I
Önceki Ek B. Kütüphane Oluşumlarının Özeti Sonraki
I
tcflag_t ICANON
termios.h (POSIX.1): Yerel Kipler.
size_t iconv (iconv_t cd, char **inbuf, size_t *inbytesleft, char **outbuf, size_t *outbytesleft)
int iconv_close (iconv_t cd)
iconv_t iconv_open (const char *tocode, const char *fromcode)
iconv_t
tcflag_t ICRNL
termios.h (POSIX.1): Girdi Kipleri.
tcflag_t IEXTEN
termios.h (POSIX.1): Yerel Kipler.
void if_freenameindex (struct if_nameindex *ptr)
net/if.h (IPv6 basic API): Arayüz İsimlendirmesi.
char * if_indextoname (unsigned int ifindex, char *ifname)
net/if.h (IPv6 basic API): Arayüz İsimlendirmesi.
struct if_nameindex * if_nameindex (void)
net/if.h (IPv6 basic API): Arayüz İsimlendirmesi.
unsigned int if_nametoindex (const char *ifname)
net/if.h (IPv6 basic API): Arayüz İsimlendirmesi.
size_t IFNAMSIZ
net/if.h (net/if.h): Arayüz İsimlendirmesi.
int IFTODT (mode_t mode)
dirent.h (BSD): Dizin Girdileri.
tcflag_t IGNBRK
termios.h (POSIX.1): Girdi Kipleri.
tcflag_t IGNCR
termios.h (POSIX.1): Girdi Kipleri.
tcflag_t IGNPAR
termios.h (POSIX.1): Girdi Kipleri.
int ilogb (double x)
int ilogbf (float x)
int ilogbl (long double x)
intmax_t imaxabs (intmax_t number)
inttypes.h (ISO): Mutlak Değer.
tcflag_t IMAXBEL
termios.h (BSD): Girdi Kipleri.
imaxdiv_t imaxdiv (intmax_t numerator, intmax_t denominator)
inttypes.h (ISO): Tamsayı Bölme.
imaxdiv_t
inttypes.h (ISO): Tamsayı Bölme.
struct in6_addr in6addr_any
netinet/in.h (IPv6 basic API): Konak Adresinin Veri Türü.
struct in6_addr in6addr_loopback
netinet/in.h (IPv6 basic API): Konak Adresinin Veri Türü.
uint32_t INADDR_ANY
netinet/in.h (BSD): Konak Adresinin Veri Türü.
uint32_t INADDR_BROADCAST
netinet/in.h (BSD): Konak Adresinin Veri Türü.
uint32_t INADDR_LOOPBACK
netinet/in.h (BSD): Konak Adresinin Veri Türü.
uint32_t INADDR_NONE
netinet/in.h (BSD): Konak Adresinin Veri Türü.
char * index (const char *string, int c)
string.h (BSD): Arama İşlevleri.
uint32_t inet_addr (const char *name)
arpa/inet.h (BSD): Konak Adresi İşlevleri.
int inet_aton (const char *name, struct in_addr *addr)
arpa/inet.h (BSD): Konak Adresi İşlevleri.
uint32_t inet_lnaof (struct in_addr addr)
arpa/inet.h (BSD): Konak Adresi İşlevleri.
struct in_addr inet_makeaddr (uint32_t net, uint32_t local)
arpa/inet.h (BSD): Konak Adresi İşlevleri.
uint32_t inet_netof (struct in_addr addr)
arpa/inet.h (BSD): Konak Adresi İşlevleri.
uint32_t inet_network (const char *name)
arpa/inet.h (BSD): Konak Adresi İşlevleri.
char * inet_ntoa (struct in_addr addr)
arpa/inet.h (BSD): Konak Adresi İşlevleri.
const char * inet_ntop (int af, const void *cp, char *buf, size_t len)
arpa/inet.h (IPv6 basic API): Konak Adresi İşlevleri.
int inet_pton (int af, const char *cp, void *buf)
arpa/inet.h (IPv6 basic API): Konak Adresi İşlevleri.
float INFINITY
math.h (ISO): Sonsuzluk ve NaN.
int initgroups (const char *user, gid_t group)
INIT_PROCESS
INIT_PROCESS
void * initstate (unsigned int seed, void *state, size_t size)
int initstate_r (unsigned int seed, char *restrict statebuf, size_t statelen, struct random_data *restrict buf)
tcflag_t INLCR
termios.h (POSIX.1): Girdi Kipleri.
int innetgr (const char *netgroup, const char *host, const char *user, const char *domain)
ino64_t
sys/types.h (Unix98): Dosya Özniteliklerinin Anlamları.
ino_t
sys/types.h (POSIX.1): Dosya Özniteliklerinin Anlamları.
tcflag_t INPCK
termios.h (POSIX.1): Girdi Kipleri.
INT_MAX
INT_MIN
int ioctl (int filedes, int command, …)
int _IOFBF
int _IOLBF
int _IONBF
int IPPORT_RESERVED
netinet/in.h (BSD): İnternet Portları.
int IPPORT_USERRESERVED
netinet/in.h (BSD): İnternet Portları.
int isalnum (int c)
int isalpha (int c)
int isascii (int c)
int isatty (int filedes)
unistd.h (POSIX.1): Uçbirimlerin Tanımlanması.
int isblank (int c)
int iscntrl (int c)
int isdigit (int c)
int isfinite (float-typex)
int isgraph (int c)
int isgreater (real-floatingx, real-floatingy)
int isgreaterequal (real-floatingx, real-floatingy)
tcflag_t ISIG
termios.h (POSIX.1): Yerel Kipler.
int isinf (double x)
int isinff (float x)
int isinfl (long double x)
int isless (real-floatingx, real-floatingy)
int islessequal (real-floatingx, real-floatingy)
int islessgreater (real-floatingx, real-floatingy)
int islower (int c)
int isnan (double x)
int isnan (float-typex)
int isnanf (float x)
int isnanl (long double x)
int isnormal (float-typex)
_ISOC99_SOURCE
int isprint (int c)
int ispunct (int c)
int isspace (int c)
tcflag_t ISTRIP
termios.h (POSIX.1): Girdi Kipleri.
int isunordered (real-floatingx, real-floatingy)
int isupper (int c)
int iswalnum (wint_t wc)
int iswalpha (wint_t wc)
int iswblank (wint_t wc)
int iswcntrl (wint_t wc)
int iswctype (wint_t wc, wctype_t desc)
int iswdigit (wint_t wc)
int iswgraph (wint_t wc)
int iswlower (wint_t wc)
int iswprint (wint_t wc)
int iswpunct (wint_t wc)
int iswspace (wint_t wc)
int iswupper (wint_t wc)
int iswxdigit (wint_t wc)
int isxdigit (int c)
ITIMER_PROF
sys/time.h (BSD): Bir Alarmın Ayarlanması.
ITIMER_REAL
sys/time.h (BSD): Bir Alarmın Ayarlanması.
ITIMER_VIRTUAL
sys/time.h (BSD): Bir Alarmın Ayarlanması.
tcflag_t IXANY
termios.h (BSD): Girdi Kipleri.
tcflag_t IXOFF
termios.h (POSIX.1): Girdi Kipleri.
tcflag_t IXON
termios.h (POSIX.1): Girdi Kipleri.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Başlangıç J
Bir Linux Kitaplığı Sayfası