Gerekli Paketlerin Kurulumu
Önceki QMAIL Kurulumu NASIL Sonraki
Gerekli Paketlerin Kurulumu
ucspi-tcp
Qmail'i çalıştırmak için gerekli program, /etc/inetd.conf'a alternatif: http://cr.yp.to/ucspi-tcp/ucspi-tcp-0.88.tar.gz
İki kurulum içinde gerekli, ama qmail'i inetd'den çalıştırmak isterseniz kurmayın. Ama inetd tavsiye edilmiyor.
# tar -zxvf ucspi-tcp-0.88.tar.gz
# cd ucspi-tcp-0.88
# make setup check
daemontool
Bazı servisleri çalıştırmak ve günlük kayıtlarını tutmak için gerekli: http://cr.yp.to/daemontools/daemontools-0.76.tar.gz
İki kurulum içinde gerekli qmail'i inetd'den çalıştırmak isterseniz kurmayın.
# mkdir /package
# chmod 1755 /package
# cd /package
# tar zxvf /path/to/daemontools-0.76.tar.gz
# cd admin/daemontools-0.76
# ./package/install
fastforward
Sendmail /etc/aliasses dosyasını kullanmak için: http://cr.yp.to/software/fastforward-0.51.tar.gz
Fastforward programı eğer qmail kurmadan önce sendmail kullanıyor idiyseniz /etc/mail/aliases veya /etc/aliases dosyasındaki takma adların qmail ile çalışmasını sağlar.
# tar -zxvf fastforward-0.51.tar.gz
# cd fastforward-0.51
# make setup check
Fastforward'i kullanmak için  qmail'i kurduktan sonra /var/qmail/alias/.qmail-default dosyasına
|fastforward -d /etc/aliases.cdb
yazın ve daha sonra
# /var/qmail/bin/newaliases
komutunu verin.
dot-forward
Sendmail'deki .forward dosyasını kullanabilmek için: http://cr.yp.to/software/dot-forward-0.71.tar.gz
(İki kurulum icinde gerekli.) dot-forward paketi sendmail epostalarını başka bir adrese yönlendirmede kullanılan .forward dosyasının qmail'de de kullanılmasını sağlar. Ama çok büyük bir /etc/aliases dosyası yoksa kullanmanıza gerek yok. Qmail'in kendi yönlendirme sistemini kullanın.
# tar -zxvf dot-forward-0.71.tar.gz
# cd dot-forward-0.71
# make setup check
checkpassword
/etc/passwd dosyasına göre pop3 kimlik kanıtlaması için kullanılır: http://cr.yp.to/checkpwd/checkpassword-0.90.tar.gz
Eğer 1. tür kurulumu seçtiyseniz, pop3 kimlik kanıtlaması için checkpassword paketini kurmalıyız.
# tar -zxvf checkpassword-0.81.tar.gz
# cd checkpassword-0.81
#make setup check
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Qmail Kurulumu Başlangıç /var/qmail/rc Dosyası ve Maildir
Bir Linux Kitaplığı Sayfası