SMTP Yordamları: Bir Bakış
Önceki Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) Sonraki
SMTP Yordamları: Bir Bakış
Bu kısım SMTP'de kullanılan yordamların açıklamalarını içermektedir: oturum ilklendirme, posta aktarım harekâtı, postanın sevki, posta kutusu isimlerinin doğrulanması, postalama listelerinin genişletilmesi, alışverişin açılması ve kapatılması. Röleleme ile ilgili açıklamalar, posta alanları üzerine bir bilgi ve değişen rollerle ilgili bir açıklama ise bu bölümün sonundadır. Senaryolar bölümünde ise tam senaryo örneklerine yer verilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sözdizimsel Genel Prensipler ve Harekât Modeli Başlangıç Oturum İlklendirme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası