R
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
R
int raise (int signum)
signal.h (ISO): Kendine Sinyal Gönderme.
int rand (void)
int RAND_MAX
long int random (void)
int random_r (struct random_data *restrict buf, int32_t *restrict result)
int rand_r (unsigned int *seed)
stdlib.h (POSIX.1): ISO C Rasgele Sayı İşlevleri.
void * rawmemchr (const void *block, int c)
string.h (GNU): Arama İşlevleri.
ssize_t read (int filedes, void *buffer, size_t size)
unistd.h (POSIX.1): Girdi ve Çıktı İlkelleri.
struct dirent * readdir (DIR *dirstream)
struct dirent64 * readdir64 (DIR *dirstream)
int readdir64_r (DIR *dirstream, struct dirent64 *entry, struct dirent64 **result)
int readdir_r (DIR *dirstream, struct dirent *entry, struct dirent **result)
int readlink (const char *filename, char *buffer, size_t size)
unistd.h (BSD): Sembolik Bağlar.
ssize_t readv (int filedes, const struct iovec *vector, int count)
void * realloc (void *ptr, size_t newsize)
__realloc_hook
malloc.h (GNU): Bellek Ayırma Kancaları.
char * realpath (const char *restrict name, char *restrict resolved)
stdlib.h (XPG): Sembolik Bağlar.
int recv (int socket, void *buffer, size_t size, int flags)
sys/socket.h (BSD): Veri Alımı.
int recvfrom (int socket, void *buffer, size_t size, int flags, struct sockaddr *addr, socklen_t *length-ptr)
sys/socket.h (BSD): Datagramların Alınması.
int recvmsg (int socket, struct msghdr *message, int flags)
sys/socket.h (BSD): Datagramların Alınması.
int RE_DUP_MAX
limits.h (POSIX.2): Genel Sınırlar.
_REENTRANT
REG_BADBR
REG_BADPAT
REG_BADRPT
int regcomp (regex_t *restrict compiled, const char *restrict pattern, int cflags)
REG_EBRACE
REG_EBRACK
REG_ECOLLATE
REG_ECTYPE
REG_EESCAPE
REG_EPAREN
REG_ERANGE
size_t regerror (int errcode, const regex_t *restrict compiled, char *restrict buffer, size_t length)
regex.h (POSIX.2): POSIX Şablonunun Temizlenmesi.
REG_ESPACE
REG_ESPACE
REG_ESUBREG
int regexec (const regex_t *restrict compiled, const char *restrict string, size_t nmatch, regmatch_t matchptr[restrict], int eflags)
regex_t
REG_EXTENDED
void regfree (regex_t *compiled)
regex.h (POSIX.2): POSIX Şablonunun Temizlenmesi.
REG_ICASE
int register_printf_function (int spec, printf_function handler-function, printf_arginfo_function arginfo-function)
regmatch_t
regex.h (POSIX.2): Alt İfadelerle Eşleşmeler.
REG_NEWLINE
REG_NOMATCH
REG_NOSUB
REG_NOTBOL
REG_NOTEOL
regoff_t
regex.h (POSIX.2): Alt İfadelerle Eşleşmeler.
double remainder (double numerator, double denominator)
math.h (BSD): Kalan İşlevleri.
float remainderf (float numerator, float denominator)
math.h (BSD): Kalan İşlevleri.
long double remainderl (long double numerator, long double denominator)
math.h (BSD): Kalan İşlevleri.
int remove (const char *filename)
stdio.h (ISO): Dosyaların Silinmesi.
int rename (const char *oldname, const char *newname)
void rewind (FILE *stream)
stdio.h (ISO): Dosyalarda Konumlama.
void rewinddir (DIR *dirstream)
dirent.h (POSIX.1): Dizin Akımında Rasgele Erişim.
char * rindex (const char *string, int c)
string.h (BSD): Arama İşlevleri.
double rint (double x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
float rintf (float x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
long double rintl (long double x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
int RLIM_INFINITY
RLIMIT_AS
sys/resource.h (Unix98): Özkaynak Kullanımın Sınırlanması.
RLIMIT_CORE
RLIMIT_CPU
RLIMIT_DATA
RLIMIT_FSIZE
RLIMIT_MEMLOCK
RLIMIT_NOFILE
RLIMIT_NPROC
RLIMIT_RSS
RLIMIT_STACK
RLIM_NLIMITS
int rmdir (const char *filename)
unistd.h (POSIX.1): Dosyaların Silinmesi.
int R_OK
double round (double x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
float roundf (float x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
long double roundl (long double x)
math.h (ISO): Yuvarlama İşlevleri.
int rpmatch (const char *response)
stdlib.h (stdlib.h): Evet/Hayır Yanıtları.
RUN_LVL
RUN_LVL
RUSAGE_CHILDREN
sys/resource.h (BSD): Özkaynak Kullanımı.
RUSAGE_SELF
sys/resource.h (BSD): Özkaynak Kullanımı.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç S
Bir Linux Kitaplığı Sayfası