Bu belgenin yapısı
Önceki Giriş Sonraki
Bu belgenin yapısı
Bu belge çeşitli bölümlere ayrılmıştır.
Bu bölüm, yani Giriş, belgeye kısa bir giriş mahiyetindedir.
İletilerin Sözdizimsel Çözümlemesi bölümü bir iletinin genel yapısını ve bileşenlerini gözler önüne serer. Bu, okuyucunun bu belgenin devamında kullanılan genel prensiplerin bazılarını anlamasına yardımcı olması için belgeye genel bir bakıştır. Bu bölümde bulunan örneklerdeki ileti parçalarının hiçbiri ileti sözdizimi belirtimi olarak ele alınmamalıdır *ZORUNLU*.
Sözdizimi bölümü, bir iletinin her parçasının biçimsel yapısını (sözdizimini) belirten ve bu parçalarla ileti kapsamındaki anlamları arasındaki ilişkiyi (anlamsallık) açıklayan ABNF kurallarını içerir. Yani, bir iletinin her parçasının açıklamasından başka yapısı ile de ilgili olan asıl kuralları (sözdizimi) ve bunların nasıl yorumlanması gerektiğini açıklayan talimatları (anlamlandırma) içerir. Ayrıca, belli bir yapıya sahip iletilerin alt parçalarının anlamsal ve sözdizimsel çözümlemesini de içerir. Sözdizimi bölümündeki sözdizimi, iletilerin *ZORUNLU* olarak nasıl oluşturulması gerektiğini anlatır. Sözdizimi bölümünde, sözdiziminde duruma göre farklı uygulama (*ÖNERİ* olarak) belirten seçenekler varsa, bunlara da ayrıca dikkat çekilmiştir.
İletilerin Sözdizimsel Çözümlemesi ve Sözdizimi bölümleri birlikte meşru iletilerin bu standardın amaçlarına uygun olarak nasıl üretileceği açıklar.
Atıl Sözdizimi bölümünde artık kullanılmayan, kullanılmaması gereken "atıl" sözdizimi belirtilmiştir. Sözdizimi bölümünde bu atıl sözdizimsel öğelere atıflar vardır. Atıl sözdizimi kuralları bu standardın önceki düzeltmelerinde bulunan veya evvelce Genel Ağ iletilerinde yaygın olarak kullanılmış öğelerdir. Bu bakımdan, bu öğelerin, bu standarda uyumluluğu sürdürmek adına ileti çözümleyiciler tarafından yorumlanması gerekir *ZORUNLU*. Bununla birlikte, bu sözdiziminde birlikte çalışabilirliği sağlayamadığı saptanmış öğelerden dolayı veya iletilerin alıcıları için önemli sorunlara yol açmalarından dolayı, standartla uyumlu ileti üreticileri tarafından bu sözdizimlerinin üretilmemeleri gerekir *ZORUNLU*.
Güvenlik Değerlendirmeleri bölümünde bu standardın gerçeklenimi sırasında hesaba katılması gereken güvenlik değerlendirmeleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
Kaynakça bölümünde bu belgeden atıfta bulunulmuş kaynaklara yer verilmiştir.
Yazarların Adresleri bölümü yazarın iletişim bilgilerini içerir.
Teşekkür bölümü kendilerinden övgüyle sözedilmesi gerekenleri listeler.
Örnek iletiler bölümü iletilerin farklı çeşitlerinden örnekler içerir. Bu örnekler, Genel Ağ'da görülen ileti türlerinin tamamını örneklemez sadece belli sözdizimsel biçimlere ana hatlarıyla bir bakıştır.
Önceki standartlardan farklar bölümü Genel Ağ iletileri için bu standartla evvelki standartlar arasındaki farkların bir listesini içerir.
Uyarılar bülümü telif hakları ve fikri mülkiyetle ilgili uyarıları içerir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Gösterim Uzlaşımları Başlangıç İletilerin Sözdizimsel Çözümlemesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası