B. RELAX NG, Bütünleşik Şema
Önceki Atom, Eserlerin Ödünleşimli Paylaşım Biçimi Sonraki
B. RELAX NG, Bütünleşik Şema
Bu ek bölüm bilgi mahiyetindedir.
Relax NG şeması, belirtimin bu düzenlemesinde tanımlanmamış olan Atom isim alanındaki elemanları açıkça dışlar. Böyle bir imlemeyi saptayan Atom İşlemcileri için gereksinimlerden Atom Söz Dağarcığına Eklemeler ve Yabancı İmlemenin İşlenmesi bölümlerinde bahsedilmişti.
   # -*- rnc -*-
   # Atom Biçimi Belirtimi Sürüm 11 için
   # RELAX NG Bütünleşik Sözdizimi Bilgisi

   namespace atom = "http://www.w3.org/2005/Atom"
   namespace xhtml = "http://www.w3.org/1999/xhtml"
   namespace s = "http://www.ascc.net/xml/schematron"
   namespace local = ""

   start = atomFeed | atomEntry

   # Ortak öznitelikler

   atomCommonAttributes =
      attribute xml:base { atomUri }?,
      attribute xml:lang { atomLanguageTag }?,
      undefinedAttribute*

   # Metin oluşumları

   atomPlainTextConstruct =
      atomCommonAttributes,
      attribute type { "text" | "html" }?,
      text

   atomXHTMLTextConstruct =
      atomCommonAttributes,
      attribute type { "xhtml" },
      xhtmlDiv

   atomTextConstruct = atomPlainTextConstruct | atomXHTMLTextConstruct

   # Kişilik oluşumları

   atomPersonConstruct =
      atomCommonAttributes,
      (element atom:name { text }
       & element atom:uri { atomUri }?
       & element atom:email { atomEmailAddress }?
       & extensionElement*)

   # Tarih oluşumları

   atomDateConstruct =
      atomCommonAttributes,
      xsd:dateTime

   # atom:feed

   atomFeed =
      [
         s:rule [
            context = "atom:feed"
            s:assert [
               test = "atom:author or not(atom:entry[not(atom:author)])"
               "Bir atom:feed elemanının tüm atom:entry çocukları bir "
               ~ "atom:author elemanı içermedikçe, bir atom:author "
               ~ "elemanının olması gerekir."
            ]
         ]
      ]
      element atom:feed {
         atomCommonAttributes,
         (atomAuthor*
          & atomCategory*
          & atomContributor*
          & atomGenerator?
          & atomIcon?
          & atomId
          & atomLink*
          & atomLogo?
          & atomRights?
          & atomSubtitle?
          & atomTitle
          & atomUpdated
          & extensionElement*),
         atomEntry*
      }

   # atom:entry

   atomEntry =
      [
         s:rule [
            context = "atom:entry"
            s:assert [
               test = "atom:link[@rel='alternate'] "
               ~ "or atom:link[not(@rel)] "
               ~ "or atom:content"
               "Bir atom:entry elemanının rel özniteliği 'alternate' "
               ~ "olan en azından bir atom:link elemanı veya bir "
               ~ "atom:content elemanı olması gerekir."
            ]
         ]
         s:rule [
            context = "atom:entry"
            s:assert [
               test = "atom:author or "
               ~ "../atom:author or atom:source/atom:author"
               "Eğer ulamı içermiyorsa, bir atom:entry elemanının bir "
               ~ "atom:author çocuğu olması gerekir."
            ]
         ]
      ]
      element atom:entry {
         atomCommonAttributes,
         (atomAuthor*
          & atomCategory*
          & atomContent?
          & atomContributor*
          & atomId
          & atomLink*
          & atomPublished?
          & atomRights?
          & atomSource?
          & atomSummary?
          & atomTitle
          & atomUpdated
          & extensionElement*)
      }

   # atom:content

   atomInlineTextContent =
      element atom:content {
         atomCommonAttributes,
         attribute type { "text" | "html" }?,
         (text)*
      }

   atomInlineXHTMLContent =
      element atom:content {
         atomCommonAttributes,
         attribute type { "xhtml" },
         xhtmlDiv
      }

   atomInlineOtherContent =
      element atom:content {
         atomCommonAttributes,
         attribute type { atomMediaType }?,
         (text|anyElement)*
      }

   atomOutOfLineContent =
      element atom:content {
         atomCommonAttributes,
         attribute type { atomMediaType }?,
         attribute src { atomUri },
         empty
      }

   atomContent = atomInlineTextContent
    | atomInlineXHTMLContent
    | atomInlineOtherContent
    | atomOutOfLineContent

   # atom:author

   atomAuthor = element atom:author { atomPersonConstruct }

   # atom:category

   atomCategory =
      element atom:category {
         atomCommonAttributes,
         attribute term { text },
         attribute scheme { atomUri }?,
         attribute label { text }?,
         undefinedContent
      }

   # atom:contributor

   atomContributor = element atom:contributor { atomPersonConstruct }

   # atom:generator

   atomGenerator = element atom:generator {
      atomCommonAttributes,
      attribute uri { atomUri }?,
      attribute version { text }?,
      text
   }

   # atom:icon

   atomIcon = element atom:icon {
      atomCommonAttributes,
      (atomUri)
   }

   # atom:id

   atomId = element atom:id {
      atomCommonAttributes,
      (atomUri)
   }

   # atom:logo

   atomLogo = element atom:logo {
      atomCommonAttributes,
      (atomUri)
   }

   # atom:link

   atomLink =
      element atom:link {
         atomCommonAttributes,
         attribute href { atomUri },
         attribute rel { atomNCName | atomUri }?,
         attribute type { atomMediaType }?,
         attribute hreflang { atomLanguageTag }?,
         attribute title { text }?,
         attribute length { text }?,
         undefinedContent
      }

   # atom:published

   atomPublished = element atom:published { atomDateConstruct }

   # atom:rights

   atomRights = element atom:rights { atomTextConstruct }

   # atom:source

   atomSource =
      element atom:source {
         atomCommonAttributes,
         (atomAuthor*
          & atomCategory*
          & atomContributor*
          & atomGenerator?
          & atomIcon?
          & atomId?
          & atomLink*
          & atomLogo?
          & atomRights?
          & atomSubtitle?
          & atomTitle?
          & atomUpdated?
          & extensionElement*)
      }

   # atom:subtitle

   atomSubtitle = element atom:subtitle { atomTextConstruct }

   # atom:summary

   atomSummary = element atom:summary { atomTextConstruct }

   # atom:title

   atomTitle = element atom:title { atomTextConstruct }

   # atom:updated

   atomUpdated = element atom:updated { atomDateConstruct }

   # Düşük seviyeden basit türler

   atomNCName = xsd:string { minLength = "1" pattern = "[^:]*" }

   # Her ortam türü en azından bir "/" içerir
   atomMediaType = xsd:string { pattern = ".+/.+" }

   # RFC 3066'da tanımlandığı gibi
   atomLanguageTag = xsd:string {
      pattern = "[A-Za-z]{1,8}(-[A-Za-z0-9]{1,8})*"
   }

   # Unconstrained; it's not entirely clear how IRI fit into
   # xsd:anyURI so let's not try to constrain it here
   atomUri = text

   # Her eposta adresi en azından bir @ içerir
   atomEmailAddress = xsd:string { pattern = ".+@.+" }

   # Basit Eklenti

   simpleExtensionElement =
      element * - atom:* {
         text
      }

   # Yapılı Eklenti

   structuredExtensionElement =
      element * - atom:* {
         (attribute * { text }+,
            (text|anyElement)*)
       | (attribute * { text }*,
          (text?, anyElement+, (text|anyElement)*))
      }

   # Diğer Genişletmeler

   extensionElement =
      simpleExtensionElement | structuredExtensionElement

   undefinedAttribute =
     attribute * - (xml:base | xml:lang | local:*) { text }

   undefinedContent = (text|anyForeignElement)*

   anyElement =
      element * {
         (attribute * { text }
          | text
          | anyElement)*
      }

   anyForeignElement =
      element * - atom:* {
         (attribute * { text }
          | text
          | anyElement)*
      }

   # XHTML

   anyXHTML = element xhtml:* {
      (attribute * { text }
       | text
       | anyXHTML)*
   }

   xhtmlDiv = element xhtml:div {
      (attribute * { text }
       | text
       | anyXHTML)*
   }

   # EOF
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
A. Katkıda Bulunanlar Başlangıç C. Belge Hakkında
Bir Linux Kitaplığı Sayfası