Giriş
Önceki Grub Önyükleyici Yöneticisi Sonraki
Giriş
GRUB (GRand Unified Bootloader) çok güçlü bir önyükleyici yöneticisidir. Sistemin yüklenmesinden ve kontrolun çekirdeğe devredilmesinden sorumludur.
En önemli özelliği esnek bir yapıya sahip olması ve her türlü işletim sistemini (Windows, Dos, Linux, Gnu Hurd, *BSD , BeOs vb.) desteklemesidir.
Diğer önemli özelliklerinden bazıları:
Veriye doğrudan erişim imkanı
BIOS tarafından tanınan tüm sürücülere (disk, disket) doğrudan ulaşabilir.
Bir çok dosya sistemini destekler
BSD FFS, DOS FAT16 ve FAT32, Minix fs, Linux ext2fs, ReiserFS, JFS, XFS vb.
Her türlü işletim sistemini önyükleyebilir.
LBA (Logical Block Address) desteği
LBA desteği olan makinelerde bu desteği kullarak yüksek kapasiteli disk alanlarına da erişim sağlar.
Ağ üzerinden önyükleme
TFTP protokolunu kullanarak ağ üzerindeki bir işletim sistemi imgesini yükleyebilir.
Menü ve komut satırı desteği
Önyükleme esnasında karşımıza gelen boot menüsündeyken "c" tuşuna basarak grub komut satırına düşebiliriz, işlemlerimizi buradan da yapabiliriz.
Değişiklikler hemen etkinleşir
Yapılandırma dosyasında (grub.conf) değişiklik yaptıktan sonra değişikliklerin etkinleştirilmesi için herhangi bir komut çalıştırmaya gerek yok. (Mesela lilo.conf'da yapılan değişikliklerin etkin olabilmesi için lilo komutunun çalıştırılması zorunluluğu gibi.)
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Grub Önyükleyici Yöneticisi Başlangıç Grub Önyükleyici Yöneticisinin Sisteme Yüklenmesi
Bir Linux Kitaplığı Sayfası