Alanlar
Önceki SMTP Yordamları: Bir Bakış Sonraki
Alanlar
Alan isimleri SMTP'de kullanılacaksa sadece çözümlenebilir ve tamamen nitelenmiş alan isimlerine (FQDN'ler) izin verilir. Başka bir deyişle, sonuçta MX veya A kayıtları olarak çözümlenebilen CNAME kayıtlarında olduğu gibi, MX veya A kaydına çözümlenebilen isimlere (Adres Çözümleme ve Posta Yönetimi bölümünde açıklandığı gibi) izin verilir. Yerel takma adlar ve niteliksiz isimler kullanılmamalıdır *ZORUNLU*. FQDN gerekliliği kuralının iki istisnası vardır:
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Adres Hatalarını Ayıklama Komutları Başlangıç Röleleme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası