Atıl Tarih ve Saat
Önceki Atıl Sözdizimi Sonraki
Atıl Tarih ve Saat
Atıl tarih biçiminin bu standardın önceki sürümlerinde kullanılan sözdizimi, tarih alanında 2 rakamlı senelere ve zaman dilimi belirtiminde alfabetik zaman dilimlerine izin vermektedir. Ayrıca çoğu dizgecik arasında açıklamalara ve katlama boşluklarına da izin verilmiştir.
atıl-hafta-günü =    [AKBOŞ] gün-ismi [AKBOŞ]

atıl-sene       =    [AKBOŞ] 2*RAKAM [AKBOŞ]

atıl-ay         =    AKBOŞ ay-ismi AKBOŞ

atıl-gün        =    [AKBOŞ] 1*2RAKAM [AKBOŞ]

atıl-saat       =    [AKBOŞ] 2RAKAM [AKBOŞ]

atıl-dakika     =    [AKBOŞ] 2RAKAM [AKBOŞ]

atıl-saniye     =    [AKBOŞ] 2RAKAM [AKBOŞ]

atıl-zdilimi    =    "UT" / "GMT" /          ; Kuzey Amerika'da
                                             ; zaman dilimlerinin
                                             ; saat farkları:
                     "EST" / "EDT" /         ; Doğu:  - 5/ - 4
                     "CST" / "CDT" /         ; Merkezi:  - 6/ - 5
                     "MST" / "MDT" /         ; Dağ: - 7/ - 6
                     "PST" / "PDT" /         ; Pasifik:  - 8/ - 7

                     %d65-73 /               ; Askeri zaman dilimleri:
                     %d75-90 /               ; "A" ile "I" ve "K" ile "Z"
                     %d97-105 /              ; arasında olup küçük ve
                     %d107-122               ; büyük harfler kullanılabilir.
Bir tarih alanında iki veya üç rakamlı seneler olduğunda sene şöyle yorumlanır: İki rakamlı sene değeri 00 ile 49 arasındaysa bu değere 2000 eklenerek sonuç 2000 ile 2049 arasında olur. 50 ile 99 arasında ise sene 1900 eklenerek yorumlanır.
Atıl zaman diliminde, "UT" ve "GMT" sırayla "Universal Time" ve "Greenwich Mean Time" kısaltmaları olup her ikisi de anlamsal olarak "+0000" ile aynıdır.
Kalan üç karakterlik zaman dilimleri Amerikan zaman dilimleridir. İlk harfler, "E", "C", "M" ve "P" sırayla doğu ("Eastern"), merkezi ("Central"), dağ ("Mountain") ve pasifik ("Pacific") karşılığıdır. İkinci harf ya "Standard" saat karşılığı olarak "S" ya da yaz saati ("Daylight") karşılığı olarak "D"dir. Şöyle yorumlanırlar:
   EDT anlamsal olarak -0400 ile aynıdır
   EST anlamsal olarak -0500 ile aynıdır
   CDT anlamsal olarak -0500 ile aynıdır
   CST anlamsal olarak -0600 ile aynıdır
   MDT anlamsal olarak -0600 ile aynıdır
   MST anlamsal olarak -0700 ile aynıdır
   PDT anlamsal olarak -0700 ile aynıdır
   PST anlamsal olarak -0800 ile aynıdır
Tek karakterlik askeri zaman dilimleri [RFC822]'de standartdışı bir yolla tanımlanmış olup bu nedenle anlamları kestirilemez. Askeri zaman dilimlerinin özgün tanımlarına göre "A" ile "I" arası "+0100" ile "+0900" arasına karşılık gelirken "K", "L" ve "M" harfleri "+1000", "+1100" ve "+1200" değerlerine; "N" ile "Y" arası "-0100" ile "-1200" arasına ve "Z" harfi de "+0000" değerine karşılıktır. Bununla birlikte, [RFC822]'deki hatadan dolayı bunların hepsinin, sıradışı bir bilgi anlamlarını doğrulamadıkça, "-0000" değerine karşılık oldukları varsayılmalıdır *ÖNERİ*.
Genel Ağ'da başka (3 ile 5 karakterlik) çok karakterli alfabetik zaman dilimleri de kullanılmıştır. Böyle zaman dilimlerinden anlamları bilinmeyenlerin, sıradışı bir bilgi ile anlamları doğrulanmadıkça, "-0000" değerine eşdeğer oldukları varsayılmalıdır *ÖNERİ*.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Atıl katlama boşlukları Başlangıç Atıl Adresleme
Bir Linux Kitaplığı Sayfası