Grub İmgeleri
Önceki Grub Önyükleyici Yöneticisi Sonraki
Grub İmgeleri
grub bir takım imgeler içerir. Temel olarak iki tane imge dosyası vardır ki bunların birisi stage1 diğeri ise stage2 dir. İstemlik olarak kullanılan diğer imgeler ise stage1.5, nbgrub ile pxegrub'dur.
stage1 dosyası
MBR'ye veya diskin önyükleme sektörüne yerleştirilen önyükleme imgesidir. Boyutu 512 byte'dır.
stage1, stage2'yi veya stage1.5'i yükler.
stage1.5 dosyası
stage1 ile stage2 arasındaki geçişi sağlar. Aşağıdaki imge dosyaları stage1.5 dosyalarıdır:
  • e2fs_stage1_5
  • fat_stage1_5
  • ffs_stage1_5
  • jfs_stage1_5
  • minix_stage1_5
  • reiserfs_stage1_5
  • vstafs_stage1_5
  • xfs_stage1_5
stage2 dosyası
Geri kalan işlemlerin devredildiği stage dosyasıdır.
nbgrub ve pxegrub dosyaları
Ağ üzerinden önyükleme sağlayan önyükleme imgeleridir.
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Grub Önyükleme İşlemi İçin Kullanılan Yöntemler Başlangıç Grub Komutları
Bir Linux Kitaplığı Sayfası