mkinitrd
Önceki Sistem Yönetim Komutları Sonraki
mkinitrd(8) mkinitrd(8)
İSİM
mkinitrd — öncelikli yüklenen modüller için ilk ramdisk biteşlemini oluşturur
KULLANIM
mkinitrd [--version] [-v ] [-f]
     [--preload=modül] [--omit-scsi-modules]
     [--omit-raid-modules] [--omit-lvm-modules]
     [--with=modül] [--image-version]
     [--fstab=fstab] [--nocompress]
     [--builtin=modül] [--nopivot]
     biteşlem çekirdek-sürümü
AÇIKLAMA
mkinitrd, Linux ilk ramdisk (initrd) biteşlemleri olarak kullanılabilecek dosya sistemi biteşlemlerini oluşturur. Bu tür biteşlem dosyaları genellikle, root dosya sistemine erişim için gerekli olan blok aygıt modüllerinin (örneğin: IDE, SCSI veya RAID) önyüklemesi için gereklidir. mkinitrd özdevinimli olarak, dosya sistemi modüllerini (ext2, jbd gibi), bütün IDE modüllerini, /etc/modules.conf içindeki bütün scsi_hostadapter girdilerini ve sistemin kök bölümü bir raid aygıt üzerinde ise raid modüllerini yükler. Böylece çekirdeğe modüler aygıt sürücüleri desteği vererek derlemek ve kullanmak mümkün olur.
İlk ramdisk tarafından modüller yüklenirken, /etc/modules.conf içinde tanımlanmış bütün modül seçenekleri bu modüllere uygulanır.
Şayet kök aygıt bir dönüş aygıt üzerinde ise (örneğin /dev/loop0 gibi), mkinitrd aygıt dosyasını uygun bir şekilde ayarlayan bir initrd oluşturur. Bunu yapmak için, fstab aşağıdaki gibi bir açıklama satırı içermelidir:
# LOOP0: /dev/hda1 vfat /linux/rootfs
LOOP0 ayarlanması gereken dönüş aygıtının adı olmalıdır ve tamamen büyük harfler ile yazılmalıdır. İki nokta üstüste işaretinden sonraki parametreler; geridönüş biteşlemli dosya sisteminin bulunduğu aygıt, aygıtın dosya sistemi türü ve geridönüş biteşleminin tam yoludur. Şayet dosya sistemi modüler yapıda ise, mkinitrd özdevinimli olarak, dosya sisteminin modüllerini initrd biteşlemine ekleyecektir.
Çekirdek tarafından kullanılan kök dosya sistemi daima önyükleyici yapılandırma dosyasında belirtilir. Geleneksel root=/dev/hda1 tarzı aygıt belirtimi mümkündür. Kök dosya sistemi, root=LABEL=kok gibi bir etiket ile belirtilirse, initrd bu etikete sahip bir ext2 ya da ext3 dosya sistemini bulmak için kullanımdaki tüm aygıtları tarar ve bu aygıtı kök dosya sistemi olarak bağlar.
SEÇENEKLER
--builtin=modül
modül, çekirdek içinde derlenmiş gibi ele alınır. mkinitrd bu modül için arama yapmayacak ve bulamazsa bir hata vermeyecektir. Bu seçenek defalarca kullanılabilir.
-f
mkinitrd, varolan bir biteşlem dosyasının üzerine yazabilecektir.
--fstab=fstab
Kök aygıttaki dosya sisteminin türünü özdevinimli saptamak için fstab kullanılır. Normalde /etc/fstab kullanılır.
--image-version
Biteşlem oluşturulmadan önce initrd biteşlemine çekirdeğin sürüm numarası eklenir.
--nocompress
Normalde oluşturulan initrd biteşlemi gzip ile sıkıştırılır. Bu seçenek belirtilmişse sıkıştırma yapılmaz.
--nocompress
Normalde oluşturulan initrd biteşlemi gzip ile sıkıştırılır. Bu seçenek belirtilmişse sıkıştırma yapılmaz.
--nopivot
initrd'nin parçası olarak pivot_root sistem çağrısı kullanılmaz. Bazı özellikler pahasına Linux 2.2 çekirdekler için münasip bir biteşlem oluşturmak için kullanılır. Özellikle, bazı dosya sistemleri (ext3 gibi) olması gerektiği gibi çalışmayacak ve kökü bağlamada kullanılan dosya sistemi seçenekleri kullanılmayacaktır. Bu seçeneğin kullanılması önerilmez, zaten ileri sürümlerde kaldırılacaktır.
--omit-lvm-modules
/etc/fstab içerse bile hiç bir lvm modülü yüklenmez.
--omit-raid-modules
/etc/fstab ve /etc/raidtab içerse bile hiç bir raid modülü yüklenmez.
--omit-scsi-modules
scsi_mod’ and ’sd_mod’ modülleri dahil mevcut olsa bile hiç bir scsi modülü yüklenmez.
--preload=modül
modül modülünü initrd biteşlemine yükler. Modül, /etc/modules.conf içinde belirtilmiş olan SCSI modüllerinden önce yüklenmek üzere ele alınır. Gerekliyse bu seçenek defalarca kullanılabilir.
-v
initrd biteşlemi oluşturulurken daha ayrıntılı bilgi verilir (normalde hiçbir bilgi verilmez).
--version
mkinitrd sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.
--with=modül
modül modülünü initrd biteşlemine yükler. Modül, /etc/modules.conf içinde belirtilmiş olan SCSI modüllerinden sonra yüklenmek üzere ele alınır. Gerekliyse bu seçenek defalarca kullanılabilir.
İLGİLİ DOSYALAR
/dev/loop*
Geridönüş blok aygıtı desteği olmadığı için bu betiğin kullanışsız olduğu sistemlerde biteşlemi oluşturmak için kullanılan geridönüş blok aygıtı.
/etc/modules.conf
Yüklenecek SCSI modülleri ve kullanılacak modül seçeneklerinin tanımlandığı dosya.
İLGİLİ BELGELER
fstab(5), insmod(8), kerneld(8), lilo(8).
YAZAN
Erik Troan tarafından yazılmıştır.
ÇEVİREN
Yalçın Kolukısa , Ocak 2004
4. Berkeley Dağıtımı27 Mart 1999mkinitrd(8)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
mkfs Başlangıç mkswap
Bir Linux Kitaplığı Sayfası