Oturumların ve Bağlantıların Sonlandırılması
Önceki SMTP Yordamları: Bir Bakış Sonraki
Oturumların ve Bağlantıların Sonlandırılması
Bir SMTP bağlantısı, istemci bir QUIT komutu gönderdiğinde sonlandırılır. Sunucu bir olumlu yanıt kodu gönderdikten sonra bağlantıyı kapatır.
Şu durumlar dışında bir SMTP sunucusu bağlantıyı kasten kapatmamalıdır *ZORUNLU*:
Özellikle, anlamadığı komutlara yanıt olarak bağlantılarını kapatan bir sunucu bu belirtimle çelişkiye düşüyor demektir. Sunucuların bilinmeyen komutlara hoşgörülü davranması, istemciye 500 yanıtı gönderip istemciden talimatları beklemesi umulur.
Dış zorlamalarla kapatılmaya çalışılan bir SMTP sunucusu çıkmadan önce SMTP istemcisine bir 421 yanıt kodu içeren bir satırı göndermeye çalışmalıdır *ÖNERİ*. SMTP istemcisi ise, normalde 421 yanıt kodunu sıradaki komutu gönderdikten sonra okuyacaktır.
Bir bağlantı kapanması, sıfırlama veya denetimleri dışında gerçekleşen bağlantı hatalarıyla karşılaşan SMTP istemcileri, posta aktarımını bir 451 yanıtı almış da ona uygun davranıyormuş gibi ele alarak, posta sisteminin sağlam kalmasını sağlamalıdırlar *ÖNERİ*.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Postanın Ağgeçitlerinden Geçirilmesi Başlangıç Postalama Listeleri ve Rumuzlar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası