Kapsam
Önceki Giriş Sonraki
Kapsam
Bu standart, bilgisayar kullanıcılarının "elektronik posta" iletileri kapsamında birbirlerine gönderdikleri metin biçimindeki iletiler için bir sözdizimi belirtir. Bu standart, "ARPA Genel Ağ Metinsel İletilerinin Biçimi için Standart" [RFC822] olarak bilinen Açıklama İsteği (RFC) 822'yi, şu an ki uygulamayı yansıtmak ve diğer RFC'lerde [STD3] belirtilmiş birbirlerini etkileyen değişiklikleri birleştirmek üzere güncelleyerek onun yerine geçer.
Bu standart sadece metin biçimindeki iletiler için bir sözdizimi belirtir. Özellikle, elektronik posta iletilerindeki resim, ses veya diğer yapısal verilerin aktarımı için hiçbir önlem belirtmez. Böyle verilerin elektronik posta üzerinden aktarımı için mekanizmaları açıklayan MIME belge silsilesi gibi yayınlanmış çeşitli eklentiler vardır; bu mekanizmalar genellikle ya burada bahsedilen sözdizimini genişleterek ya da bu sözdizimine uyumlu olması için bu iletileri yapılandırarak işlevlerini yerine getirirler. Bu mekanizmalar bu standardın kapsamı dışındadır.
Elektronik posta bağlamında, iletilerin bir zarf ile bir içerikten oluştuğu görülür. Zarf, aktarım ve teslimat için gereken bilgileri içerir. (Zarf ile ilgili açıklamalar için [RFC2821]'e bakınız.) İçerik ise alıcıya teslim edilecek nesneden oluşur. Bu standart sadece içeriğin biçimine ve birazda ileti içeriğinin anlamsallığına uygulanır. Zarftaki bilginin belirtimi ile ilgili hiçbir şey içermez.
Bununla birlikte, bazı ileti sistemleri zarfı oluşturmak için içerikteki bilgilerden yararlanabilir. Bu standardın böyle bilgilerin programlar tarafından elde edilmesini kolaylaştırdığı düşünülür.
Bu belirtim, sistemler arasından geçişte kullanılacak ileti içerik biçiminin bir tanımı olarak düşünülür. İleti sistemlerinin bazıları iletileri yerel olarak bu biçimde sakladığı halde bazıları bu standartta belirtilenden farklı biçimler kullandıklarından iletilerin yerel saklama biçimleri bu standardın kapsamında değildir.
Not
Bu standart siteler tarafından kullanılan dahili biçimler, destekleneceği umulan bellibaşlı ileti sistemi özellikleri veya iletileri oluşturmak veya okumak için kullanılan kullanıcı arayüzü programlarının karakteristikleri için belirleyici olmak amacıyla tasarlanmamıştır. Ayrıca, bu standart aktarım veya saklama amacıyla karakterlere bir kodlama belirtmez; yani, kullanılacak bit sayısını ve özellikle bu bitlerin bir telin üzerinden nasıl aktarılacağını veya diskte nasıl saklanacağını belirtmez.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Gösterim Uzlaşımları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası