob.h (POSIX.2): Genelleme Seçenekleri.
GLOB_NOSPACE
glob.h (POSIX.2): glob çağrısı.
GLOB_ONLYDIR
GLOB_PERIOD
glob_t
glob.h (POSIX.2): glob çağrısı.
GLOB_TILDE
GLOB_TILDE_CHECK
struct tm * gmtime (const time_t *time)
time.h (ISO): Yerel Zaman.
struct tm * gmtime_r (const time_t *time, struct tm *resultp)
time.h (POSIX.1c): Yerel Zaman.
_GNU_SOURCE
int grantpt (int filedes)
stdlib.h (SVID, XPG4.2): Uçbirimsilerin Ayrılması.
int gsignal (int signum)
signal.h (SVID): Kendine Sinyal Gönderme.
int gtty (int filedes, struct sgttyb *attributes)
sgtty.h (BSD): BSD Uçbirim Kipleri.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç H
Bir Linux Kitaplığı Sayfası