Postanın Ağgeçitlerinden Geçirilmesi
Önceki SMTP Yordamları: Bir Bakış Sonraki
Postanın Ağgeçitlerinden Geçirilmesi
Yukarıda bahsedilen röleleme işlevi Genel Ağ SMTP aktarım hizmeti ortamında işlemlerini yaparken, MX kayıtları ve doğrudan yönlendirmenin çeşitli şekillerinin varlığı bir aktarım hizmetinden diğerine bir dönüşüm işlevi yapacak bir ara SMTP sunucusu gerektirebilir. Oluşturucu, Teslimatçı, Röle ve Ağgeçidi Sistemler bölümünde açıklandığı gibi, böyle bir sistem iki aktarım hizmeti ortamına sınır olduğunda, bu sistemi bir "ağgeçidi" veya bir "ağgeçidi SMTP" olarak niteleriz.
Farklı posta biçimleri ve protokolleri gibi farklı posta ortamları arasındaki ağgeçitlerinden posta aktarımı karmaşık bir işlemdir ve kolayca standartlaşmaz. Yine de, Genel Ağ ile diğer posta ortamları arasındaki ağgeçitleri için bazı genel gereksinimler belirtilebilir.
Ağgeçitlerinden Geçişte Başlık Alanları
İletilerin posta ortamının sınırlarından geçirilmesi gerektiğinde posta başlıkları yeniden yazılabilir *SEÇİMLİK*. Buna, Düzensizliklerin Giderilmesi[144] bölümündeki yasaklamalara karşın, varış adresinin yerel-kısım'ının yorumlanması veya ileti gövdesinin incelenmesi de dahil edilebilir.
Genel Ağ'a ağgeçitliği yapan diğer posta sistemleri çoğunlukla, bir kısım RFC 822 başlığını veya benzer işlevselliği farklı bir sözdizimiyle sağlayan başlıkları kullanırlar, fakat bu posta sistemlerinin bazıları SMTP zarfına eşdeğerliği tutturamazlar. Onun için, bir ileti Genel Ağ ortamını terkettiğinde SMTP zarf bilgisini ileti başlığına sarmak gerekli olabilir. Olası çözüm, zarf bilgisini taşıyacak yeni başlık alanları ("X-SMTP-MAIL:" ve "X-SMTP-RCPT:" gibi) oluşturmak olurdu; ancak bu, yabancı ortamlarda posta programlarında değişikliği gerektirebilir ve özel bilgilerin ifşa edilmesi riski ortaya çıkabilir (bkz, "Gizli" Kopyalar).
Ağgeçitlerinden Geçişte Alınan Satırlar
Bir ileti Genel Ağ ortamının içine veya dışına sevkedilirken bir ağgeçidi bir Received: satırı hazırlamalı *ZORUNLU*, fakat başlıkta zaten mevcut olan bir Received: satırında değişiklik yapmamalıdır *ZORUNLU*.
Başka ortamlarda oluşturulan iletilerin Received: alanları bu belirtime tam olarak uyumlu olmayabilir. Bununla birlikte, Received: satırlarının en önemli kullanım alanı posta hataları ayıklamakla ilgilidir ve bu ayıklama bir Received: satırını "düzeltmeye" çalışan iyi niyetli ağgeçitleri tarafından cidden güçleştirilebilir. İzleme alanlarının SMTP dışı ortamlarda baş göstermesinin diğer bir sonucu olarak, alıcı sistemler postayı bir izleme alanının biçimine bağlı olarak reddetmemeli *ZORUNLU* ve bu alanların beklenmedik biçimleri ve bilgileri (ışığı) altında (bile) oldukça sağlam durmalıdır *ÖNERİ*.
Bir ağgeçidi, Received: alanlarında kaynaklandığı ortamı ve protokolü "via" sözcüğü ile işaret etmelidir *ÖNERİ*.
Ağgeçitlerinden Geçişte Adresler
Genel Ağ tarafından bakıldığında, bir ağgeçidi, SMTP komutlarındaki ve RFC 822 başlıklarındaki tüm geçerli adresleri ve tüm geçerli RFC 822 iletilerini kabul etmelidir *ÖNERİ*. Ağgeçitleri tarafından üretilen adresler ve başlıklar uygulanabilir Genel Ağ standartlarına (bu ve RFC 822 dahil) uygun olmalıdır *ZORUNLU*. Şüphesiz ağgeçitleri ayrıca, Posta Aktarım Harekâtı bölümünde diğer SMTP sistemleri için açıklandığı gibi kaynak rotalarına uygulanan kuralların da konusu olur.
Ağgeçitlerinden Geçişte Diğer Başlık Alanları
Bir ağgeçidi, Genel Ağ posta ortamına sevkettiği bir iletinin tüm başlık alanlarının Genel Ağ postasının gereksinimlerini karşılamalıdır *ZORUNLU*. Özellikle "From:", "To:", "Cc:", vb. alanlarındaki tüm adresler (gerekliyse) RFC 822 sözdizimine uyacak şekilde dönüştürülmeli *ZORUNLU*, sadece tamamen nitelenmiş alan adlarına atıf yapmalı *ZORUNLU* ve yanıtların gönderimi için etkin ve kullanışlı olmalıdır *ZORUNLU*. Postayı, Genel Ağ protokollerinden diğer ortamların protokollerine dönüştürmekte kullanılacak çeviri algoritması, yabancı posta ortamından gelen hata iletilerinin, bir RFC 822 iletisinin From: alanında (veya diğer alanlarda) görülen göndericiye değil, SMTP zarfındaki dönüş yoluna teslimini sağlamalıdır *ÖNERİ**.
Ağgeçitlerinden Geçişte Zarflar
Aynı şekilde, bir iletiyi başka bir ortamdan Genel Ağ ortamına sevkederken, bir ağgeçidi, bir hata iletisinin dönüş adresi ile ilgili zarf dönüş yolunu (eğer yabancı ortam bunu sağlamışsa) ayarlamalıdır *ÖNERİ*. Eğer yabancı ortam için böyle birşey sözkonusu değilse, ağgeçidi iletinin oluşturucusunun adresi için son çare olarak en uygun olan seçip bunu kullanmalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Röleleme Başlangıç Oturumların ve Bağlantıların Sonlandırılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası