Grub Önyükleme İşlemi İçin Kullanılan Yöntemler
Önceki Grub Önyükleyici Yöneticisi Sonraki
Grub Önyükleme İşlemi İçin Kullanılan Yöntemler
grub ile önyükleme işlemi için iki farklı yöntem kullanılır.
  1. Çekirdeğin doğrudan yüklenmesi. (Linux, *BSD vb. İşletim sistemleri için)
  2. Zincirleme yükleme (Chain-Loading) yöntemi ile önyükleme işleminin diğer önyükleme yükleyicisine verilmesi. (Windows, OS/2 vb. İşletim sistemleri için)
Yukarıda bahsedilen önyükleme işlemlerini ayrıntılı olarak izah edelim.
Doğrudan yükleme
Genellikle çoklu-önyükleme özelliğine sahip işletim sistemleri (Linux, *BSD vb.) grub tarafından bu yöntem ile yüklenirler. Bununla ilgili /etc/grub.conf içerisinde yer alabilecek örnek tanımlamalar aşağıdaki gibidir.
title Red Hat Linux
root (hd0,4)
kernel /boot/vmlinuz-2.4.18-14 ro root=/dev/hda5
initrd /boot/initrd-2.4.18-14.img
veya,
title Debian
root (hd0,6)
kernel /boot/vmlinuz-2.2.20-idepci ro root=/dev/hda7
Bu tanımlamalarda yer alan title, root, kernel ve initrd komutlarını Grub Komutları bölümünde ayrıntılı olarak izah edeceğiz.
Zincirleme yükleme
Bu yöntem ile Windows vb. işletim sistemlerinin yüklenmesi sağlanır. grub bu yöntemde belirtilen işletim sistemlerini doğrudan yüklemez, bunun yerine önyükleme işlemini söz konusu işletim sisteminin önyükleme yöneticisine devreder.
Yine bu yöntem ile grub.conf'da yer alabilecek örnek satırlar aşağıdaki gibidir:
title WinXP
rootnoverify (hd0,0)
chainloader +1
Bu yöntemde yer alan rootnoverify ve chainloader komutlarına ilişkin ayrıntılı bilgilere Grub Komutları bölümünde değineceğiz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Grub Önyükleyici Yöneticisinin Sisteme Yüklenmesi Başlangıç Grub İmgeleri
Bir Linux Kitaplığı Sayfası