Özdevimli
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - Ö Sonraki
Özdevimli
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto,   Automatic
Özdevimli Arşiv
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Autoarchive
Özdevimli Ayar
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-adjust
Özdevimli Ayarlar
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Automatic Settings
Özdevimli Bağ
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-link
Özdevimli Bağıntı
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Özdevimli İlinti
       İngilizce: Autocorrelation
Özdevimli Bağlantı Kesme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-disconnect
Özdevimli Başlama
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Automatic Startup
Özdevimli Bekletme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-suspend
Özdevimli Besleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-Feed
Özdevimli Biçimde
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Özdevimli Olarak
       İngilizce: Automatically
Özdevimli Biçemleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-style
Özdevimli Biçimlendirme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Autoformat
Özdevimli Boşluk
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-space
Özdevimli Çağrı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-call
Özdevimli Değişken
Bakınız:
       Türkçe: Uçunsal Değişken
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Oynak Değişken
       İngilizce: Volatile Variable
Özdevimli Durağan
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Autostatic
Özdevimli Düzeltme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Autocorrect
Özdevimli Geri Sarma
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-rewind
Özdevimli Gizleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-hide
Özdevimli Güncelleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-update
Özdevimli İçerik
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Autocontent
Özdevimli İlinti
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Autocorrelation
       Türkçe: Özdevimli Bağıntı
Özdevimli İliştirme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-attach
Özdevimli İmleme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-mark
Özdevimli Karartma
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-Dim
Özdevimli Karartma Aralığı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-Dim Interval
Özdevimli Kaydetme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Autosave
Özdevimli Kaydetme Sıklığı
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Autosave Frequency
Özdevimli Kullanıcı Girişi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-logon
Özdevimli Küçük Resim
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-clipart,   Auto-thumbnail
Özdevimli Metin
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Autotext
Özdevimli Netlik
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Özdevimli Odaklama
       İngilizce: Auto-focus
Özdevimli Odaklama
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Özdevimli Netlik
       İngilizce: Auto-focus
Özdevimli Olarak
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Automatically
Özdevimli Ölçeklendirme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-scale
Özdevimli Pozlandırma
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-exposure
Özdevimli Seçili
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-selected
Özdevimli Seçme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-select
Özdevimli Ses Düzeyi Kontrolü
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Automatic Volume Control,   AVC
Özdevimli Sığdırma
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-fit
Özdevimli Sınırlama
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-outline
Özdevimli Sıralama
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-order
Özdevimli Teslim
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-submit
Özdevimli Vekil Betiği
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-Proxy Script
Özdevimli Veri İpuçları
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-data Tips
Özdevimli Veri Koruma
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Automatic Data Protection
Özdevimli Vezne
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Bankamatik
       İngilizce: Automated Teller Machine,   ATM
Özdevimli Yanıt
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-answer
Özdevimli Yapılandırma
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-configure
Özdevimli Yapılandırma Kümesi
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Automatic Configuration Set
Özdevimli Yerleştirme
Eş anlamlılar:
       İngilizce: Auto-arrange
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Öteki Başlangıç Özdevinim
Bir Linux Kitaplığı Sayfası