/var/qmail/rc Dosyası ve Maildir
Önceki QMAIL Kurulumu NASIL Sonraki
/var/qmail/rc Dosyası ve Maildir
/var/qmail/rc dosyası, qmail-send'i çalıştırmak için kullanılan dosyadır. /var/qmail/boot altında değişik örnekleri mevcuttur.
Bizim örnek /var/qmail/rc dosyamız şöyle olacaktır:
#!/bin/sh
exec env - PATH="/var/qmail/bin:$PATH" \
qmail-start ./Maildir/
Eğer 1. kurulum yöntemini seçtiyseniz ve dot-forward paketini kurduysanız, .forward dosyasının qmail ile çalışması için /var/qmail/rc şöyle olmalıdır:
#!/bin/sh
exec env - PATH="/var/qmail/bin:$PATH" \
qmail-start   '|dot-forward .forward ./Maildir/'
Bu bilgileri istediğiniz bir metin düzenleyici ile yazdıktan sonra /var/qmail/rc dosyası olarak kaydedip aşağıdaki komutları verin:
# chmod 755 /var/qmail/rc
# mkdir /var/log/qmail
Maildir gelen postaların saklanma yeridir. Maildir bir dizindir ve kullanıcıların postaları sendmail'deki gibi /var/spool/mail/kullanıcı_adı dosyasında değil de her kullanıcının ev dizininde bulunur ve postalar bu dizin altında saklanır.
Getirileri:
  • Kilitlenme (locking) söz konusu değildir
  • Qmail ile gelen pop3 ile kullanılabilir
  • Sendmail'deki gibi her posta geldiğinde tümden mbox dosyasını açmaz. Bu sayede daha fazla performans sağlar. (Düşünsenize mbox dosyasında binlerce posta varsa bu kaç dakikada açılır...)
  • Güvenlidir
Götürüleri:
  • Her posta ayrı bir dosya olarak saklandığı için çok fazla posta geldiğinde dosya endekslerinin sayısı çok fazla olacaktır.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Gerekli Paketlerin Kurulumu Başlangıç Qmail'in Başlatılması
Bir Linux Kitaplığı Sayfası