Courier-IMAP Kurulumu
Önceki A. Birinci Tür Kurulum Sonraki
Courier-IMAP Kurulumu
Courier-IMAP qmail ile çalışan bir IMAP programıdır. http://www.courier-mta.org/download.php#imap adresinden en son sürümünü indiriniz. Biz courier-imap-1.5.3 sürümünü kullanacağız.
Buraya kadar tüm işleri root olarak yapmıştık. Ama bu Courier-IMAP belasını derlemek için ben size artık root olarak yapın diyene kadar derleme işlemlerini (make install demedim :) ) root olmayan bir kullanıcı ile yapın..
# su - ismail
Courier-IMAP'ı make install yapana kadar tüm işleri bu root hakkı olmayan kullanıcı ile yapacağız.
$ tar -zxvf courier-imap-1.5.3.tar.gz
$ cd courier-imap-1.5.3
(hala root değilim!)
Bazı parametrelerin ne manaya geldiğini açıklayayım.
--enable-workarounds-for-imap-client-bugs
Netscape, IMAP ile bağlandıktan sonra yeni bir eposta geldiği zaman sapıtmakta ve hata vermektedir. Bu hatayı gidermek için bu parametreyi kullanmak şarttır.
--with--authpwd
/etc/password dosyasından kimlik kanıtlama desteği için.
--with-authpam
PAM'den kimlik kanıtlama desteği için.
--with-authshadow
/etc/shadow dosyasından kimlik kanıtlama desteği için.
--with-authmysql
MySQL tablosundan kimlik kanıtlama desteği için.
--with-authvchkpw
vpopmail'den kimlik kanıtlama desteği için.
Bir de bu tüm --with'le başlayan ifadelerin --without'la başlayanları da vardır. Anlaşılacağı gibi öntanımlı bazı destekleri vermemek için kullanılırlar.
--without-authldap
ldap desteği vermemek için. Eğer hantal Solaris belası  üzerinde courier-IMAP kurmaya çalışıyorsanız kullanın.
--with-waitfunc=wait3
Parametresini de tüm kurulumlara mutlaka ekleyiniz. Solaris kullanıyorsanız Solaris'i yamayın (daha fazla bilgi için: Courier-IMAP FAQ).
$ ./configure --enable-workarounds-for-imap-client-bugs \
--with-authpwd --with-authpam --with-authshadow --without-authmysql \
--without-authldap --without-authvchkpw --enable-unicode

$ make     (root degilsiniz !)
$ make check  (hata verirse sorun değil)
$ su root    (şimdi root olma zamanı ! )
# make install (veya # make install-strip)
Eğer FreeBSD kullanıyorsanız ve pam'den kimlik kanıtlaması yapmak istiyorsanız, /etc/pam.conf dosyasında imap ile ilgili kısmı aşağıdaki gibi olacak şekilde değiştirin:
imap auth required pam_unix.so try_first_pass
imap account required pam_unix.so
imap session required pam_permit.so
öntanımlı olarak courier-imap /usr/lib/courier-imap dizinine kurulur. Hangi modülün desteğinin bulunduğunu anlamak için /usr/lib/courier-imap/etc/imapd.conf dosyasından AUTHMODULES satırına bakmanız yeterlidir. Örnek bir AUTHMODULES şöyledir:
AUTHMODULES="authcustom authuserdb authpwd authvchkpw"
Courier-IMAP'ı çalıştırmak için
# /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc start
komutunu vermeniz yeterlidir.
Courier-IMAP'ı her açılışta çalıştırmak için kullandığınız işletim sistemine göre açılışta programların çalıştırıldığı dosyaya /usr/lib/courier-imap/libexec/imapd.rc start ifadesini ekleyiniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Autoresponder Kurulumu Başlangıç Sqwebmail Kurulumu
Bir Linux Kitaplığı Sayfası