Postalama Listeleri ve Rumuzlar
Önceki SMTP Yordamları: Bir Bakış Sonraki
Postalama Listeleri ve Rumuzlar
SMTP yapabilen bir konak hem takma adları hem de çoklu teslimat için adres listesi modellerini yorumlamayı desteklemelidir *ÖNERİ*. Bir ileti liste şeklinde genişletilmiş adreslere sevk veya teslim edilirken, zarftaki dönüş adresi ("MAIL FROM:" adresi) listeyi yöneten kişinin ya da her neyse onun adresi olacak şekilde değiştirilmelidir *ZORUNLU*. Bu durumda yine de ileti başlığı [32] değişmeden kalmalı, özellikle de ileti başlığının "From" alanı etkilenmemelidir *ZORUNLU*.
Önemli posta oluşumlarından biri tek bir iletinin çok sayıda posta kutusuna teslim edilmesi mekanizmasıdır. Bu mekanizma, bir sözde posta kutusu adresini hedef posta kutusu adresleri listesine dönüştürerek (veya "yıkarak" ya da "genişleterek") çalışır. Bir ileti böyle bir sözde posta kutusuna (buna bazan "exploder" _yıkıcı_ da denirmiş) gönderildiğinde, iletinin kopyaları genişletilen listedeki posta kutularına sevkedilir veya yeniden dağıtılır. Sunucuların listedeki adreslerden basitçe yararlanmaları gerekir *ÖNERİ*; iletinin oluşturucusu gibi bazı adresleri eleyecek eşleştirme kurallarına veya ampirik uygulamalara kesinlikle engel olunmalıdır. Nasıl yorumlandıklarına bağlı olarak bu sözde posta kutularını "takma adar" ve "listeler" şeklinde sınıflandırıyoruz.
Takma Adlar
Bir takma adın yorumlanmasında sonuç olarak, iletiyi alan postacı zarftaki sözde posta kutusu adresini basitçe tek tek adreslerle değiştirerek genişletir; zarfın ve ileti gövdesinin kalanı değişmeden kalır. Bundan sonra ileti bu adreslere sevkedilir veya teslim edilir.
Listeler
Bir postalama listesinin sevketmekten çok tekrar dağıtma işi yaptığı söylenebilir. Bir listeye genişletmek için iletiyi alan postacı zarftaki sözde posta kutusu adresini liste üyelerinin adresleriye değiştirir. Son teslimatlarla ilgili dönecek hata iletileri için zarftaki dönüş adresi ise, genelde liste içeriğiyle, yönetimiyle ve hata iletileriyle zerre kadar ilgisi olmayan ileti oluşturucusu değil liste yöneticisi olarak belirtilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Oturumların ve Bağlantıların Sonlandırılması Başlangıç SMTP Belirtimi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası