A. Örnek iletiler
Önceki Genel Ağ İleti Biçimi Sonraki
A. Örnek iletiler
İçindekiler
1. Adresleme örnekleri
1.1. Bir bireyden diğerine basit adreslemeli bir ileti
1.2. Posta kutularının farklı türleri
1.3. Grup adresleri
2. Yanıt iletileri
3. Yeniden gönderim iletileri
4. İzleme alanlı iletiler
5. Boşluklar, açıklamalar ve diğer tuhaflıklar
6. Atıl olmuş biçimler
6.1. Atıl adresleme
6.2. Atıl tarihler
6.3. Atıl boşluklar ve açıklamalar
Bu bölümde bir miktar seçilmiş iletiye yer verilmiştir. Bunların bu standardı gerçekleştireceklere yardımcı olması umulmuştur, ancak uyulması zorunlu (normative) olarak ele alınmamalıdırlar; başka bir deyişle, bu bölümdeki örnekler, dikkatle gözden geçirilmelerine rağmen, bu örneklerle bu belgenin Sözdizimi ve Atıl Sözdizimi bölümlerinde açıklanan sözdizimi arasında bir çelişki varsa, örneklerdeki değil bu bölümlerdeki sözdizimi doğru kabul edilmelidir.
Bu bölümde ileti örnekleri "----" satırları ile sınırlanmıştır. "----" satırları iletiye ait değildir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Teşekkür Başlangıç Adresleme örnekleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası