Atıl Sözdizimi
Önceki Genel Ağ İleti Biçimi Sonraki
Atıl Sözdizimi
Bu standardın evvelki sürümlerinde bu sürümden daha farklı (genelde daha özgür) sözdizimlerine izin verilmişti. Ayrıca, iletilerde kullanıldığı halde nasıl yorumlanacakları belgelendirilmemiş bazı sözdizimsel elemanlar vardı. Bu sözdizimsel biçimlerin bazılarının Sözdizimi bölümündeki dilbilgisiyle uyumlu üretilmemesi gerektiğinden *ZORUNLU*, bunların bir uyumlu alıcı tarafından kabul edilmesi ve çözümlenmesi gerekir *ZORUNLU*. Bu bölüm bu sözdizimsel elemanların çoğunu belgelendirir. Sözdizimi bölümündeki dilbilgisini alarak ve bu bölümde sunulan tanımları ekleyerek ileti yorumlamasında kullanılacak dilbilgisi elde edilir.
Not
Bu bölümde, bir gerçeklenimin makul olarak yorumlaması gereken *ZORUNLU*, sözdizimsel biçimler tanımlanmıştır. Bununla birlikte, bu bölümde verilen ek sözdizimine rağmen uyumsuz Genel Ağ iletileri bulunmaktadır. Belli bir özel biçimin bu belirtimin herhangi bir bölümünde görünmüyor olması, bilgisiyar programlarını çökertmek için veya bir gerçeklenim tarafından bozulmuş verinin geri alınamaz biçimde kaybı için geçerli mazeret değildir. Bir örnekle vurgulamak gerekirse, bu belge iletilerde 998 karakterden uzun satırlara izin vermiyor diye, hiçbir uyarı vermeksizin bir satırdaki 999. karakterden sonrasını yoksaymak, bir gerçeklenim için hala kötü bir davranış olacaktır. Doğrusu, gerçeklenimin iletilerle, onları sağlam bırakacak şekilde çalışmasıdır.
Atıl (yorumlanacak) ve geçerli (üretilecek) sözdizimleri arasındaki önemli bir fark, yapılı başlık alanlarının gövdeleri (yani, yapılı başlık alanında, ikinokta imi ile CRLF arasında kalanlar) ile ilgili olup bu gövdelerdeki sözdizimsel dizgecikler arasında boşluk karakterlerine, katlama boşluklarına ve açıklamalara hiçbir sınırlama olmaksızın izin verilmesidir. Bu çok karmaşık biçimlere yol açmakta ve bazı gerçeklenimler için çözümlemede zorluk ortaya çıkmaktadır.
Atıl ve geçerli sözdizimleri arasındaki başka bir anahtar fark, Boşlukların ve Açıklamaların Katlanması bölümündeki, katlı boşluklar ve açıklamalar içeren satırların tamamının boşluklardan oluşmasına izin vermeyen kuralla ilgilidir. Katlama boşlukları ile ilgili açıklamalar için aşağıdaki Atıl katlama boşlukları bölümüne bakınız.
Son olarak, bu bölümde görülen iletilerde evvelce izin verilmekte olduğu belli olan bazı karakterler vardır. Sıfırıncı karaktere (NUL karakteri de denmektedir) izin verilmişti, fakat artık bir uyumluluk sebebi değildir. İletilerde evvelce CRLF dışında CR ve LF karakterlerine de izin verildiği görülmektedir; bu kullanım burada ayrıca gösterilmiştir.
Sözdizimindeki ve anlamsallıktaki diğer farklılıklara aşağıdaki alt bölümlerde değinilmiştir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Alan tanımları Başlangıç Çeşitli atıl dizgecikler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası