/etc/inittab içinde özel ayarlamalar
Önceki init Sonraki
/etc/inittab içinde özel ayarlamalar
/etc/inittab dosyası init'in özel durumlara tepki vermesini sağlayacak özel yetenekler içerir. Bu özel nitelikler üçüncü alanlar içerisindeki özel kelime/kelime grupları tarafından belirlenir. Örneğin:
powerwait
Enerji kesintisi durumunda, init'in sistemi kapatmasına izin verir. Burada bir kesintisiz güç kaynağı ve bu kaynağı takip edip sonuçları init programına bildiren bir yazılım kullandığınız varsayılmaktadır.
ctrlaltdel
Kullanıcının klavyeden ctrl+alt+del tuşlarına basması durumunda init programının sistemi yeniden başlatmasını sağlar.
Not
Sistem yöneticisi ctrl+alt+del tuşlarını istediği başka bir şeyi yapması veya hiçbir şey yapmaması için ayarlayabilir.
sysinit
Sistem açılışında çalıştırılacak komut. Bu komut örneğin /tmp dizininin temizlenmesini sağlayabilir.
Yukarıdaki liste ayrıntılı bir liste değildir. Bu nedenle inittab kılavuz sayfasının incelenmesi faydalı olabilir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Çalışma seviyeleri Başlangıç Tek kullanıcılı kipte açılış
Bir Linux Kitaplığı Sayfası