Gösterim Uzlaşımları
Önceki Giriş Sonraki
Gösterim Uzlaşımları
Gereksinimlerin gösterimi
Özgün İngilizce metindeki "MUST", "MUST NOT", "REQUIRED", "SHALL", "SHALL NOT", "SHOULD", "SHOULD NOT", "RECOMMENDED", "MAY" ve "OPTIONAL" anahtar sözcüklerinin yerine kullanılan Türkçe karşılıklar ve bunlarla belgede karşılaşıldığında nasıl yorumlanmaları gerektiği RFC 2821'in Terminoloji bölümünde açıklanmıştı. Bu terimlerin nasıl yorumlandıklarını öğrenmek için [RFC2119]'a da bakabilirsiniz.
Sözdizimsel gösterim
Bu standart, iletilerin sözdiziminin biçimsel tanımları için [RFC2234]'te belirtilen Arttırımlı Backus-Naur Biçimini (Augmented Backus-Naur Form - ABNF) kullanır. Karakterler ya onluk değerlerle (büyük A için %d65, küçük A için %d97 gibi) ya da harf büyüklüğünü ifade etmeyecek biçimde tırnak içine alınmış olarak (örn, büyük veya küçük A için "A" şeklinde) belirtilmiş olacaktır. Gösterim ile ilgili açıklamanın tamamı için [RFC2234]'e bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kapsam Başlangıç Bu belgenin yapısı
Bir Linux Kitaplığı Sayfası