Başlık Alanları
Önceki İletilerin Sözdizimsel Çözümlemesi Sonraki
Başlık Alanları
Başlık alanları bir iki nokta üstüste ile biten bir alan ismini izleyen CRLF ile sonlandırımış başlık gövdesinden oluşan satırlardır. Bir alan ismi, iki nokta üstüste karakteri hariç, basılabilir US-ASCII karakterlerden (yani, 33 ve 126. karakterler dahil, bunlar arasında kalan karakterler) oluşmalıdır *ZORUNLU*. Bir alan gövdesi ise CRLF hariç her US-ASCII karakterini içerebilir. Bununla birlikte, Uzun Başlık Alanları bölümünde açıklandığı gibi başlık katlandığında ve serildiğinde, alan gövdesi CRLF içerebilir. Tüm alan gövdeleri bu standardın Sözdizimi ve Atıl Sözdizimi bölümlerinde açıklanan sözdizimine uygun olmalıdır *ZORUNLU*.
Yapısız Başlık Alanı Gövdeleri
Bu standartta bazı alan gövdeleri bir kısıtlama olmaksızın basitçe "yapısız" olarak tanımlanmıştır (CRLF dışında US-ASCII karakterlerini içeren dizgeler olarak aşağıda belirtilmiştir). Bunlara yapısız alan gövdeleri denir. Anlambilimsel olarak, "yapısız" alan gövdeleri hiçbir işleme tabi tutulmaksızın (Uzun Başlık Alanları bölümünde açıklanan başlıklara katlama ve serme uygulamaksızın) basitçe tek bir satır olarak ele alınırlar.
Yapılı Başlık Alanı Gövdeleri
Bu standartta bazı alan gövdeleri, yukarıda açıklanan yapısız alan gövdelerinden daha kısıtlayıcı olan belirli bir sözdizimsel yapıya sahiptir. Bunlara "yapılı" alan gövdeleri denir. Yapılı alan gövdeleri, bu standardın Sözdizimi ve Atıl Sözdizimi bölümlerinde açıklandığı gibi belirli bir sözdizimsel dizgecikler silsilesidir. Bu dizgeciklerin çoğunun açıklamalarla (Boşlukların ve Açıklamaların Katlanması bölümünde açıklandığı gibi), boşluk ve yatay sekme (ASCII değerleri sırayla 32 ve 9) karakterleriyle (belgenin devamında kısaca BOŞLUK olarak atıfta bulunulacaktır) başlamasına ve bitmesine izin verilir (sözdizimleri gereği). Bu BOŞLUK karakterleri ayrıca, Uzun Başlık Alanları bölümünde açıklanan başlık katlama ve sermenin de konusudur. Yapılı alan gövdelerinin anlambilimsel çözümlemesi sözdizimleri ile birlikte verilmiştir.
Uzun Başlık Alanları
Her başlık alanı mantıksal olarak, başlık ismi, iki nokta imi ve alan gövdesinden oluşan tek bir satırdır. Uzlaşımsal olarak, yine de ve her satırdaki 998/78 karakterlik sınırlamalarla birlikte, bir başlık alanının başlık gövdesini oluşturan bölümü çok satırlı gösterime bölünebilir; buna "katlama" denir. Genel kural olarak bu standardın her yerinde, boşluk karakterlerinin öncesine ve sonrasına CRLF yerleştirerek boşluk karakterlerinin (sadece BOŞKRK ve YSEK değil) katlanmasına izin verilmiştir. Örneğin, şöyle bir başlık alanı:
    Subject: Bu bir denemedir
böyle görünebilir:
    Subject: Bu
    bir denemedir
Not
Yapılı alan gövdelerinin tanımı gereği, katlama sözdizimsel dizgeciklere hatta bunlara kendi içlerinde bile uygulanabilir. Bu bakımdan, katlamanın nispeten yüksek seviyeli sözdizimsel yapılar arasına CRLF yerleştirmekle sınırlanması gerekir *ÖNERİ*. Yani, örneğin, bir alan gövdesi virgül ayraçlı değerler olarak tanımlanmışsa, katlamanın başka yerlerde de yapılmasına izin verilmiş olsa bile virgülle ayrılarak yapılandırılmış her öğeden sonra yapılmasının tercih edilmesi önerilir.
Katlamanın sonucu olarak bu çok satırlı gösterimin tek satırlı gösterime dönüştürülmesi işlemine "serme" adı verilir. Serme işlemi basitçe boşlukları izleyen CRLF karakterlerinin silinmesinden başka birşey değildir. Her başlık alanı sözdizimsel ve anlambilimsel değerlendirmeye tabi tutulurken serme uygulanmış biçimiyle ele alınmalıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Genel Bakış Başlangıç Gövde
Bir Linux Kitaplığı Sayfası