Belit
Önceki Türkçe Ansiklopedik Sözlük - B Sonraki
Belit
Kapsam: Matematik
  • İsim - Bir matematik dizgesi kurulurken doğru olduğu varsayılan, buna karşın sözkonusu sistem içinde kanıtlanamayan deyim, ilke ya da önerme. [anonim]
Eş anlamlılar:
       Türkçe: Aksiyom
       İngilizce: Axiom
       Almanca: Axiom
       Fransızca: Axiom
Önceki Üst Ana Başlık Sonraki
Belirtim Başlangıç Belitsel
Bir Linux Kitaplığı Sayfası