B. Önceki standartlardan farklar
Önceki Genel Ağ İleti Biçimi Sonraki
B. Önceki standartlardan farklar
Bu ek bölüm, Genel Ağ İleti Biçiminin önceki standartlardan, özellikle [RFC822] ve [STD3]'ten farklarının bir listesini içerir. Aşağıda, yıldız imi (*) ile imlenmiş öğeler bu belgenin Atıl Sözdizimi bölümündeki öğeler olup artık üretilmiyor olabilirler.
 1. deyimin atıl biçiminde noktaya izin verilir.
 2. ABNF, dışarıya, [RFC2234] belgesine taşındı.
 3. sene için dört veya daha fazla rakama izin verildi.
 4. Başlık alanlarının sıralanmasına (ve sıralanmamasına) açıklık getirildi.
 5. Şifreli başlık alanı kaldırıldı.
 6. alındı sözdizimi herhangi bir isim/değer çiftine izin verecek kadar serbest bırakıldı.
 7. Saat zdilimi olarak "-0000" için özellikle izin verildi ve anlamlandırıldı.
 8. Katlama boşluklarına her dizgeciğin arasında izin verilmiyor.
 9. Hedeflerle ilgili gereksinimler kaldırıldı.
 10. Sevk ve yeniden gönderim yeniden tanımlandı.
 11. Artık ek başlık alanları diye birşey sözkonusu değil.
 12. ASCII 0 (null) kaldırıldı.*
 13. Katlama devam satırları sadece boşlukları içeremez.*
 14. tarih içinde açıklamaların serbestçe bulunmasına izin verilmiyor.*
 15. Sayısal olmayan zdilimi'lerine izin verilmiyor.*
 16. İki rakamlı senelere izin verilmiyor.*
 17. Üç rakamlı seneler yorumlanıyor ama üretilmesine izin verilmiyor.
 18. Adreslerde rotalara izin verilmiyor.*
 19. alan ve yerel-kısım içinde AKBOŞa izin verilmiyor.*
 20. Listelerde boş adresli üyelere izin verilmiyor.*
 21. Alan ismi ile ikinokta imi arasında katlama boşluklarına izin verilmiyor.*
 22. Alan ismi ile ikinokta imi arasında açıklamalara izin verilmiyor.
 23. ata-id ve atıflar sözdizimleri sıkılaştırıldı.*
 24. ilt-id içinde AKBOŞa izin verilmiyor.*
 25. Yeniden gönderim alanları anlamsallığı sadece bilgilendirici olarak sıkılaştırıldı.
 26. "Resent-Reply-To:" alanına artık izin verilmiyor.*
 27. Başlık alanları artık çoğullanamıyor (yeniden gönderim alanları ve alındılar hariç).*
 28. CR ve LF artık serbestçe kullanılabilir değil.*
 29. geridönüş içinde rotalara izin verilmiyor.*
 30. Satır uzunluğu sınırı belirtildi.
 31. "Bcc:" alanı daha açık seçik belirtildi.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Atıl olmuş biçimler Başlangıç C. Uyarılar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası