Genel Bakış
Önceki İletilerin Sözdizimsel Çözümlemesi Sonraki
Genel Bakış
En temel seviyede, bir ileti bir karakter silsilesinden ibarettir. Bu standartla uyumlu bir ileti ise, değerleri 1 ile 127 arasında olan ve US-ASCII karakterleri [ASCII] olarak da bilinen karakterlerden oluşur. Anlatışta kısalık için, bu belgenin bazı yerlerinde bu karakter aralığından basitçe "US-ASCII karakterleri" olarak bahsedilecektir.
Not
Bu standart, 1 .. 127 aralığındaki US-ASCII karakterlerinden oluşan iletilerin belirtimidir. Özellikle bu aralığın dışındaki karakterlere izin vererek bu standardı genişleten MIME belge silsilesi [RFC2045, RFC2046, RFC2047, RFC2048, RFC2049] içinde yer alan başka belgeler de vardır. Bu mekanizmaların açıklanması bu standardın kapsamında değildir.
İletiler karakter satırlarına bölünmüştür. Bir satır, satırbaşı ve satırsonu karakterlerinden oluşan iki karakterlik bir dizge ile biten bir karakter silsilesidir; satırı sonlandıran bu iki karakterin, satırbaşı (carriage return - CR) ve satırsonu (line feed - LF) karakterlerinin ASCII değerleri sırayla 13 ve 10 olup bu karakter çifti belge içinde "CRLF" olarak yazılmış olacaktır.
Satır Uzunluğu ve Sınırlar
Bir satırda bulunması gereken karakterlerin sayısı ile ilgili olarak bu standartta iki sınır vardır. CRLF hariç olmak üzere, her satırda olması gereken karakter sayısı 998 karakterden fazla olamaz *ZORUNLU* ve 78 karakterden fazla olmasa iyi olur *ÖNERİ*.
998 karakterlik sınır, Genel Ağ İleti Biçiminde iletiler alan, gönderen veya saklayan gerçeklenimlerden çoğunun basitçe 998 karakterden daha uzun satırlarla çalışamamasından dolayıdır. Alıcı gerçeklenimleri güçlü durmak saiki ile herhangi bir sayıdaki karakter içeren satırlarla çalışabilse iyi olurdu. Bununla birlikte, bir satırda CRLF dahil 1000 karakterden daha fazlasını kabul etmeyen ([RFC2821]'deki aktarım gereksinimleriyle uyumluluk adına) o kadar çok gerçeklenim vardır ki, onlar için böyle iletilerin gerçeklenimler tarafından oluşturmaması önemlidir.
Daha kısıtlayıcı olan 78 karakter önerisi ise, uzun satırları sarmalama sonucu kırparak veya bir felakete dönüştürerek gösteren, bir satırda 78 satırdan fazlasını gösteren çoğu kullanıcı arayüzü gerçeklenimi ile, böyle gerçeklenimlerin bu belirtimin (ve bilgi kaybına sebep oluyorlarsa [RFC2821]'in de) amacına uygun olmayışına rağmen, bağdaşırlığı sağlamak içindir. Tekrar, bu sınırlama iletilere konmuş olmasına rağmen bile, güçlü olmak saikiyle karakter sayısı ne olursa olsun (elbette, eninde sonunda 998 karakterlik sınıra kadar) iletilerin her satırını gösteren gerçeklenimler üzerinde zorlayıcıdır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
İletilerin Sözdizimsel Çözümlemesi Başlangıç Başlık Alanları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası