Sistem Yönetim Komutları
Önceki Kılavuz Sayfaları (nâm-ı diğer Man Sayfaları) Sonraki

Sistem Yönetim Komutları

Özet
Bu bölümde sadece root kullanıcısı tarafından çalıştırılabilen komutların kılavuz sayfaları bulunur.

A

/etc/init.d/autofs - Özdevinimli dosya sistemi bağlama betiği
automount - autofs için bağlantı noktalarını düzenler

B

badblocks - bir aygıtı bozuk blokları bulmak için tarar

C

chkconfig - sistem servisleri için çalışma seviyesi bilgilerini sorgular ve günceller.
cron - zamanlanmış komutları çalıştıran süreç (Vixie Cron)

D

dmesg - çekirdek halka tamponlarını görüntüler veya denetler
dumpe2fs - ext2/ext3 dosya sistemi bilgilerini görüntüler

E

e2fsck - Linux ext2 dosya sistemini denetler
e2label - bir ext2 dosya sisteminin etiketini değiştirir

F

fdformat - bir diskete düşük seviyeli biçimleme uygular
fsck - Linux ext2 dosya sistemini denetler
fsck.ext2 - Linux ext2 dosya sistemini denetler
fsck.ext3 - Linux ext3 dosya sistemini denetler

G

groupadd - yeni bir grup oluşturur
groupdel - bir grubu siler
groupmod - bir grubun niteliklerini düzenler

H

halt - sistemi durdurur

I

ifconfig - bir ağ arayüzünü yapılandırır
init - süreç kontrol başlangıcı
ipcs - süreçlerarası iletişim oluşumları hakkında bilgi verir

K

ksyms - çekirdek ve modüller tarafından tanımlanmış sembolleri gösterir

L

losetup - dönüş aygıtlarını ayarlar ve denetler
lsmod - yüklü modülleri listeler
lspci - bütün PCI aygıtlarını listeler
lsusb - sistemdeki bütün USB aygıtlarını listeler

M

mkbootdisk - bir sistemi çalıştırabilmek için, bağımsız bir disket oluşturur
mke2fs - bir ext2/3 dosya sistemi oluşturur
mkfs - bir Linux dosya sistemi oluşturur
mkinitrd - öncelikli yüklenen modüller için ilk ramdisk biteşlemini oluşturur
mkswap - Linux takas alanını ayarlar
modinfo - bir çekirdek modülü ile ilgili bilgileri görüntüler
modprobe - yüklenebilir modüller için yüksek seviyeli işlemci
mount - bir dosya sistemini bağlar

N

ntsysv - çalışma seviyelerini yapılandırmak için basit bir arayüz

P

parted - bir disk bölümleme uygulaması
poweroff - sistemi kapatır

R

ramsize - RAM disk boyutunu ayarlar
rdev - kök aygıt biteşlemini, RAM disk boyutunu veya video kipini ayarlar/sorgular
reboot - sistemi yeniden başlatır
rmmod - yüklenebilir modülleri devreden çıkarır
rootflags - kök aygıt seçeneklerini ayarlar
route - IP yönlendirme tablosunu yönetir/içeriğini gösterir
rpc.mountd - NFS bağlama süreci
rpc.nfsd - NFS sunucu süreci
runlevel - geçerli ve bir önceki sistem çalışma seviyelerini bulur

S

setpci - PCI aygıtlarını yapılandırır
shutdown - sistemi kapatır
sulogin - tek kullanıcılı kipte sisteme giriş
swapoff - aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama işlemlerini kapatır
swapon - aygıt ve dosyalar için sayfalama ve takaslama işlemlerini etkinleştirir

T

telinit - çalışma seviyesini değiştirir

U

umount - dosya sistemlerini ayırır
useradd - yeni bir kullanıcı oluşturur veya öntanımlı yeni kullanıcı bilgilerini günceller
userdel - Bir kullanıcı hesabını ve onunla ilgili dosyaları siler
usermod - bir kullanıcı hesabını düzenler

V

vidmode - video kipini ayarlar
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
signal Başlangıç autofs
Bir Linux Kitaplığı Sayfası