Kurulumun Tamamlanması
Önceki A. Birinci Tür Kurulum Sonraki
Kurulumun Tamamlanması
1. tür kurulumda sistemdeki tüm kullanıcıların sistem kullanıcısı olacağını söylemiştik. Sistem kullanıcılarının eposta alabilmeleri için kullanıcıların home dizininde Maildir dizinin oluşturulması lazım. Bunun için /var/qmail/bin/ dizinindeki maildirmake komutunu kullanacağız. Tek bir kullanıcı için Maildir dizini oluşturmak istersek:
# su - kullanıcı
# /var/qmail/bin/maildirmake  ~kullanıcı/Maildir
komutu ile kullanıcının ev dizininde kullanıcı haklarına sahip bir Maildir dizini  oluşur.
Tek tek tüm kullanıcıların ev dizininde elle Maildir oluşturmak yerine, basit bir kaç kabuk betiği ile bu işi de halledelim..
# echo "./Maildir/" >.qmail
komutu ile .qmail dosyasını oluşturun.
# cp /etc/passwd /var/tmp/tmppass
# cp .qmail  /var/tmp/
komutu ile /etc/passwd dosyasındaki tüm kullanıcıların ev dizinlerinin yollarını qmailusers dosyasına ekleyelim.
Bu /var/tmp/tmppass dosyasını bir metin düzenleyici ile açın ve bu dosyadaki root, ftp, bin, daemon, wheel, lpr, tty, games, qmail* gibi sistemin kendisi ile alakalı kullanıcıların bilgilerini silin.
Daha sonra aşağıdaki betiği createmaildir.pl olarak kaydedin (bu dosyayı http://www.enderunix.org/docs/createmaildir.pl.gz  adresinden elde edebilirsiniz.)
###############################################
# İsmail YENIGUL 27 Temmuz  createmaildir.pl
#!/usr/bin/perl -w
open(FILE,"</var/tmp/tmppass") or die ("Dosya acilamadi");
while($line=<FILE>) {
chomp($line);
@USER=split(/:/,$line);
$mdir="$USER[5]/Maildir";
$home=$USER[5];
$id=$USER[2];
$gid=$USER[3];
system("/var/qmail/bin/maildirmake $mdir") ;
system("cp /var/tmp/.qmail $home");
system("chown -R $id $mdir $home/.qmail");
system("chgrp -R $gid $mdir $home/.qmail");

}
###############################################
qmailusers dosyasından yukarıda bahsettiğim kullanıcıların ev dizini yollarını sildikten sonra
# perl createmaildir.pl
komutunu çalıştırarak sistemdeki kullanıcılar için otomatik olarak Maildir ve .qmail dosyasını oluşturun. (qmailuser ve createmaildir.pl dosyasının aynı dizinde olması lazım)
.qmail dosyasındaki ./Maildir/ bilgisi gelen postanın Maildir dizinine iletileceğini belirtir. ./Maildir/ ifadesinin en sonundaki / Maildir'ın bir dizin olduğunu belirtir. Eğer Maildir değilde Mailbox kullansaydınız bu .qmail dosyasının içeriği ./Mailbox olacaktı. (Mailbox dosyası kullanılmasını tavsiye etmem..)
Var olan kullanıcıların Maildir dizinleri oluşturulduktan sonra yeni kullanıcılar için elle Maildir oluşturmak yerine /etc/skel dizininde Maildir oluşturarak bu dertten kurtulalım. Kullandığınız sisteme bağlı olarak:
FreeBSD için
# /var/qmail/bin/maildirmake /etc/share/skel/Maildir
# echo "./Maildir/" >/usr/share/skel/.qmail
Linux ve Solaris için
# /var/qmail/bin/maildirmake /etc/skel/Maildir
# echo "./Maildir/" >/etc/skel/.qmail
Eğer dot-forward paketini kurduysaniz ve /var/qmail/rc'de dot-forward için gerekli değişikliği yaptıysanız, kullanıcıların .forward dosyasını kullanabilmesi için  .qmail dosyasını silmeleri gerekir.
dot-forward kurmadıysanız .qmail dosyasını .forward dosyası yerine kullanabilirsiniz.
Son olarak POP3 Sunucusu Kurulumu kısmına bakınız.
Sqwebmail kurulumu için Sqwebmail Kurulumu kısmına bakınız.
Courier-IMAP kurmak için Courier-IMAP Kurulumu kısmına bakınız.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
A. Birinci Tür Kurulum Başlangıç Ezmlm Kurulumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası