init'in getty'yi başlatmak için yapılandırılması: /etc/inittab dosyası
Önceki init Sonraki
init'in getty'yi başlatmak için yapılandırılması: /etc/inittab dosyası
Başladığı zaman, init /etc/inittab yapılandırma dosyasını okur. Şayet HUP sinyali gönderirseniz, [128] bu dosyayı tekrar okur. Böylece değişikliklerin etkin olması için sistemin yeniden başlatılması gerekmez.
/etc/inittab dosyası biraz karışık bir yapıdadır. Biz getty programının basit yapılandırılması ile başlayalım. /etc/inittab satırları ikinokta üstüste işaretleri ile ayrılmış 4 sütun içerirler:
id:çalışma_seviyeleri:eylem:süreç
Bu alanlar aşağıda tanımlanmıştır. Ek olarak /etc/inittab, boş satırlar ve # işaretiyle başlayan satırlar içerebilir. Tüm bunlar göz ardı edilir.
id
Dosya içerisindeki satırı tanımlar. getty satırları için, üzerinde çalıştığı uçbirimleri belirtir (aygıt dosya isimlerinde /dev/tty'den sonra gelen karakterler). Diğer satırlar için bu önemli değildir (uzunluk sınırlamaları dışında), fakat bu eşsiz olmalıdır.
çalışma_seviyeleri
Bu satırın hangi çalışma seviyeleri için kullanılacağı belirtilir. Çalışma seviyeleri tek rakamlarla ayraçsız olarak yanyana verilir. Gelecek bölümde bu seviyeler açıklanmıştır.
eylem
Satırın ne iş yapacağını belirtir. Örneğin; respawn ile sonraki alandaki komutun çıkışta tekrar çalıştırılacağını, once ile ise sadece bir kez çalıştırılacağını tanımlarız.
süreç
Çalıştırılacak komut.
Birinci sanal uçbirim üzerinde (/dev/tty1), normal çok kullanıcılı seviyelerde (2-5) bir getty programı çalıştırmak için şu satırı yazmalıyız:
1:2345:respawn:/sbin/getty 9600 tty1
Birinci bölüm bu satırın /dev/tty1 için olduğunu belirtir. İkinci bölüm ise 2,3,4 ve 5. çalışma seviyelerinin kullanılacağını belirtir. Üçüncü bölüm ise, çıkışta bu komutun tekrar çalıştırılması gerektiğini ve böyle bir kullanıcının ayrıldıktan sonra isterse tekrar bağlanabilmesinin sağlanacağını belirtir. Son bölüm ise bu uçbirim üzerinde getty komutunun çalıştırılacağını belirtir. getty programının sürümüne göre çalışma şekli değişik olabilir. Kılavuz sayfasını kontrol etmeyi unutmayın.
Şayet bir sisteme uçbirimler veya aranacak modem hatları eklemek isterseniz, /etc/inittab dosyasına daha fazla satır eklemeniz gerekecektir. Her uçbirim veya hat için bir satır yazmak zorundasınız. Ayrıntılı bilgi için init, inittab ve getty kıavuz sayfalarına bakmanız faydalı olacaktır.
Bir komut çalıştırılmaya başlarken hata verirse ve init onu tekrar başlatmak için ayarlanmışsa, bu büyük miktarda sistem kaynağı tüketir: init komutu başlatır, komut hata verir; init komutu tekrar başlatır, komut hata verir; init komutu bir daha başlatır, komut yine hata verir ve bu sonsuza kadar devam eder. Bunu önlemek için, init bir komutu ne sıklıkta tekrar başlatacağının izlerini tutar. Şayet çalıştırma sıklığı artarsa, tekrar başlatmadan önce 5 dakika geçmesini bekler.


[128] kill -HUP 1 komutunu root olarak çalıştırarak init'in /etc/inittab dosyasını yeniden okumasını sağlayabilirsiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İlk önce init gelir Başlangıç Çalışma seviyeleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası