Grub Önyükleyici Yöneticisinin Sisteme Yüklenmesi
Önceki Grub Önyükleyici Yöneticisi Sonraki
Grub Önyükleyici Yöneticisinin Sisteme Yüklenmesi
Kaynak paketinden kurulum yapmak için ftp://alpha.gnu.org/pub/gnu/grub/ adresinde yer alan en son grub sürümü indirilir.
Daha sonra sırası ile aşağıdaki işlemler uygulanır.
# tar -zxvf grub-0.93.tar.gz

# cd grub-0.93

# ./configure

# make
configure --help komutu ile yardım alabilirsiniz. Kurulması sizin için gerekli olmayan destekleri kaldırabilir veya gerekli olanları etkinleştirebilirsiniz.
Kurulum tamamlandıktan sonra grub komutu ile grub komut satırına geçerek veya grub-install ile grub'un sabit diskin ana önyükleme sektörüne (MBR) yazılmasını sağlayacağız.
Örnek 7.1.
grub'un /dev/hda5'deki MBR'ye yazılmasını sağlamak için grub komut satırına geçtikten sonra sırası ile root (hd0,4) ve setup (hd0) komutlarını veriyoruz.
grub> root (hd0,4)
Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83

grub> setup (hd0)
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
Checking if "/boot/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes
Running "embed /boot/grub/e2fs_stage1_5 (hd0)"... 22 sectors are
embedded.
succeeded
Running "install /boot/grub/stage1 (hd0) (hd0)1+22 p
(hd0,4)/boot/grub/stage2
/boot/grub/grub.conf"... succeeded
Done.
Veya ikinci bir yöntem olan grub-install" komutu ile daha kolayca yukarıdaki işlemi yapabiliriz.
[[email protected] root]# grub-install /dev/hda
Installation finished. No error reported.
This is the contents of the device map /boot/grub/device.map.
Check if this is correct or not. If any of the lines is incorrect,
fix it and re-run the script `grub-install'.

# this device map was generated by anaconda
(fd0) /dev/fd0
(hd0) /dev/hda
RPM tabanlı dağıtımları kullananlar http://rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php?query=grub adresinden kendi sistemleri için uygun olan RPM'yi çekip sistemlerine kurabilirler:
# rpm -ivh  grub-0.92-7.i386.rpm
Debian kullanıcıları ise:
# apt-get install grub
komutu ile grub'u sistemlerine kurabilirler. Yine kurulumdan sonra grub-install /dev/hda şeklindeki bir komut ile grub'un MBR'ye yazılmasını sağlamamız gerekli. Debian tarafından /boot/grub/ veya /boot/boot/ içerisinde bir menu.lst oluşturulmasını sağlamak için Debian'a özgü olan update-grub komutunu kullanabilirsiniz.
Yukarıda bahsedilen yöntemlerden herhangi biri ile kurulum tamamlandıktan sonra, bir metin düzenleyici ile /etc/grub.conf dosyasını aşağıdaki bilgiler ışığında oluşturup yine aşağıdaki bilgiler ışığında etkinleştirerek kullanmaya başlıyabilirsiniz.
Not
grub, yapılandırma dosyası olarak /boot/grub/grub.conf dosyasını arar. Çoğu sistemde /boot/grub/grub.conf ve /etc/grub.conf dosyaları /boot/grub/menu.lst dosyasına bağlanmış durumdadır. Bu dosyada yaptığımız değişikliklerin yine aynı şekilde /boot/grub/ içerisinde yer alan menu.lst dosyasına aktarılması gereklidir. Biz yapılandırma dosyalarının /etc/ altında bulunmasına alışık olduğumuz için /boot/grub/grub.conf dosyasını /etc/grub.conf dosyasına sembolik bağ ile bağlayabiliriz. Yine aynı şekilde /boot/grub/grub.conf dosyasının da /boot/grub/menu.lst dosyasına bağlanması gerekli. Kısaca sistemde /boot/grub/grub.conf, /boot/grub/menu.lst ve /etc/grub.conf dosyalarının birbirleri ile bağlı olması gereklidir.
# ln -s /boot/grub/grub.conf /boot/grub/menu.lst
# ln -s /boot/grub/grub.conf /etc/grub.conf
/boot/grub/grub.conf, /boot/grub/menu.lst ve /et/grub.conf dosyalarının aynı içeriğe sahip olacağına ve /etc/grub.conf dosyasında yapılacak değişikliğin /boot/grub/ içerisindeki grub.conf ve menu.lst'ye bağ yoluyla aktarılacağına dikkat ediniz.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Giriş Başlangıç Grub Önyükleme İşlemi İçin Kullanılan Yöntemler
Bir Linux Kitaplığı Sayfası