Linux Makinanızı NCP Sunucusu Olarak Yapılandırmak
Önceki IPX NASIL Sonraki
Linux Makinanızı NCP Sunucusu Olarak Yapılandırmak
Linux makinanız gerçek bir Novell Dosya sunucusu gibi davranabilir. Linux makinanızı, Novell istemcileri Novell dosya sunucusu olarak göreceklerdir. Bunun için iki paket geliştirilmiştir. Bunlardan ilki en çok rağbet görenidir ve biz burada sadece bundan bahsedeceğiz. Bu paketin adı mars_nwe'dir. Eğer Turkuaz veya RedHat 5.x kullanıcısı iseniz, bu paketler dağıtımla birlikte gelecektir. Derleme sorununuz olmayacaktır. Ancak, bağlanabilir kullanıcı sayısını artırmak için en iyisi derleme işlemini yapmak olacaktır.
mars_nwe Paketi
Bu paket Martin Stover tarafından yazılmış ve geliştirilmiştir. Geliştirilmesine hala devam ediliyor. Kısa aralıklarla yeni sürümleri yayınlanıyor. Bu paket sayesinde Linux makinanız bir Novell dosya sunucusu gibi davranacak ve üzerindeki yazıcıları novell istemcilerine (mesela DOS, Win3.X, Win95 ya da Linux) paylaştırabilecek.
mars_nwe Paketinin Özellikleri
Bu paket NCP dosya sunucusu ile tam anlamıyla eşdeştir. Bazı böceklerin bulunduğu söylenmekte ancak sistem güvenliğini zora sokacak önemli bir bulgu yoktur. Yeni sürümleri daha kararlı ve her yeni sürümde yeni bir özellik eklenmektedir. Linux dağıtımları ile gelenler genelde çok eski sürümleri olmaktadır. Çünkü çok hızlı gelişmektedir. Eline ve kafana sağlık Martin Stover.
mars_nwe'yi Edinmek
Bu paket edinebeliceğiniz en emin yer ve en son sürümü şurasıdır:
Bir diğer adres ise:
Bu belgenin çevirisi yapıldığı sıradaki en son sürümü: mars_nwe-0.99.pl13.tgz
mars_nwe Paketini Kurmak
İlk yapmanız gereken Linux çekirdeğinize (1.2.13 veya daha yukarı) IPX desteği vermek olacaktır. Bunu için sorulan şu sorulara aşağıda verildiği gibi yanıt verin:
...
...
The IPX protocol (CONFIG_IPX) [n] y
...
...
Full internal IPX network (CONFIG_IPX_INTERN) [N/y/?] n
...
...
Aslında birçok Linux dağıtımının son sürümlerinde bu destek hazır olarak gelmektedir. Bu yapılandırmayı ypatıktan sonra çekirdeği derleyin. Çekirdek derlemede probleminiz var ise bunula ilgili NASIL dökümanını okumanız gerekmektedir.
Şimdi yukarıdaki adreslerden birinden indirdiğiniz mars_nwe paketini açın:
# cd /usr/src
# tar xvfz mars_nwe-0.99.pl13.tgz
mars_nwe'yi derleyin.
Bu paketi derlemek oldukça kolaydır. İlk yapmanız gereken şey, make komutunu çalıştırmak olacaktır. Yalnız dikkat etmeniz gereken config.h dosyasında aşağıdaki değişkenleri size uygun olarak değiştirmektir. İsterseniz bu değişkenleri kısaca açıklamaya çalışalım:
FILENAME_NW_INI       kurulum dosyasının yeri
PATHNAME_PROGS        çalıştırılacak olan programın bulunacağı yer
PATHNAME_BINDERY      bindery dosyalarının nereye yazılacağı
PATHNAME_PIDFILES     pid dosyalarının nereye yazılacağı
MAX_CONNECTIONS       aynı anda en fazla kaç bilgisyarın bağlanabileceği
MAX_NW_VOLS           mars_nwe nin en fazla kaç oylumu (volume) destekleyeceği
MAX_FILE_HANDLES_CONN her bir bağlantı için en fazla kaç dosya açılacağı
WITH_NAME_SPACE_CALLS ncpfs istemcilerini desteklemek istiyorsanız
INTERNAL_RIP_SAP      mars_nwe nin rip/sap yönlendirmesini yapıp yapmayacağı
SHADOW_PWD            gölge parola kullanıp kullanmayacağınız
Tabii ki, ön tanımlıların çalışacaktır, ama siz kendi ihtiyaçlarınıza göre değişiklikleri yapmalısınız.
Bunu yaptıktan sonra
# make
# make install
Bu işlem mars_nwe'yi derleyecek ve programları yerli yerine oturtacaktır. Şimdi yapmanız gereken /etv/nwserv.conf dosyasını yapılandırmak olacaktır. Bu dosyada sunucunun davranışlarını bulacaksınız.
Sunucuyu Yapılandırmak
Yapılandırma işlemi inanılmaz derecede kolay. Yapılandırma dosyasını /etc/nwserv.conf olarak bulacaksınız. Dosyanın biçimi ilk baktığınızda biraz karışık gelebilir, ancak alıştığınızda çok kolay olduğunu göreceksiniz. Bu dosya tek satırlık yapılandırmalardan oluşmaktadır. Tabii ki her yapılandırmanın önünde bir yığın açıklama satırı bulacaksınız, bu açıklama satırları # işareti ile başlar. Yapılandırma satırlarının önlerinde birer rakam vardır, bu rakam bu satırda neyi nasıl yapılandırdığınız söyler mars_nwe'ye. Martin Stover, size örnek bir yapılandırma dosyası hazırlamıştır, ancak biz burda bu dosyanın tamamından bahsetmek yerine, kolaylık olsun diye önemli gördüğümüz yerlerden bahsedeceğiz.
# OYLUMLAR (En fazla. 5)
# Sadece SYS oylumu zorunludur. SYS olarak gösterilecek dizin mutlaka
# LOGIN, PUBLIC, SYSTEM, MAIL alt dizinlerini içermelidir. Bu dizin ilk
# olarak belirtilmelidir.
# 'i' seçeneği büyük/küçük harf ayrımını gözardı eder
# 'k' seçeneği NCP istemcilerinin hepsine küçük harf gönderir
# 'm' seçeneği oylumu değiştirilebilir yapar (cdroms ve benzerleri için)
# 'r' seçeneği oylumu salt okunur yapar.
# 'o' seçeneği oylumu tek bir bağlı dosya sistemi yapar
# 'P' seçeneği komutların dosya olarak kullanılmasını sağlar
# 'O' seçeneği OS/2 dosya sitemine uygunluk gösterir
# 'N' seçeneği NFS dosya sistemine uygunluk gösterir
# Ön tanımlılar büyük harftir.
# Yazılımı:
#  1 <Oylum> ;<Oylum dizini>  <seçenekler>

1  SYS     /home/netware/SYS/        # SYS
1  DATA    /home/netware/DATA/   k    # DATA
1  CDROM    /cdrom          kmr   # CDROM

# SUNUCU İSMİ
# Bu bölüm belirtilmediğinde linux makina ismi sunucu ismi olarak
# kullanılır.
# Yazılımı:
#  2 <Sunucu Adı>

2  MARS

# İÇ AĞ ADRESİ
# İç IPX ağ adresi, çok evli makinalarda IPX yönlendirmesini kolaylaştırır
# Yazılımı:
#  3 <İç ağ adresi> [<Node numarası>]
# veya:
#  3 auto
#
# Eğer "auto" seçeneğini kullanırsanız IP adresiniz iç ağ adresi olarak
# kullanılır. NOT: Bu bazı durumlarda tehlikeli olabilir, en iyisi kendiniz
# bir adres verin ve bu adresin ağda başka biryerde kullanılmadığına emin
# olun. Adresler 4 bitlik sekizlik sitemde yazılır. (önek 0x gereklidir).
#

3  0x49a01010 1

# AĞ BAĞDAŞTIRICILARI
# Bu bölüm IPX yapılandırmasını yapar. Eğer hali hazırda IPX
# yapılandırmasını yaptıysanız buna ihtiyacınız yok, çünkü bu bölüm sunucunuz
# çalıştırılmadan önce ipx_configure/ipx_interface yapılandırmasını yapar.
# Yazılımı:
#  4 <IPX Ağ numarası> <bağdaştırıcı> <çerçeve tipi> [<tikler>]
#             Çerçeve tipleri: ethernet_ii, 802.2, 802.3, SNAP

4 0x39a01010 eth0 802.3 1

# SUNUCU OLDÜRÜLDÜKTEN SONRA IPX YÖNLENDİRMESİNİ KAYDET
# Yazılımı:
#  5 <seçenek>
#    0 = yönlendirmeyi kaydetme, 1 = yönlendirmeyi kaydet

5 0

# NETWARE SÜRÜMÜ
# Yazılımı:
#  6 <sürüm>
#   0 = 2.15, 1 = 3.11, 2=3.12

6 1
# ŞİFRELER
# Gerçek Novell DOS istemcileri, parolalar değiştirildiğinde kendisi
# şifreleme yapar. Mars_nwe nin bu özelliği desteklemesini burada
# belirtebilrsiniz.
# Yazılım
#  7 <seçim>
#  <seçim> şunlardan birisidir:
#    0 şifreleme için zorla. (İstemciler parola değiştiremezler).
#    1 şifreleme için zorla, şifreleme yapılamayan parolaları kabul et.
#    7 şifreleme yapılamayan parolaları kabul et fakat boş parola yok.
#    8 şifreleme yapılamayan parolaları kabul et, boş parola olabilir.
#    9 tamamıyle şifreleme yapılamayan parolalar (OS/2 istemcilerinde
#     çalışmaz)

7 1

# EN DÜŞÜK GID UID hakları
# login olmadan bağlantıyı kabul eder. Bu izin ana sunucuya bağlantıda işe
# yarayacaktır, örneğin ilk bağlantıda f diskini görmesi için
# Yazılışı:
#  10 <gid>
#  11 <uid>
#  <gid> <uid> için /etc/passwd, /etc/groups dosyalarından bakınız

10 200
11 201

# SUPERVISOR parolası
# Sunucu ilk çalıştırıldıktan sonra kaldırılabilir. Sunucu ilk çalıştığında
# bu parolayı bindery dosyasına yazacaktır.
# 'root' kulanıcısından başka bir kullanıcı seçmeyi yeğleyin
# Yazılışı:
#  12 <Supervisor kullanıcısı> <Unix kullanıcısı> [<parola>]

12 SUPERVISOR nwadmin top-secret

# KULLANICI HESAPLARI
# Burası NetWare kullanıcıları ile UNIX kullanıcılarını eşler.
# Şifreler seçeneğe bağlıdır.
# Yazılışı:
 13 <kullanıcı hesabı> <Unix kullanıcı hesabı> [<parola>]

13 MBASER mbaser
13 AHMET ahmet

# KOLAY SİSTEM YÖNETİMİ
# Eğer birçok kullanıcınız var ise ve yukarıdaki bölümde yaptığımız size
# zor geliyor ise o zaman UNIX kullanıcı hesplarından otomatik olarak
# mars_nwe kullanıcılarına eşleme yaparsınız. Bu işlem pek tavsiye edilmez,
# ancak sistem güvenliği ile ilgili bir sorununuz yok ise iyi bir seçim.
# Linux parolalarını hiçbir şekilde mars_nwe parolaları olarak
# kullanamayacağınızdan, eşleştirilen her Linux kullanıcısına aşağıda
# vereceğiniz ön tanımlı parola atanır. Her kullanıcının bu parolayı en kısa
# zamanda değiştirmesini sağlayınız.
# Yazılışı:
#  15 <seçim> <genel parola>
#  <seçim> şunlardır: 0 - Linux kullanıcılarını eşleştirme
#            1 - Linux kullanıcılarını otomatik olarak eşleştir
#           99 - her kullanıcıyı bu şekilde eşleştir

15 0 gizli

# DİZİN KONTROLÜ
# mars_nwe öntanımlı olarak bahsi geçen dizinleri var kabul eder.
# Yazılışı:
#  16 <seçim>
#  <seçim> şunlardır:
    0 dizinleri kontrol etme
    1 dizinleri kontrol et

16 0

# YAZICI KUYRUKLARI
# Linux yazıcılarınız NetWare yazıcısı gibi görünür. Ancak aşağıda verilen
# dizinleri, yazdırmaya başlamadan önce oluşturmalısınız. Kuyruk dizinleri
# lpq kuyrukları değildir.
# Yazılımı
#  21 <kuyruk ismi> <kuyruk dizini> <UNIX yazdırma komutu>

21 EPSON SYS:/PRINT/EPSON lpr -h
21 LASER SYS:/PRINT/LASER lpr -Plaser

# HATA AYIKLAMA SEÇENEKLERİ
# Bu genelde gerekmez, fakat hata ayıklama yapmak istiyorsanız işinize yarar.
# Yazılışı:
#  <debug bölümü> <debug seçeneği>
#
#  100 = IPX ÇEKİRDEK
#  101 = NWSERV
#  102 = NCPSERV
#  103 = NWCONN
#  104 = start NWCLIENT
#  105 = NWBIND
#  106 = NWROUTED
#         0 = hata ayıklmayı gözardı et
#         1 = hata ayıklama yap

100 0
101 0
102 0
103 0
104 0
105 0
106 0

# NWSERV ü ARKAPLANDA ÇALIŞTIR VE GÜNLÜK DOSYASI TUT
# Yazılışı:
#  200 <Seçim>
#    0 = NWSERV ü ön planda çalıştır ve günlük dosyası tutma
#    1 = NWSERV ü arka planda çalıştır ve günlük dosyası tut

200 1

# GÜNLÜK DOSYASI İSMİ
# Yazılışı:
#  201 <günlük dosyası ismi>

201 /tmp/nw.log

# GÜNLÜK DOSYASINA EKLEME VEYA ÜZERİNE YAZMA
# Yazılışı:
#  202 <seçim>
#    0 = eski dosyaya ekle
#    1 = eski dosyanın üzerine yaz

202 1

# SUNUCU KAPANMA ZAMANI
# Sunucuyu kapattığınızda ne kadar süre sonra gerçekten kapanacağını
# ayarlarsınız.
# Yazılışı:
#  210 <zaman>
#    saniye cinsinden (ön tanımı 10 saniye)

210 10

# YÖNLENDİRME İLETİĞŞİM ARALIĞI
# Saniye cinsinden iletişim aralığı
# Yazılışı:
#  211 <zaman>
#    saniye cinsinden (ön tanımı 60 saniye)

211 60

# YÖNLENDİRME GÜNLÜKLEME ARALIĞI
# Set how many broadcasts take place before logging of routing
# information occurs.
# Yazılışı:
#  300 <number>

300 5

# YÖNLENDİRME GÜNLÜK DOSYASI
# Yönlendirme günlük dosyasını belirler
# Yazılışı:
#  301 <dosya ismi>

301 /tmp/nw.routes

# YÖNLENDİRME ÜZERİNE YAZMA/EKLEME
# Eski dosya üzerine yeniden mi yazılsın yoksa sonuna mı eklensin?
# Yazılışı:
#  302 <seçim>
#    <seçim> :
#    0 = sonuna ekle,
#    1 = üzerine yaz/yeniden oluştur

302 1

# WATCHDOG ZAMANLAMASI
# Ağınızın canlı olduğunu anlamak üzere, wathcdog zaman ayarlaması yapılır
# Yazılımı:
#  310 <değer>
#    <değer> =  0 - her zaman watchdog gönder
#         < 0 - (-negatif) watchdog gönderme
#         > 0 - ağ trafiği n tikin altına düşünce watchdog gönder

310 7

# İSTASYON DOSYASI
# Hangi makinalar için ana dosya sunucusu olduğunu belirten bir istasyon
# dosyasını belirtir. Bu dosyanın nasıl yazılacağı, kaynak dosyalarındaki
# "examples" dosyasında anlatılmaktadır.
# Yazılışı:
#  400 <dosya ismi>

400 /etc/nwserv.stations

# EN YAKIN DOSYA SUNUCUSUNA BAĞLANMA
# SAP ın nasıl en yakın dosya sunucusu isteğine bağlanacağını belirtir
# Yazılışı:
#  401 <seçim>
#    <seçim> şunlardır:
#         0 - en yakın dosya sunucusu isteğini dikkate alma
#         1 - istasyon dosyasında hangi makinaların isteği dikkate
#           alınmayacağı yazılmıştır
#         2 - istasyon dosyasında hangi makinaların isteği dikkate
#           alınacağı yazılmıştır

401 2
Sunucuyu Çalıştırın
Eğer sunucuyu sağlıklı bir şekilde yapılandımış iseniz, sunucuyu çalıştırmak çok kolay olacaktır. Yapmanız gereken
# nwserv
olacaktır. Bu her ne kadar sağlıklı bir şekilde sunucuyu başlatsa da ben her zaman
# /etc/rc.d/inetd/mars-nwe start
ile çalıştırmayı yeğlerim.
Eğer sunucunuz başarılı bir şekilde başlamış ise aşağıdaki iletiyi verecektir.
Starting NetWare emulator-server: nwserv

Mars_nwe V0.99pl10 started using /etc/nwserv.conf.
If you have problems, please read mars_nwe/doc/BUGS !
Errors/warnings will be reported in /var/log/nw.log
Sunucuyu Test Edin
Yukarıdaki iletiyi gördüyseniz, şimdi sunucunuzu ağda görüntülemek için
$slist
yazabilirsiniz. Bu size ağınızda bulunan tüm Novell NetWare sunucularını, ve tabii ki mars_nwe sunucularını listeleyecektir. Şimdi gidip bir Novell NetWare istemcisi makinadan sunucunuza bağlanmak isteyin.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Linux Makinanızı NCP İstemcisi Olarak Yapılandırmak Başlangıç Linux Makinanızı Novell Yazıcı Kuyruğundaki Yazıcıya İstemci Yapmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası