Atıl başlık alanları
Önceki Atıl Sözdizimi Sonraki
Atıl başlık alanları
Sözdizimsel olarak, atıl alan sözdizimindeki başlıca fark, başlık alanlarının her birinin birden fazla ve herhangi bir sırada bulunmasına izin verilmesidir. Ayrıca alan adı ile ikinokta imi arasında istendiği kadar boşluğa izin verilmiştir.
atıl-başlıklar   =    *(atıl-geridönüş /
                        atıl-alındı /
                        atıl-özgün-tarih /
                        atıl-kimden /
                        atıl-gönderici /
                        atıl-yanıtla /
                        atıl-kime /
                        atıl-kkopya /
                        atıl-gizkopya /
                        atıl-ileti-id /
                        atıl-ata-id /
                        atıl-atıflar /
                        atıl-konu /
                        atıl-açıklamalar /
                        atıl-anahsözcükler /
                        atıl-yinegönder-tarih /
                        atıl-yinegönder-kimden /
                        atıl-yinegönder-gönd /
                        atıl-yinegönder-yanıt /
                        atıl-yinegönder-kime /
                        atıl-yinegönder-kopya/
                        atıl-yinegönder-gizkopya /
                        atıl-yinegönder-iltid /
                        atıl-seçimlik)
Hedef adres alanları dışında (bkz, Atıl hedef adres alanları), birden fazla alanın yorumu belirsizdir. Ayrıca, iletinin başlangıcına eklenmek suretiyle içerilmemiş alındı ve yinegönder- alanları varsa bunların yorumları da belirsizdir.
Aksi belirtilmedikçe bundan sonraki bölümlerde, diğer alanların yorumlarının Sözdizimi bölümündeki atıl olmayan karşılıklarının yorumları ile aynı olduğu varsayılacaktır.
Atıl oluşturucu tarih alanı
atıl-özgün-tarih   =     "Date" *SSSB ":" tarih-saat CRLF
Atıl oluşturucu alanları
atıl-kimden        =     "From" *SSSB ":" pk-listesi CRLF

atıl-gönderici     =     "Sender" *SSSB ":" posta-kutusu CRLF

atıl-yanıtla       =     "Reply-To" *SSSB ":" pk-listesi CRLF
Atıl hedef adres alanları
atıl-kime          =     "To" *SSSB ":" adres-listesi CRLF

atıl-kkopya        =     "Cc" *SSSB ":" adres-listesi CRLF

atıl-gizkopya      =     "Bcc" *SSSB ":" (adres-listesi / [AKBOŞ]) CRLF
Bir iletide hedef adres alanları birden fazla bulunduğunda, diğer alanların değerleri ilk alanın değerine bir adres listesi oluşturmak üzere virgüllerle eklenir *ÖNERİ*.
Atıl kimliklendirme alanları
Atıl "In-Reply-To:" ve "References:" alanları mevcut sözdiziminden farklı olarak deyime (sözcüklere veya tırnaklı dizgelere) izin verir. ilt-idnin atıl sol ve sağ taraf biçimlerinde onları sırayla yerel-kısım ve alana sözdizimsel olarak eşdeğer yapacak biçimde AKBOŞ serpiştirilmesine izin verilir.
atıl-ileti-id      =     "Message-ID" *SSSB ":" ilt-id CRLF

atıl-ata-id        =     "In-Reply-To" *SSSB ":" *(deyim / ilt-id) CRLF

atıl-atıflar       =     "References" *SSSB ":" *(deyim / ilt-id) CRLF

atıl-id-sol        =     yerel-kısım

atıl-id-sağ        =     alan
Yorumlamanın amacı gereği, "In-Reply-To:" ve "References:" alanlarındaki deyimler yoksayılır.
Anlamsal olarak, isteğe bağlı kuşatıcı AKBOŞ'un yokluğunda yerel-kısım ve alan sırayla atıl-id-sol ve atıl-id-sağın parçasıdır.
Atıl bilgilendirici alanlar
atıl-konu          =     "Subject" *SSSB ":" yapısız CRLF

atıl-açıklamalar   =     "Comments" *SSSB ":" yapısız CRLF

atıl-anahsözcükler =     "Keysözcüks" *SSSB ":" atıl-deyim-list CRLF
Atıl yeniden gönderim alanları
Atıl sözdizimi bir "Resent-Reply-To:" alanı ekler. Bu alan, alan ismi, isteğe bağlı açıklamalar ve katlama boşlukları ile ikinokta imi ve adreslerin virgül ayraçlı bir listesinden oluşur.
atıl-yinegönder-kimden   = "Resent-From" *SSSB ":" pk-listesi CRLF

atıl-yinegönder-tarih    = "Resent-Date" *SSSB ":" tarih-saat CRLF

atıl-yinegönder-kime     = "Resent-To" *SSSB ":" adres-listesi CRLF

atıl-yinegönder-kopya    = "Resent-Cc" *SSSB ":" adres-listesi CRLF

atıl-yinegönder-gizkopya = "Resent-Bcc" *SSSB ":"
                           (adres-listesi / [AKBOŞ]) CRLF

atıl-yinegönder-iltid    = "Resent-Message-ID" *SSSB ":" ilt-id CRLF

atıl-yinegönder-yanıt    = "Resent-Reply-To" *SSSB ":" adres-listesi CRLF
Diğer yeniden gönderim alanlarındaki gibi "Resent-Reply-To:" alanı sadece izleme bilgisi olarak ele alınmalıdır.
Atıl izleme alanları
Buradaki atıl-geridönüş ve atıl-alındı elemanları Sözdizimi bölümündeki geridönüş ve alındı elemanlarındaki gibi şablon tanımları olarak verilmiştir. Tam sözdizimleri [RFC2821]'de verilmiştir.
atıl-geridönüş     =     "Return-Path" *SSSB ":" yol CRLF

atıl-alındı        =     "Received" *SSSB ":" isim-değer-listesi CRLF

atıl-yol           =     atıl-açılı-adres
Atıl isteğe bağlı alanlar
atıl-optional      =     başlık-alanı-adı *SSSB ":" yapısız CRLF
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Atıl Adresleme Başlangıç Güvenlik Değerlendirmeleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası