Ezmlm Kurulumu
Önceki A. Birinci Tür Kurulum Sonraki
Ezmlm Kurulumu
Ezmlm qmail için olan bir listecidir. http://cr.yp.to/ezmlm.html adresinden ezmlm-0.53 ve https://untroubled.org/ezmlm/ adresinden ezmlm-idx-0.40 paketlerini (veya daha yeni sürümlerini) indiriniz ve aşağıda belirtildiği gibi kurunuz.
# tar -zxvf ezmlm-0.53.tar.gz
# tar -zxvf ezmlm-idx-0.40.tar.gz

# mv ezmlm-idx-0.40/* ezmlm-0.53/
# cd ezmlm-0.53
# patch < idx.patch
(Solaris kullanıyorsanız www.sunfreeware.com'daki yama paketini kullanınız).
Aşağıdaki dosyaları "Mysql destekli ezmlm" kurmak istiyorsanız değiştiriniz.
# cd sub_mysql
conf-sqlcc dosyasındaki -I/usr/include/mysql ifadesini sizin MySQL include dosya yolunuz ile değiştirin (FreeBSD'de -I/usr/local/include/mysql)
conf-sqlld dosyasındaki -L/usr/lib/mysql -lmysqlclient -lnsl -lm ifadesini sizin MySQL  include dosya yolunuz ile değiştirin (FreeBSD'de -L/usr/local/lib/mysql -lmysqlclient -lm)
# cd ..
# make clean
# make
# make man
# make setup
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Kurulumun Tamamlanması Başlangıç Autoresponder Kurulumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası