Giriş
Önceki Atom, Eserlerin Ödünleşimli Paylaşım Biçimi Sonraki
Giriş
Atom, "ulamalar" (feeds) olarak bilinen bilgilerle ilgili listeleri açıklayan XML'e dayalı bir belge biçimidir. Bir ulama, her biri bir belgenin genişleyebilir öteverilerinden oluşan ve "girdi" adı verilen bir miktar öğeden oluşur. Örneğin her girdinin bir konu başlığı vardır.
Atomun asıl kullanım alanı, sanal günlükler (bloglar), haber başlıkları gibi sanal eserlerin sanalyörelerden başka doğrudan kullanıcı arayüzleriyle paylaşımını[149] sağlamaktır.
Örnekler
Kısa bir tek girdilik Atom Ulama Belgesi:
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

     <title>Örnek Ulam</title>
     <link href="http://mesela.der/"/>
     <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
     <author>
       <name>Yaşar Yaşamaz</name>
     </author>
     <id>urn:uuid:60a76c80-d399-11d9-b93C-0003939e0af6</id>

     <entry>
       <title>Atom Pilli Robotlar Amok'a Koşuyor</title>
       <link href="http://mesela.der/2003/12/13/atom03"/>
       <id>urn:uuid:1225c695-cfb8-4ebb-aaaa-80da344efa6a</id>
       <updated>2003-12-13T18:30:02Z</updated>
       <summary>Bir metin.</summary>
     </entry>

   </feed>
Biraz daha kapsamlı tek girdilik bir Atom Ulama Belgesi:
   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
   <feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
     <title type="text">dive into mark </title>
     <subtitle type="html">
       A <em>lot</em> of effort
       went into making this effortless
     </subtitle>
     <updated>2005-07-31T12:29:29Z </updated>
     <id>tag:example.org,2003:3 </id>
     <link rel="alternate" type="text/html"
      hreflang="en" href="http://example.org/"/>
     <link rel="self" type="application/atom+xml"
      href="http://example.org/feed.atom"/>
     <rights>Copyright (c) 2003, Mark Pilgrim </rights>
     <generator uri="http://www.example.com/" version="1.0">
       Example Toolkit
     </generator>
     <entry>
       <title>Atom draft-07 snapshot </title>
       <link rel="alternate" type="text/html"
        href="http://example.org/2005/04/02/atom"/>
       <link rel="enclosure" type="audio/mpeg" length="1337"
        href="http://example.org/audio/ph34r_my_podcast.mp3"/>
       <id>tag:example.org,2003:3.2397 </id>
       <updated>2005-07-31T12:29:29Z </updated>
       <published>2003-12-13T08:29:29-04:00 </published>
       <author>
         <name>Mark Pilgrim </name>
         <uri>http://example.org/ </uri>
         <email>[email protected] </email>
       </author>
       <contributor>
         <name>Sam Ruby </name>
       </contributor>
       <contributor>
         <name>Joe Gregorio </name>
       </contributor>
       <content type="xhtml" xml:lang="en"
        xml:base="http://diveintomark.org/">
         <div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
           <p><i>[Update: The Atom draft is finished.] </i> </p>
         </div>
       </content>
     </entry>
   </feed>
İsim Alanı ve Sürüm
Bu belirtimde açıklanan XML veri biçimi için XML isim alanı [W3C.REC-xml-names-19990114] adresi:
http://www.w3.org/2005/Atom
Kullanışlılık açısından, bu veri biçimine "Atom 1.0" olarak da atıfta bulunulabilir. Bu belirtimin metninde bu amaçla "Atom" kullanılmıştır.
Gösterimsel Uzlaşımlar
Bu belirtim iki yapay olguya göre uyumluluğu açıklar: Atom Ulama Belgeleri ve Atom Girdi Belgeleri. Ek olarak, Atom işlemcilerle ilgili bazı gereksinimlere de yer verir.
Bu belirtim, yukarıda, İsim Alanı ve Sürüm bölümünde belirtilen isim alanı adresinin betimleyicisi olarak "atom:" isim alanı önekini kullanır. İsim alanı önekinin seçiminin keyfiliğine ve anlambilimsel açıdan önemsizliğine dikkat ediniz.
Atom, XML Bilgi Kümesindeki [W3C.REC-xml-infoset-20040204] kurallar kullanılarak belirtilir. Bununla birlikte, bu belirtimde iki bildik kuralı betimlemek için bir kısaltma kullanılmıştır: Eleman Bilgi Öğeleri ve Öznitelik Bilgi Öğeleri'nin betimlediklerini betimlemik üzere "Bilgi Öğesi" terimi kullanılmıştır. Dolayısıyla, bu belirtimdeki her "eleman" terimi Bilgi Kümesi kurallarındaki bir Eleman Bilgi Öğesine bir atıf, her "öznitelik" terimi de bir Öznitelik Bilgi Öğesine bir atıf olacaktır.
Bu belirtimdeki bazı bölümler normdışı bir RELAX NG [RELAX-NG] Bütünleşik şema örüntüsüyle gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu belirtimin metni bir uyumluluk tanımı içerir. Şemanın tamamı RELAX NG, Bütünleşik Şema bölümünde bulunmaktadır.
Bu belirtimin çevirisinde rastlayacağınız *ZORUNLU*, *ÖNERİ* ve *SEÇİMLİK* imleri BCP 14'ün çevirisinde açıklandığı gibi yorumlanmalıdır.


[149] Ç.N. - Belgede kullanılan "syndication" sözcüğü bir yazarın bir eserini aynı anda çok sayıda yayınevine satması anlamına gelen bir teknik terimdir. Bu terimin Türkçe karşılığı olarak bu çeviride "eserlerin ödünleşimli paylaşımı" deyimi kullanılmıştır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Atom, Eserlerin Ödünleşimli Paylaşım Biçimi Başlangıç Atom Belgeleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası