POP3 Sunucusu Kurulumu
Önceki A. Birinci Tür Kurulum Sonraki
POP3 Sunucusu Kurulumu
Burada TCPSERVER'dan pop3'ü çalıştırmayı anlatacağız. INETD'den çalıştırmak için pop3'ün INETD'den çalıştırılması kısmını okuyun.
Burada /etc/passwd'den kimlik kanıtlaması yapmaya yarayan yukarıda kurduğumuz checkpassword programını kullanacağız.
qmail-pop3.sh diye bir dosya oluşturun ve içine
#!/bin/sh
tcpserver -H -R  -l 0 0 pop3 /var/qmail/bin/qmail-popup HOST \
 /bin/checkpassword /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir &
ifadelerini yazın. HOST kısmını sizin eposta sunucunuzun tüm adı ile değiştirin. Daha sonra
# chmod 755   qmail-pop3.sh
#./qmail-pop3.sh
komutu ile pop3'ü çalıştırabilirsiniz. Açılışta çalıştırmak için:
FreeBSD
# cp    qmail-pop3.sh /usr/local/etc/rc.d
# chmod 755   /usr/local/etc/rc.d/qmail-pop3.sh
Red Hat ve Mandrake
qmail-pop3.sh dosyasını /etc/rc.d/init.d altına kopyalayın /etc/rc.d/rc.local dosyasına /etc/rc.d/init.d/qmail-pop3.sh ifadesini yazın.
Solaris
# cp qmail-pop3.sh /etc/init.d
#chmod 700  /usr/local/etc/rc.d/qmail-pop3.sh
#ln -s /etc/init.d/qmail-pop3.sh /etc/rc2.d/S91qmail-pop3
#ln -s /etc/init.d/qmail-pop3.sh /etc/rc2.d/K91qmail-pop3
pop3'ün INETD'den çalıştırılması
/etc/inetd.conf'a
pop3 stream tcp nowait root /var/qmail/bin/qmail-popup ¬
  MAILHOST /bin/checkpassword /var/qmail/bin/qmail-pop3d Maildir
yazdıktan sonra:
#kill -HUP inetd_pid
1. tür kurulumu bitirdik. Kaldığımız yere dönüp kurulumlar için ortak olan işlemlere devam edebiliriz. Özellikle Qmail'in Özelleştirilmesi kısmını mutlaka okuyunuz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Sqwebmail Kurulumu Başlangıç B. İkinci Tür Kurulum
Bir Linux Kitaplığı Sayfası