Oturum İlklendirme
Önceki SMTP Yordamları: Bir Bakış Sonraki
Oturum İlklendirme
İstemci sunucuya bir bağlantı açıp sunucu da bir karşılama iletisiyle bunu yanıtladığında bir SMTP oturumu ilklendirilmiş olur.
SMTP sunucu gerçeklenimleri, 220 kodundan sonraki selamlama yanıtında yazılımın ismini ve sürüm bilgilerini bulundurabilirler *SEÇİMLİK*. Bu, sorunları yalıtmada ve çözmede daha etkin bir uygulama sağlar. Güvenlik kaygılarıyla gerçeklenimler tedbirli davranarak SMTP sunucuların yazılım ve sürüm bilgisi göstermesini iptal edebilirler *SEÇİMLİK*. Bazı sistemler ayrıca olası posta sorunları için bir başvuru noktası tanımlasalar dahi, bu, gerekli olan "postmaster" adresinin yerine geçmez (bkz, Asgari Gerçeklenim).
SMTP protokolü ilk bağlantıya izin vererek bir aktarımın usulen reddedilmesini şöyle sağlar: ilk bağlantı açılış iletisi olarak 220 kodlu bir yanıt yerine 554 kodlu bir yanıt verilebilir *SEÇİMLİK*. Böyle bir davranışı seçen sunucu bağlantıyı kapatmadan önce yine de istemcinin bir QUIT komutu göndermesini beklemelidir *ZORUNLU* (bkz, Çıkış (QUIT komutu)); bu arada gelen komutlara "503 bad sequence of commands" (komut sıralaması hatalı) yanıtını verebilir *ÖNERİ*. Böyle bir sisteme bir SMTP bağlantısı yapmaya çalışmak belki de bir hataya yol açacağından, bağlantı açılışında 554 yanıtı döndüren sunucu, yanıt metninde gönderen sistemin hata ayıklama oluşumlarına yeterli bilgiyi sağlarsa iyi olur *ÖNERİ*.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
SMTP Yordamları: Bir Bakış Başlangıç İstemci İlklendirme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası