Atıl olmuş biçimler
Önceki A. Örnek iletiler Sonraki
Atıl olmuş biçimler
Aşağıdakiler bu belgenin Atıl Sözdizimi bölümünde açıklanmış atıl (yani, yorumlanmaması değil "üretilmemesi *ZORUNLU*" olan) sözdizimsel eleman örnekleridir.
Atıl adresleme
Aşağıdaki örnekte, Joe Q. Public'i kuşatan tırnakların olmayışına, Mary Smith'in adresinde görünen rotaya, "To:" alanındaki ardışık virgüllere ve jdoe'nun adresindeki "." iminin etrafındaki boşluklara dikkat ediniz.
----
From: Joe Q. Public <[email protected]>
To: Mary Smith <@machine.tld:[email protected]>, , jdoe@test   . example
Date: Tue, 1 Jul 2003 10:52:37 +0200
Message-ID: <[email protected]>

Hi everyone.
----
Atıl tarihler
Aşağıdaki iletide, iki rakamlı bir sene ile sayısal olmayan bir zdilimi içeren bir atıl tarih biçimi kullanılmaktadır. hafta-günü yokluğunun atıl sözdizimi ile alakalı olmadığına dikkat ediniz; geçerli sözdiziminde de bu isteğe bağlıdır.
----
From: John Doe <[email protected]>
To: Mary Smith <[email protected]>
Subject: Saying Hello
Date: 21 Nov 97 09:55:06 GMT
Message-ID: <[email protected]>

This is a message just to say hello.
So, "Hello".
----
Atıl boşluklar ve açıklamalar
Geçerli sözdizimindeki pek çok eleman arasında boşluklar ve açıklamalar bulunabilmektedir. Ayrıca, tamamı boşluklardan oluşmuş katlama satırları da meşrudur.
----
From  : John Doe <jdoe@machine(comment).  example>
To    : Mary Smith
__
          <[email protected]>
Subject     : Saying Hello
Date  : Fri, 21 Nov 1997 09(comment):   55  :  06 -0600
Message-ID  : <1234   @   local(blah)  .machine .example>

This is a message just to say hello.
So, "Hello".
----
"To:" alanının ikinci satırına özellikle dikkat ediniz. İki boşluk karakteri ile başlamaktadır ("__" bu boşlukları göstermektedir). Bu nedenle, Atıl katlama boşlukları bölümünde açıklanan katlamanın parçası sayılır. Ayrıca, adresler, tarihler ve ileti kimlikleri boyunca bulunan boşluklar ve açıklamaların hepsi atıl sözdiziminin parçasıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Boşluklar, açıklamalar ve diğer tuhaflıklar Başlangıç B. Önceki standartlardan farklar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası