Linux Makinanızı Novell Yazıcı Kuyruğundaki Yazıcıya İstemci Yapmak
Önceki IPX NASIL Sonraki
Linux Makinanızı Novell Yazıcı Kuyruğundaki Yazıcıya İstemci Yapmak
ncpfs paketi içerisinde, Novell yazıcı kuyruğuna, Linux makinanızdan çıktı göndermek için gerekli olan iki adet programcık mevcuttur. nprint komutu, Novell yazıcılarına Linux'tan çıktı gönderirken kullanılır. pqlist komutu, Novell yazıcılarının bir listesini verir.
Her iki komutta kullanıcı ismi ve parolası ister. Şimdi basit bir örnek yapalım:
Novell Yazıcılarının listesini görmek için;
# pqlist -S SOSIS -U mbaser
Logging into SOSIS as MBASER
Password:

Server: SOSIS
Print queue name                  Queue ID
------------------------------------------------------------
HP690C                       0E000001
Yukarıda gördüğümüz, HP690C novell yazıcısına bu belgeyi göndermek için;
# nprint -S SOSIS -q HP690C -U mbaser ipx-nasıl.txt
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Linux Makinanızı NCP Sunucusu Olarak Yapılandırmak Başlangıç Linux Makinanızı Novell Yazıcı Sunucusu Olarak Yapılandırmak
Bir Linux Kitaplığı Sayfası