losetup
Önceki Sistem Yönetim Komutları Sonraki
losetup(8)Bakım Komutları losetup(8)
İSİM
losetup — dönüş aygıtlarını ayarlar ve denetler
KULLANIM
losetup [ -e şifreleme ] [ -o konum ] aygıt dosya
losetup [ -d ]  aygıt
AÇIKLAMA
losetup, dönüş aygıtlarını sistemden ayırmak ve dönüş aygıtlarının durumunu sorgulamak için, dönüş aygıtlarını normal dosyalar veya blok aygıtları ile ilişkilendirmek için kullanılır. Eğer sadece aygıt argümanı verilmişse, bu dönüş aygıtının durumu görüntülenir.
SEÇENEKLER
-d
Belirtilen dönüş aygıtı ile ilişkili dosya veya aygıtı sistemden ayırır.
-e şifreleme
Veri şifrelemesini etkinleştirir. şifreleme için aşağıdaki kelimeler kullanılabilir:
NONE
Şifreleme yapılmaz (öntanımlı).
XOR
Basit bir XOR şifrelemesi kullanılır.
DES
DES şifrelemesi kullanılır. Bu şifreleme yöntemi sadece DES paketinin çekirdeğe eklenmesi durumunda kullanılabilir. DES şifreleme yöntemi sözlük saldırılarına karşı ilave bir başlangıç değeri kullanır.
-o konum
Veri başlangıcı belirtilen aygıt veya dosya içinde konum bayta taşınır.
ÇIKIŞ DURUMU
losetup başarılı olması durumunda 0 döndürür, hata durumunda sıfırdan farklı bir değer döner. losetup, dönüş aygıtının durumunu görüntülediği durumlarda, şayet aygıt yapılandırılmamışsa 1, losetup’ı aygıt durumunu saptamaktan alıkoyan bir hata olması durumunda 2 döner.
İLGİLİ DOSYALAR
/dev/loop0, /dev/loop1,... dönüş aygıtları (7 asıl numaralı aygıt)
ÖRNEK
Şayet yüklenebilir modül kullanıyorsanız, öncelikle aşağıdaki komutu kullanarak modülü yüklemelisiniz:
# insmod loop.o
Aşağıdaki komutlar, dönüş aygıtının kullanımına bir örnek teşkil edebilir.
dd if=/dev/zero of=/file bs=1k count=100
losetup -e des /dev/loop0 /file
Password:
Init (up to 16 hex digits):
mkfs -t ext2 /dev/loop0 100
mount -t ext2 /dev/loop0 /mnt
...
umount /dev/loop0
losetup -d /dev/loop0
Şayet yüklenebilir bir modül kullanıyorsanız, bu komutla modülü kaldırabilirsiniz:
# rmmod loop.o
KISITLAMALAR
DES şifrelemesi oldukça yavaştır. Diğer yandan XOR ise oldukça zayıftır.
YAZANLAR
Özgün sürüm:Theodore Ts’o
Özgün DES: Eric Young
ÇEVİREN
Yalçın Kolukısa , Ocak 2004
Linux24 Kasım 1993losetup(8)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
ksyms Başlangıç lsmod
Bir Linux Kitaplığı Sayfası