Adresleme örnekleri
Önceki A. Örnek iletiler Sonraki
Adresleme örnekleri
Aşağıdakiler iki birey arasında gönderilebilecek ileti örnekleridir.
Bir bireyden diğerine basit adreslemeli bir ileti
Buna kurallara uygun bir iletidir, denebilir. John Doe adında tek bir yazarı, Mary Smith adında tek bir alıcısı, bir konusu, tarihi, ileti kimliği ve gövdesinde metinsel bir iletisi vardır.
----
From: John Doe <[email protected]>
To: Mary Smith <[email protected]>
Subject: Saying Hello
Date: Fri, 21 Nov 1997 09:55:06 -0600
Message-ID: <[email protected]>

This is a message just to say hello.
So, "Hello".
----
İletiyi aslında John yazdığı halde, John'un sekreteri Michael gönderiyor olsun ve bu iletiye verilen yanıt John'a gelsin. Gönderici ("Sender:") alanının kullanımına bir örnek:
----
From: John Doe <[email protected]>
Sender: Michael Jones <[email protected]>
To: Mary Smith <[email protected]>
Subject: Saying Hello
Date: Fri, 21 Nov 1997 09:55:06 -0600
Message-ID: <[email protected]>

This is a message just to say hello.
So, "Hello".
----
Posta kutularının farklı türleri
Bu ileti hedef alanlarında çok sayıda adres içermekte olup ve adresler farklı biçimlerdedir.
----
From: "Joe Q. Public" <[email protected]>
To: Mary Smith <[email protected]>, [email protected], Who? <[email protected]>
Cc: <[email protected]>, "Giant; \"Big\" Box" <[email protected]>
Date: Tue, 1 Jul 2003 10:52:37 +0200
Message-ID: <[email protected]>

Hi everyone.
----
Not
Joe Q. Public ve Giant; "Big" Box için görünen isimlerin birincisi bir nokta, ikincisi hem noktalı virgül hem de tırnak imleri içermesi nedeniyle çift tırnak içine alınmıştır (ikincisindeki tırnak imleri öteli-çift kapsamına girer). Aksine, soru imi bir atom içinde meşru olduğundan, Who? için görünen isim tırnak içine alınmamıştır. Ayrıca, [email protected] ve [email protected] için görünen isimler bulunmadığına ve [email protected] için açılı ayraçlarla kuşatılmamış basit adres biçiminin kullanıldığına dikkat ediniz.
Grup adresleri
----
From: Pete <[email protected]>
To: A Group:Chris Jones <[email protected]>,[email protected],John <[email protected]>;
Cc: Undisclosed recipients:;
Date: Thu, 13 Feb 1969 23:32:54 -0330
Message-ID: <[email protected]>

Testing.
----
Bu iletide, 3 adres içeren A Group isminde tek alıcı gruplu bir "To:" alanı ile Undisclosed recipients isminde boş alıcı gruplu bir "Cc:" alanı bulunmaktadır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
A. Örnek iletiler Başlangıç Yanıt iletileri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası