Atom Belgeleri
Önceki Atom, Eserlerin Ödünleşimli Paylaşım Biçimi Sonraki
Atom Belgeleri
Bu belirtimde iki çeşit Atom belgesi açıklanmaktadır: Atom Ulama Belgeleri ve Atom Girdi Belgeleri.
Bir Atom Ulama Belgesi, ulama ile ilgili öteverileri ve girdileri (kısmen ya da tamamen) içeren bir Atom ulamından başka birşey değildir. Kökü atom:feed elemanıdır.
Bir Atom Girdi Belgesi ise, Atom ulamındaki girdilerden biri olabilecek tek bir Atom girdisi içerir. Kökü atom:entry elemanıdır.
   namespace atom = "http://www.w3.org/2005/Atom"
   start = atomFeed | atomEntry
Atom belgelerinin her ikisi de XML Bilgi Kümesine göre belirtilmiş, XML 1.0 olarak [W3C.REC-xml-20040204] sıradanlaştırılmış ve "application/atom+xml" ortam türü ile betimlenmiştir. Atom Belgeleri iyi biçimli XML olmak zorundadır *ZORUNLU*. Bu belirtim Atom Belgeleri için bir DTD tanımlamaz ve dolayısıyla bu belgelerin geçerliliğinin gerekliliği konusu değildir (XML olarak DTD'ye uyumluluk anlamında geçerlilik).
Atom uluslararası adres (IRI) kullanımını mümkün kılar. Her tektip adresin (URI) [RFC3986] aynı zamanda bir uluslararası adres (IRI) olması nedeniyle bir URI, bir IRI'nin betimlediği her yerde kullanılabilir. İki özel durum vardır: (1) bir IRI aynı zamanda bir URI olmadığında, [RFC3987]'nin 3.1. bölümündeki adımlar kullanılarak bir URI ile eşlenmeli *ZORUNLU* ve (2) bir IRI'nin bir atom:id değeri olarak sunulması halinde ise eşleştirme, bu belgenin atom:id Karşılaştırması bölümünde açıklandığı gibi bir karşılaştırma işlemiyle yapılmamalıdır *ZORUNLU*.
Bu belirtim tarafından tanımlanan her elemanın bir xml:base özniteliği olabilir *SEÇİMLİK* [W3C.REC-xmlbase-20010627]. xml:base, bir Atom Belgesinde kullanıldığında, xml:base özniteliğinin etkin etki alanı içinde bulunan göreli başvuruları çözümlemek için temel bir URI (veya IRI) sağlamak suretiyle, [RFC3986]'nın 5.1.1. bölümünde açıklanan işlevselliği sunar.
Bu belirtim tarafından tanımlanan her elemanın, içeriği içerildiği elemanın ve çocuklarının anadilini belirten bir xml:lang özniteliği olabilir *SEÇİMLİK*. Lisan bağlamı, sadece, bu belirtim tarafından lisana duyarlı ("Language-Sensitive") olarak bildirilmiş elemanlar ve öznitelikler için anlamlıdır. xml:lang özniteliğinin yorumlanması ve içeriği ile ilgili gereksinimler XML 1.0 [W3C.REC-xml-20040204] belirtiminin 2.12. bölümünde belirtilmiştir.
   atomCommonAttributes =
      attribute xml:base { atomUri }?,
      attribute xml:lang { atomLanguageTag }?,
      undefinedAttribute*
Atom, genişletilebilen bir biçimdir. Atom Belgelerinin nasıl genişletilebildiği bu belgenin Atom Eklentileri bölümünde açıklanmıştır.
Atom İşlemcileri, bir ulamın içeriğinin sürekli bir görünümünü oluşturken, aynı zamanda, Atom Ulama Belgeleri ve onları başka Atom Ulama Belgeleri ile bir araya getiren Atom Ulama Belgelerinden kaynaklanan durumu kaydedebilir *SEÇİMLİK*. Bir ulamın (eksik girdileri idare ederek, girdileri ve öteverileri güncelleyerek) yeniden oluşturulurken diğerleriyle birleşerek Atom Ulama Belgelerini oluşturması anlamında Atom Ulama Belgeleri bu belirtimin kapsamı dışındadır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Ortak Atom Oluşumları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası