Adres Çözümleme ve Posta Yönetimi
Önceki Basit Posta Aktarım Protokolü (SMTP) Sonraki
Adres Çözümleme ve Posta Yönetimi
Bir SMTP istemcisi işlenmek üzere (Alanlar ve Röleleme bölümünde açıklandığı gibi) posta gönderebileceği bir alanı sözdizimsel olarak tanımladığında, alan adını çözümlemek için bir DNS sorgusu yapmalıdır *ZORUNLU* [22]. İsimlerin tam nitelikli alan adları (FQDN) olması beklenir: kısmi isimlerden veya yerel takma adlardan tam nitelikli alan adlarını elde etme mekanizmaları bu belirtimin kapsamı dışında olup, sorunlarla dolu bir geçmişten dolayı genellikle tavsiye edilmez. Sorgu öncelikle isimle ilişkili bir MX kaydı bulmak için yapılır. Eğer bunun yerine bir CNAME kaydı bulunursa, sonuçlanan isim bir ilk isimmiş gibi işleme sokulur. Eğer hiç MX kaydı bulunmaz da bir A kaydı bulunursa, A kaydı 0 tercihli örtük bir MX kaydı ile ilişkiliymiş gibi ele alınır. Belirtilen isim için bir veya daha fazla MX kaydı bulunursa, MX kayıtlarında aynı isim belirtilmiş olmadıkça, SMTP sistemlerinin bu alan adıyla bir A kaydını ilişkilendirmemeleri gerekir *ZORUNLU*; yukarıdaki "örtük MX" kuralı sadece mevcut bir MX kaydının bulunmaması durumunda uygulanır. Eğer MX kayıtları varsa, fakat hiçbiri kullanışlı değilse, bu durum bir hata olarak raporlanmalıdır *ZORUNLU*.
Sorgu başarılı olabilir ve çok sayıda MX kaydı, çok evlilik veya her ikisinin de varlığından dolayı tek bir adres yerine birbirlerinin yerlerine kullanılabilecek birden fazla adres içeren bir liste ile eşleşme sağlanabilir. Güvenilir posta aktarımı sağlamak için SMTP istemcisi, başarılı bir teslimat gerçekleştirene kadar bu listedeki her adresi deneyebilmelidir (hatta tekrar tekrar) *ZORUNLU*. Yine de, denenebilecek adres sayısı ile ilgili yapılandırılabilir bir sınır konulabilir *SEÇİMLİK*. Ancak ne olursa olsun, SMTP istemcisinin en azından iki adresi denemesi gerekir *ÖNERİ*.
Konak adreslerinin sıralanmasında iki tür bilgi kullanılır: çoklu MX kaydı ve çok evli konaklar.
Çoklu MX kaydı, sıralı erişilme gereğini *ZORUNLU* belirten bir tercih gösterimi içerir (aşağıya bakınız). Küçük sayılar büyüklere göre öncelik belirtir. Aynı tercihe sahip birden fazla hedef varsa ve birinin tercih edilmesi için aleni bir sebep (örneğin, kolay erişilen bir adresin saptanması) yoksa, gönderici SMTP sisteminin yükü çok sayıda posta aktarımcısı arasında onlara özel bir örgütlenime göre dağıtması gerekir *ZORUNLU*.
Hedef konak (şüphesiz, tercihli bir MX kaydından alınmış olarak) çok evli olabilir, yani, alan adı çözümleyici aynı konak için hepsi birbirinin yerine kullanılabilen birden fazla IP adresi döndürebilir. Gerektiğinde listenin azalan tercihli sıralamaya tabi tutulması alan adı çözümleme arayüzünün sorumluluğundadır. SMTP listeyi sunulduğu sıraya göre denemelidir *ZORUNLU*.
Birbirlerinin yerine kullanılabilen çok sayıda adresi deneyebilme yeterliliğinin gerekliliğinden dolayı, bazı kurulumlar bu tür adres kullanımını sınırlamak hatta tamamen iptal etmek isteyebilirler. Bir gönderici çok evli bir konağın farklı adreslerini kullanarak gönderiyi yinelemeli midir sorusu tartışmalıdır. Çok sayıda adres kullanımını savunanların ana argümanı zamanında teslimat olasılığını ve hatta bazan da herhangi bir teslimat olasılığını azamileştirmesidir; karşıtların argümanı ise, gereğinden fazla özkaynak kullanımına yolaçmasıdır. Gönderme Stratejisi bölümünde açıklanan gönderi stratejisi kullanılarak ek olarak özkaynak kullanımının da kesin olarak saptanabileceğini dikkatinize sunarız.
Bir SMTP sunucusu, hedefi, tasarlanmış bir posta aktarımcısı (MX) olan bir ileti alırsa, iletiyi röleleyebilir *SEÇİMLİK* (mumtemelen MAIL FROM ve/veya RCPT TO adreslerini yeniden yazdıktan sonra), iletinin son teslimatını yapabilir *SEÇİMLİK* ya da SMTP dışı bir aktarım mekanizmasını kullanarak elden çıkarabilir *SEÇİMLİK*. Tabii ki, sonuncuya dahil olanların hiçbiri MX kayıtları listesinin bir şekilde incelenmesini gerektirmez.
Eğer iletinin, adresler yeniden yazılmaksızın rölelenmesi gerektiği saptanırsa, teslimat adaylarını saptamak için MX kayıtlarının sıralanması gerekir *ZORUNLU*. En küçük numaralı kayıt en tercihli kayıt olmak üzere kayıtlar önce tercih sırasına sokulur. Röleleme konağı daha sonra bu listeyi posta aktarımı yapılabilecek isim ve adresleri saptamak için inceler. Bir eşleşen kayıt bulunursa, tercih seviyesindeki ve daha yüksek numaralı tercihlere sahip tüm kayıtlar gözden çıkarılmalıdır *ZORUNLU*. Bu noktada hiçbir kayıt kalmazsa, bu bir hata durumudur ve ileti teslim edilemediği gerekçesiyle geri gönderilmelidir *ZORUNLU*. Eğer elde kayıt kalırsa, bunlar yukarıda açıklandığı gibi en tercihlisinden başlanarak denenmelidir *ÖNERİ*.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Gerçeklenimle İlgili Ek Hususlar Başlangıç Sorun Saptama ve Giderme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası