Atıl katlama boşlukları
Önceki Atıl Sözdizimi Sonraki
Atıl katlama boşlukları
Atıl sözdiziminde atıl-KBOŞ kuralının olduğu her yerde her miktarda katlama boşluğu bulunabilir. Bundan, bir satırda iki ardışık katlama türü olasılığı ve dolayısıyla tamamı boşluklardan oluşmuş katlı başlık alanları olasılığı ortaya çıkar.
atıl-KBOŞ       =    1*SSSB *(CRLF 1*SSSB)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çeşitli atıl dizgecikler Başlangıç Atıl Tarih ve Saat
Bir Linux Kitaplığı Sayfası