Çalışma seviyeleri
Önceki init Sonraki
Çalışma seviyeleri
Bir çalışma seviyesi init'in durumunu ve sistem servislerinin ne tür işlevler gerçekleştirdiğini tanımlayan bir göstergedir. Çalışma seviyeleri Tablo 11.1 de açıklanmıştır. 2 ile 5 arasındaki kullanıcı tanımlı seviyelerin nasıl kullanılacağına dair ortak bir karar yoktur. Bazı sistem yöneticileri, çalışma seviyelerini hangi alt sistemlerin çalıştığını göstermek için ayarlarlar. Örneğin; X çalışıyor, ağ etkin, vb. Başkaları bütün alt sistemlerin çalıştığını veya teker teker başlatılıp durduklarını (çalışma seviyesi değişmeden) göstermek üzere ayarlayabilirler (çalışma seviyeleri sistemlerini kontrol etme konusunda çok kabadırlar). Kendiniz için karar vermelisiniz. Ama Linux sisteminizin tanımladığı seviyeleri kullanmak daha kolay olabilir.
Tablo 11.1. Çalışma seviyesi numaraları
0Sistemi kapatır.
1Tek kullanıcılı kip (sistem yöneticisine özel).
2-5Kullanıcı tanımlı normal işlev
6Sistemi yeniden başlatır.
Çalışma seviyeleri /etc/inittab içinde aşağıdaki satıra benzer şekilde ayarlanır:
l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2
İlk bölüm isteğe göre verilmiş bir etikettir, ikinci alan 2.çalışma seviyesinin uygulanacağını söyler. Üçüncü bölüm ise init'in dördüncü bölümde yer alan komutu bir sefer çalıştırmasını ve çalışma seviyesine girildiğinde init'in işlemin tamamlanmasını beklemesi söylenir. /etc/init.d/rc komutu ise 2. çalışma seviyesine girmek için gerekli olan servislerin
Dördüncü alandaki komut, bir çalışma seviyesinin başlaması için gerekli olan bütün tatsız işleri yapar. Hali hazırda çalışmayan servisleri çalıştırır ve yeni seviyede daha fazla çalışmasına ihtiyaç duyulmayan servisleri kapatır. Tam olarak komutun ne olduğu ve çalışma seviyelerinin nasıl ayarlandığı Linux dağıtımına bağlıdır.
init başladığı zaman /etc/inittab dosyası içinde geçerli çalışma seviyesinin tanımlandığı satırı arar:
id:2:initdefault:
single veya emergency gibi bir çekirdek komutu vererek, init'ten geçerli olarak tanımlanmış çalışma seviyesinden başka bir seviyede başlamasını isteyebilirsiniz. Örneğin, çekirdek komut satırı LILO üzerinden de verilebilir. Bu size 1. çalışma seviyesini (tek kullanıcılı çalışma seviyesini) seçme şansı verir.
Sistem çalışırken telinit komutu ile çalışma seviyesini değiştirebilirsiniz. Çalışma seviyesi değiştiğinde, init /etc/inittab dosyası içinde konuyla ilgili satırı çalıştırır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
init'in getty'yi başlatmak için yapılandırılması: /etc/inittab dosyası  Başlangıç /etc/inittab içinde özel ayarlamalar
Bir Linux Kitaplığı Sayfası